SENKA – SAMOIZOLACIJA KAO IZBOR UMESTO SAMOSABOTAŽE

PIŠE: MARIJA LAZAREVIĆ, ASTROTERAPEUT, INTUITIVE & SUCCESS COACH, KARMIČKI ASTROLOG I PRAKTIČAR ENERGETSKE PSIHOLOGIJE

Tekst nastaje kao deo procesa transformacije u nametnutoj nam izolaciji, na sam dan koji sim­bolizuje vaskrsnuće (Pluton) – dan Isusovog pon­ovnog rođenja. Isus je, kao što već svi znamo – božji sin – bogočovek – čovek u kome je otelot­vorena božja iskra, čovek koji je vaskrsao nakon žrtve koju je položio za nas, koji je transformisao svoju životnu energiju i tako nam dokazao da en­ergija božja nikad ne može umreti. Kako mnogi kažu – energija ne umire nikad, samo menja oblik. Postoji i izreka da je dovoljan samo jedan čovek na ovoj planeti da nemoguće učini mogućim i trebalo bi da nam je taj jedan primer dovoljan da se ta praksa ponovi. Ovo zvuči veoma smelo, neko će reći – pa da li postoji još neko tako čiste energije da se može vaskrsnuti poput Isusa? I tu dolazimo do dela priče o grehu – bilo da verujemo da smo rođeni grešni i nedostojni ili verujemo da nas životna iskušenja mogu “pokvariti” – greh je tema koja nam se svakako nameće za života.

Senkom bi se moglo opisati sve ono što pojedi­nac karakteriše kao tamu (odsustvo svetla), zlo (odsustvo dobra), misteriju koja bi mu ulila strah u kosti, nevidljivog neprijatelja, nešto strašno, tuđe, koje odbacuje od sebe, stavlja pod tepih ili se pravi da ga ne vidi. Sa simbolikom senke smo se susretali od malena kroz bajke – veštice, zmi­je, babaroge i zmajevi su tipične personifikacije senke. Senka je persona oličena u svim našim neprijateljima, bilo da su to osobe ili same okol­nosti koje će raditi protiv nas. Kako ćemo spoz­nati od kakve energije je naša senka? Tako što ćemo se zapitati – Čega se plašim? Koji je moj najveći strah? Koje osobine ne podnosim kod drugih ljudi? Šta je uzrok nepravde u svetu? U tim odgovorima su oblikovani obrisi naše senke.

Sama borba dobra i zla nije ništa drugo do čovečji kapacitet da osvetli svoju crnu rupu, da shvati da od sopstvene sposobnosti da prihva­ti svoj odbačeni deo sebe kao svoju integrisanu osobinu zavisi i sposobnost da od neprijatelja napravi prijatelja. Za odnos je potrebno dvoje, kažu. Međutim, ako prihvatimo koncept da smo svi mi jedno, samim tim naša sloboda kreacije zavisi i od sposobnosti da prihvatimo odgovor­nost za celokupno postignuće u životu – poslovni uspeh, odnos sa drugima, ali i zdravstveno stan­je. Ako smo mi, na primer, odgovorni za odnos sa nekim, to znači da smo odgovorni za sve neprav­de koje nam se dešavaju – i tu koncept postaje problematičan za prihvatanje. Kako ja mogu biti odgovoran što se neko poneo loše prema meni, zapitaćemo se.

Odgovor leži u energiji koju imamo, baš kao što i dve životinje u divljini dobro osete ko je preda­tor, a ko plen, tako i svaki potencijalni prevarant oseti kada smo podložni prevari. To su sećanja utkana u naše biće, energija senke ima veze sa našom serijom 12. Dvanaesta kuća analogna je znaku Riba i pokazuje taj naš energetski otisak – sve što je tajno, skriveno, daleko i predstavlja i naše lično energetsko sećanje na prethodnu inkarnaciju. Ukoliko su ta sećanja jaka, jača je i sama senka, pitanje je samo hoćemo li je koris­titi kao kreativnu energiju ili energiju samosabo­taže. Svedoci smo suočavanja sa kolektivnom senkom – društvo je zahvatio virus, virus (simbo­lika Plutona) je probio granice (Saturn), a same države (Saturn) su dale sve od sebe ne bi li po­kušale da kontrolišu virus (Pluton).

Naziv ove vrste virusa je korona – u prevodu kru­na, što nas upućuje na krunsku čakru koja je predstavljena planetom Saturn. Jasno je da je korona došla da preispita naše granice i postavi nove temelje našem društvu što je sve simbolika Saturna u Vodoliji. Da bismo se uopšte mogli ba­viti kolektivnom senkom, prvi korak je pozabaviti se ličnom, sopstvenom. Ovo je period koji nam nameće temu ograničenja, tako da svako od nas može da se zapita u čemu je moja lična odgo­vornost u ovoj situaciji. Utisak je da je rešenje da svako od nas otvori prašnjavu kutiju koju smo davno gurnuli u podrum našeg bića (jer tada je to bilo jedino konstruktivno) i pozabavi se sopst­venim čišćenjem. Godina Saturna to definitivno od nas traži. Pluton je prvo pripremao Saturn, a zatim i Jupiter (konjunkcije su se dogodile u zna­ku Jarca – znaku odgovornosti, istorije, sećanja i predaka), ne bi li se, oslobođene suvišnog te­reta, ove dve planete susrele u svom najboljem izdanju na početku znaka Vodolije, znaka koji se odnosi na budućnost i društvenu zajednicu. Pa hajde da se tokom ove izolacije za početak na­spavamo. Ne, ja vas neću podsećati da se bavi­te kursevima, čitate knjige i učite nove jezike, to svakako možete i u regularnim uslovima, ali pun­jenje energije putem sna i meditacije (što je opet simbolika Riba i 12. kuće) nam daje energiju da se suočimo sa sopstvenom senkom. Jedan od mojih učitelja kaže da ne možemo povesti svo­je pretke da rade za nas ukoliko se prethodno nismo dobro naspavali. Sigurno ste primetili da su mnogi, tek u ovoj situaciji postali svesni ko­liko umora u sebi nose. Umoran čovek ne može odmaći od skučenih okvira sredine u kojoj je odrastao. Pluton razbija okvire Saturna, ako smo umorni iskočiće naše nasleđene senke. Umesto toga, neka to bude prilika da pomerimo sopst­vene granice realnosti. Sledeća velika konjunkci­ja koja se dogodila je susret Jupitera i Plutona – što je značilo da promenimo perspektivu (Jupi­ter) kako bismo krajem godine postavili temelje, neke buduće, nove društvene filozofije (Jupiter i Saturn u Vodoliji). Prethodno je neophodno da su i Jupiter i Saturn rafinisani kod pojedinca. Teško je reći kod svakog pojedinca, ali Vodoli­ja traži društvenu promenu, što se veći broj lju­di promeni, to će i energija biti jača. Masovna svetska kolektivna meditacija organizovana baš u trenutku susreta Jupitera i Plutona ide u prilog našem otvaranju.

Svaki praktičar cvetnih esencija će vam zavisno od toga kako doživljavate i reagujete na aktuelne spoljašnje uticaje – odrediti adekvatnu podršku putem esencija – za strah, paniku, tugu ili bes. U svom radu koristim natalnu kartu kao dodatni pokazatelj onoga što vam se dešava. Kada su u pitanju esencije – koristim planetarne (za bal­ansiranje određene čakre, tj. planete), cvetne – bahove, kalifornijske, australijske i južnoafričke, zatim aljaskanske, od kojih i esencije dragog kamenja.

Osim što možete spavati, meditirati ili otići kod psihoterapeuta, postoji još jedan vid podrške u susretu sa sopstvenom senkom, a to je rad sa duhovnim životinjskim vodičima. Rad sa životinjskim esencijama nas povezuje sa energi­jom izabrane životinje – što podrazumeva i svo­jevrsnu izgradnju ličnosti. Da bismo došli do tog yang nivoa, nivoa izgradnje, često se dešava da je prethodno neophodno da izbalansiramo svoju yin energiju cvetnim esencijama, jer i sama plane­ta Mars, planeta aktivnog delovanja i prve čakre je egzaltirana u ženskom znaku Jarca – znaku mira i tišine. Ukoliko želite da uđete u dublji pro­ces rada sa sopstvenom senkom, preporučujem rad sa duhovnim životinjskim vodičem senke. Da bismo, u astrološkom smislu, odredili životinjsku energiju senke, potrebno je da se odredi kojim planetarnim jezikom “govori” Vaša senka. Svaki duhovni životinjski vodič je predstavljen određen­om kombinacijom planeta koja se određuje na osnovu odgovora na određena pitanja (čega se plašimo – koje životinje, šta nas iritira). Na osn­ovu simbolike tog planetarnog jezika i određenih astroloških tehnika, astroterapeut vam može po­moći da uvidite koji je izazov koji ova životinja donosi sa sobom, ali i kako se možemo pov­ezati sa skrivenim talentima. Kao što sam već pomenula, ova planetarna kombinacija mora biti povezana sa serijom 12 ili Južnim čvorom u na­talnoj karti svake osobe.

“Bez crne, bela ne bi vredela” – stihovi su dragog mi pesnika, Balaševića, koji me iznova podsećaju da je u svakoj boji sadržana iskra bele svetlosti, pa tako i senka sa sobom nosi i iskru skrivenog talenta. Neka ova godina bude godina koju ćemo koristiti za razvoj sopstvenih skrivenih talenata. Do tog trenutka nas deli nekoliko koraka. Prvi je da dopustimo sebi da počnemo da spoznajemo svoju senku – da izrazimo emociju – bes, tugu, bol… Drugi korak je da prihvatimo da možemo da živimo sa tim osećajem. Sledeći korak je korak oslobođenja, a konačni je oproštaj. Baš kao što nam i svaka vera poručuje da oprostimo svojim “neprijateljima” i da je u samom činu oproštaja sadržan osećaj olakšanja sopstvene duše i da je smisao da se zapravo povežemo sa tim dubokim delom svog bića.

Obratite pažnju koje su to osobine drugih ljudi koje ne volite, kojih se životinja plašite, koji su ti drugi ljudi koje ste odbacili iz sopstvenog života. Ljudi koji imaju iskustvo sa terapijom zvanom po­rodični poredak znaju da svaki odbačeni predak u familiji prouzrokuje težak energetski disbalans koji izaziva probleme u životima potomaka, što samo potvrđuje da nam se svaka odbačena en­ergija kao bumerang vraća još jača. Kao prak­tičar energetske psihologije često svojim klijen­tima savetujem vežbu koja je i na mene mnogo uticala. Uzmite za primer osobu kojoj nešto zamerate, recimo nekakvu osobinu. Uzećemo, primera radi, da je ono što nam smeta kod druge osobe – laž. Dakle, tu osobu smo odbacili jer nas je slagala i to nas je povredilo. Potrebno je da se zapitamo u slučaju koje osobine bi nam osoba postala prihvatljiva, šta je potrebno da posedu­je kao osobinu umesto lažljivosti? Recimo da je odgovor iskrenost – naš zadatak će biti da sva­kodnevno, tokom mesec dana, posmatramo koliko smo iskreni prema svim osobama koje nas okružuju i da počnemo da primenjujemo tu željenu iskrenost u odnosu sa svima. Na taj način obrćemo tok energije da radi za nas – baš kao što možemo tapkanjem takozvane karate tačke (tačka koja pokreće meridijan tankog cre­va) preokrenuti energiju fiziologije da se pokrene u odgovarajućem smeru (karate tačka je rešenje za psihološke obrnutosti – više o tome možete naučiti u okviru energetske psihologije).

Posmatrajte i igrajte se sa svojom senkom. Pratite simbole koji vam dolaze – koje životin­je srećete, kakvu poruku vam one donose, šta možete naučiti od njih? Ja sam svom lenjivcu zahvalna što me je naučio da spoznam ljubav u miru i tišini i iznova otkrivam nove talente koje mi njegova energija donosi.

[social_share show_share_icon="yes"]