in

BEING IN LOVE

PIŠE: SMILJANA GAVRANČIĆ, PROFESIONALNI ASTROLOG, ISAR C.A.P.

„Ako postoji prava ljubav, ona nikad neće postati vezanost. Koji je mehanizam za ljubav da ona postane vezanost? Onog trenutka kad ste rekli svom voljenom ili voljenoj – „Voli samo mene“, počeli ste je posedovati. A u trenutku kad ne­kog zaposedujete, vi ste ga duboko uvredili, jer ste ga pretvorili u stvar… Mi moramo ostati indi­vidue i kretati se kao nezavisne, slobodne svesti. Mi možemo poći zajedno, mi se možemo stopiti jedno u drugom, ali niko da ne poseduje. Tada nema vezanosti…“

Krajem novembra, tačnije 28/29.11.2016, dogo­diće se neharmoničan aspekt (kvadrat) između planete ljubavi, Venere iz Jarca, i planete koju vezujemo za slobodu, viša stanja svesti – Ura­na iz Ovna. Većina ljudi se teško nosi sa ovim aspektom, jer donosi nagle i neočekivane pre­okrete u ljubavnom životu, puno stresa oko lju­bavi. Ovaj aspekt traži od nas da se ne smemo emotivno vezati, jer čim se to učini, dešava se nešto neočekivano i neprijatno po nas. Sa ovim aspektom je gotovo nemoguće održati stabil­nost, jer sve što treba da ima strukturu ljubavne veze između dve osobe naprosto puca, zato što Uran ne može voleti samo jednu osobu, već on ljubav mora podeliti sa svima, budući da je on kosmpolita i voli ceo svet. Samo oni koji uspe­ju pravazići ljubomoru i sebičnost sa ovim as­pektom mogu biti srećni. Naravno, to traži puno unutrašnjeg rada na sebi.

Ako se osvrnemo i na sam mit, Venera i jeste na­stala iz Uranovih genitalija, a nakon toga je zavr­šila u morskoj peni, kod boga mora, Posejdona (Neptuna), tako da, u svojoj biti – ljubav i jeste sloboda, a nadasve – „tajna“.

URAN NA 15º OVNA

Upravo je Osho, indijski mistik, guru i duhovni učitelj – u svojoj natalnoj karti imao kvadrat iz­među Venere i Urana. I tada, te davne 1931, kada se Osho rodio, Uran je bio u Ovnu, baš kao i sada. Osho je zaista bio neko ko je bio pionir svoga vremena, jer se zalagao za slobodu, kreativnost, humor, hrabrost, za veoma slobodne i radikalne pristupe ljubavi, seksualnosti (dobio je nadimak „sex guru“), negirao je brak, tradiciju, religiju…

Ako uzmemo i činjenicu da mu se Uran (slobo­da, viša stanja svesti) nalazio i u svom prirod­nom polju, polju oslobađanja (11. polje), kao vla­dar njegove 9 (svrha), i na kraljevskom stepenu, 15º Ovna, onda upravo možemo posumnjati da je svrha ovog čoveka bila – osloboditi se.Uran je upravo centralna planeta kardinalnog T-kva­drata u karti Osha, i „boji“ u potpunosti lik i dela ovog indijskog mistika.

Venera, planeta ljubavi, kod njega je na stepe­nu za koji kažemo – „tajna“ (12º), vladar je baš 5. polja (ljubav), ali i 12. polja (unutrašnja potre­ba, lični mit), i nalazi se u 8 (duboka transfor­macija), u Jarcu (staro, prošlost). Osho se zala­gao za rušenje (…kvadrat Uran) nekih društvom propisanih normi u pogledu ljubavi (Venera u Jarcu – ljubav koja ima formu, tj. brak), i imao jaku unutrašnu potrebu da, pre svega, sam sebe transformiše na polju odnosa, ljubavi (Venera u 8), pa samim tim i svoje sledbenike, učenike (5. polje opisuje i Oshove učenike, koje je on imao širom sveta, a Venera mu je vladar 5, te pored ljubavi, opisuje i njegove učenike). Venera ima i konjunkciju sa Mesecom u kojem „živi“ Pluton iz Raka, koji je isto deo kardinalnog T-kvadrata ovde, tako da je emotivna (Mesec/Venera ko­njunkcija), duboka transformacija (8. polje) ne­što kroz šta je prošao i sam Osho, i što mu je na kraju donelo oslobađanje (…kvadrat sa Uranom u 11).

Još kao veoma mali, Osho je voleo slobodu, a kao veoma bitnu osobu koja je uticala na njegov duhovni razvoj on ističe svoju baku sa kojom je živeo. „Baka mi je davala slobodu, nije me ogra­ničavala…“. Mesec-Saturn (stara žena – baka) se nalazi u Oshovom 8. polju, polju transforam­cije, i ima jak, egzaktan kvadrat sa Uranom u 11, što jeste slika bake koja je uticala na njegovu emotivnu transformaciju i oslobađanje, i koja je bila nekako drugačija za ono doba. Kako Osho (pa ni njegova baka) nije pridavao značaj religi­ji i isticao da je jedina religija – ljubav, a ljubav da je sloboda, onda nije ni čudno što Osho ima Mesec (koji je „prešao“ preko Venere – ljubav) na stepenu pada Jupitera (religija), na 15º Jarca, u kvadratu sa Uranom (sloboda) u 11 (sloboda).

Naravno da je pozicija emotivnih planeta, Mese­ca (koji sa sobom „nosi“ Pluton iz Raka) i Ve­nere u 8 (smrt), pa još u kvadratu sa Uranom, slika strahova od smrti koje je Osho morao ima­ti, pa su upravo dve smrti jako uticale na ovog mistika. Smrt dede i jedne rođake su opteretile Osha i dosta dugo je imao strahove, sve dok se nije promenio (8. polje) i oslobodio (…kvadrat sa Uranom u 11).

I tokom školovanja, Osho je imao dosta sukoba sa svojim učiteljima, profesorima, jednom rečju, bio je „divlji duh“ – vladar Asc, Merkur, nalazi mu se na vrhu 8 (transformacija) i aplicira u kvadrat sa Uranom u 11 – što jeste slika buntovnika, re­formatora, „čudaka“. Čak je i preko dispozicije (Saturna u Jarcu) ostao u kvadratu sa Uranom, dakle, imao je jaku unutrašnu potrebu (kvadrat) da staro (Jarac) zameni novim (Uran u Ovnu). S obzirom na to da potiče iz zemlje u simbolici Jarca, Saturna – Indije, Osho je sve svoje na­predne ideje u vezi ljubavi i seksualnosti lakše oslobađao u Americi, u zemlji koju vezujemo za planetu Uran, gde ima danas i veliki broj sledbe­nika, kao i svoju organizaciju, koja se bavi publi­kacijom njegovih dela nakon njegove smrti.

PRVO DUHOVNO PROSVETLJENJE

Osho kaže da je svoje prvo duhovno prosvet­ljenje imao u 21. godini, tačnije 21. marta 1953. godine, dok je sedeo ispod jednog drveta u bašti u Jabulpuru, u Indiji. To naziva svojim prvim mi­stičinim iskustvom.

U sunčevoj karti za taj dan, uočavamo Sun­ce baš na 0º Ovna što jeste slika nečeg novog, jer ovo je stepen za kojeg se počinje putovanje kroz Zodijak. Sunce u karti Osha vlada njegovim 3. poljem koje počinje na 3º Lava, pa tog dana u poziciji Sunca na 0 º Ovna svakako da imamo sliku nekog novog, pionirskog uma, intelekta. No, ono što je posebno zanimljivo je pozicija Meseca (Duša) gotovo na samom Asc Osha i u sekstilu sa Uranom (sloboda) u 11 (oslobađanje) u karti ovog duhovnjaka. Nadalje, ako pogledamo di­rekcije Osha (u kojima se sve pomera oko 1º za 1 godinu), onda uočavamo da je direktivna Ve­nera (ljubav) u tom trenutku bila na 3º Vodolije, na vrhu Oshove 9 (svrha), što jeste slika ljubavi kao njegove svrhe. On upravo priča (3º) o ljubavi, seksualnosti na jedan nadasve drugačiji način, veoma slobodno (Vodolija), pomerajući granice.

PRVA GRUPA UČENIKA

Dana 26. septembra 1970. godine, Osho je po­krenuo i svoju prvu grupu učenika. Zanimljivo je da je u direkcijama Osho tada imao direktivni Merkur (učenje, učenici) na 15º Vodolije, u eg­zaktnom sekstilu sa natalnim Uranom (osloba­đanje) u 11 (sloboda) Ovna (Novo Doba – Osho i njegovi učenici se i vezuju za New Age)! Setimo se sada i tranzitnog Meseca iz sunčeve karte na dan njegovog prvog duhovnog prosvetljenja. Mesec je bio na 14º Blizanaca 37’ (gotovo na 15º), tako da je zaista Uran na 15º Ovna u 11, u karti Osha, nešto jako bitno. Kako se sada radi o snažnoj lotos konstelaciji, uočavamo posebnost svega što su Osho i njegovi učenici radili, i rade još uvek, nakon njegove smrti.

FOTO: PIXABAY.COM

EING IN LOVE“ – 15º OVNA

Sve Oshove izjave zabeležili su njegovi sledbe­nici i učenici, koji su nakon njegove smrti publi­kovali iste. Knjiga „Being In Love“ („Biti u lju­bavi“) objavljena je 15. januara 2008. godine, u New Yorku. Upravo je tog dana sekundarna Ve­nera (ljubav) Osha došla na 15º Ovna, na natalni Uran (sloboda) u 11 (oslobađanje) ovog duhov­njaka. Kako je Uran centralna planeta kardinal­nog T-kvadrata u karti Osha, i kako sam na po­četku rekla – nešto što je najbitnije kod njega, onda je upravo publikacija knjige „Being In Love“ označila da je došlo pravo vreme da se o ljubavi priča kao slobodi, a ne vezanosti i zavisnosti od nekog.

Čitajte Osha i to baš u ovo vreme kada nam nebo donosi kvadrat između Venere i Urana, jer njego­ve reči mogu dosta doprineti dubokoj transfor­maciji i doneti drugačije poglede na ljubav. Lju­bav zaista jeste sloboda, ljubav nije očekivanje, i kad to budemo počeli i da živimo, a ne samo da pričamo o tome, onda ćemo postati i srećni.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

PAMETNO IZABERITE KROJ KAPUTA

LJUBAV