in

REVOLUCIJA

PIŠE: MARIJA JOVANOVIĆ

Ako bismo se u ovom trenutku zaustavili, osves­tili svoje noge na zemlji i napravili par svesnih udaha i izdaha sa potpunim fokusom na dah, mogli bismo reći da smo prisutni u sadašnjem trenutku. Da, toliko je jednostavno početi sa praktikovanjem svesnosti. I da, svima je do­stupno. Ono što ljude najviše zbunjuje u pra­ktikovanju svesnosti uglavnom su očekivanja kako bi to trebalo da izgleda, kako bi trebalo da se osećaju i šta je rezultat. Upravo te misli dolaze iz uma, a umetnost sadašnjeg trenutka znači suprotno, slobodu od uma, tačnije sve­snost šta se u njemu dešava. Na um možemo gledati kao na auto-put sa nekoliko traka kojim se kreće puno automobila koji predstavljaju naše misli, a svesnost bi značila da mi stoji­mo sa strane i možemo samo da posmatramo ili svesno izaberemo u koji ćemo auto ući, tj. koju misao izabrati. To je sloboda od uma. Nije ideja da misli ne postoje, već da možemo da ih posmatramo i svesno upravljamo njima, a ne obrnuto. Kada je um u svom prirodnom stanju, čist i prazan služi nam dobro, ali kada se uple­te u preterana svakodnevna razmišljanja od dobrog sluge postaje loš gospodar. Mi smo iz­među ostalog bića uma što je jedna od naših najvećih moći ukoliko taj isti um koristimo sa jasnim ciljem i pravcem. I dalje je to slučaj kod manjeg broja ljudi, a ono sa čime se češće su­srećemo danas je “overthinking” ili preterano razmišljanje, preplavljenost informacijama, sa­držajima i nemogućnost zadržavanja fokusa na onome što u tom trenutku radimo. Prepla­vljen um takođe može biti i često jeste posle­dica traumatskih iskustava na osnovu kojih je naš sistem razmišljanje unapred i preteranu analizu izgradio kao zaštitnu strategiju da se određena iskustva, a iz njh neprijatne emocije ne bi ponovo proživljavale. Te strategije su u pojedinim situacijama funkcionalne ukoliko ih potpuno svesno koristimo. Problem nastaje kada um konstantno radi, a mi živimo na au­topilotu. To je osećaj da nam se život dešava, vreme leti, ništa ne stižemo, a dan završav­amo iscrpljeni i uglavnom nezadovoljni. Korak dalje je da se na kraju dana ni ne pitamo kako smo, čak nismo ni svesni nezadovoljstva i tako prolazimo kroz život. Svima su nam poznate situacije da smo stigli od tačke A do tačke B potpuno nesvesni kuda smo prošli i o čemu smo razmišljali putem. Cela priča o svesnosti ima za cilj da nam život ne prođe tako.

Savremeni način života i brze promene do­datno podstiču prenadraženost nervnog si­stema. Što više uloga u danu imamo, brže bivamo preplavljeni spoljašnjim sadržajima i teže nam je da dođemo do sebe, što je uvek poziv da usporimo i fokus usmerimo ka unu­tra. Sa druge strane, puno vremena u samoći takođe može podstaći preterano razmišljanje o prošlosti ili budućnosti ukoliko postoji neza­dovoljstvo u trenutnom funkcionisanju.

U oba slučaja, poziv je isti, a upućen je odra­slom delu naše ličnosti koji jedini funkcioniše u ovde i sada. Ovo znači da svako od nas odraslih ima odgovornost da razvija svoju svesnost, jer je to put ka ličnom sazrevanju, a onda i kolektivnom. Puno je načina za vežbanje sve­snosti, a uvek je dobro početi od osnovnih stvari, recimo da svesno pijemo vodu, jedemo sedeći i u tišini, osetimo vodu dok se tuširamo. To svi možemo, međutim ljudi ovo često doživljavaju kao banalno i otpisuju značaj svesnosti običnih životnih trenutaka. Jednostavno je – ne možemo da pričamo o svesnom partnerstvu, roditeljstvu i društvu, dok ne postanemo svesni pojedinac u svom danu.

Zanimljivo da ovaj tekst pišem dok sam na vikend po­vlačenju koje za cilj ima duboki kontakt sa sobom i svojim telom. Kada taj kontakt postane praksa, naš unutrašnji pro­stor se toliko proširi i svakodnevno nas podseća da postoji sloboda koju nam niko ne može oduzeti, a to je sloboda da biramo misli i kako vidimo situacije i ljude. A sve ukazuje da smo tu najviše zarobljeni. Hajde da kroz prisustvo i u tišini oslobađamo sami sebe. Taj stepen prisutnosti u kom biramo da razumemo umesto osuđujemo jeste teži izbor. Dostupan je hrabrima i onima koji su spremni da počnu od sebe i to ovog trenutka. Svi koji čitaju ovo već su na putu svesnosti. A tako se menja svet. To je revolucija.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

NEISPRIČANA PRIČA

MOĆ ŽENE