in

LOVELOVE

TANGO – GOVOR BEZ REČI

PIŠE: TIJANA LALIĆ
FOTO: TAMARA MAŠOVIĆ

Život nema reprizu ili možda ima za našu dušu u drugim pojavnim oblicima i na drugim stepenima svesti. Ne znam. Bilo kako bilo, na mnoga pitanja koja nam se logično postavljaju odgovore ne nalazimo, ali nas život i njegove lekcije podsećaju da nema neke svrhe ako živimo u prošlosti jer ništa od onoga što je prošlo ne možemo promeniti. Sa druge strane, predviđanje budućnosti tako­đe nema smisla jer planirajući budućnost večito gubimo ovaj sadašnji trenutak koji nije zauvek sa nama i vrlo brzo će i on odleteti u prošlost.

Iako ima mnoštvo uputstava i priručnika o tome kako da živimo sada i u ovom trenutku, dugo sam se pitala šta to zapravo znači i da li je to samo otrcana fraza ili možda postoji nešto dublje. Takođe mi se postavilo pitanje da li smo neodgovorni prema našim bližnjima ako ne postavimo neke ciljeve i planove za budućnost, ako ne usmerimo svoje odluke i energiju ka ostvarenju tih planova, već „samo“ živimo u sadašnjem trenutku. A planovi za budućnost se, gle čuda, nikada ne ostvare u obliku i stepenu u kome su zamišljeni. Kakva lepota života koji nas neprestano iznenađuje!

U jednom takvom trenutku, zapravo potpuno neočekivano sam shvatila šta znači biti ovde i sada, biti prisutan celim svojim bićem u jednom trenutku, otkriti i osetiti lepotu i inspiraciju sadašnjeg trenutka. Ja sam takvo iskustvo doživela i pronašla u plesu, u zagrljaju argentinskog tanga, čija muzika me svaki put dovede do meditacije. Koncentrisana na ritam, melodiju i pokrete partnera sa kojim plešem već posle par minuta ulazim u stanje u kojem osećam da lebdim otkrivajući lepotu pokreta, muzike, izražavanja i razmene energije koja je sa svakom osobom različita i donosi neo­bjašnjivu lepotu. Toliko toga je moguće otkriti bez reči, prevashodno o sebi, a potom i o drugima. To je umetnost sadašnjeg momenta, mogućnost različitog neverbalnog izražavanja, komunikacije među ljudima kroz pokret, emociju, deljenje i davanje. Sve misli sa kojima sam došla na plesno veče u trenutku nestaju, nestaju brige, planovi, analize, preispitivanja, tango sve prosto proguta svojom moći i energijom i osetim zahvalnost postojanja i zahvalnost za iskustva koja dobijam. Na­staje radost.

Ples je i rad na sebi jer time rušimo sve ne­vidljive barijere i dopuštamo drugima da raz­menimo bogatstvo ljudske energije, otkriva­jući pritom sve svoje nesigurnosti i slabosti. To često nije lako i zahteva poverenje. Uko­liko se poklope kompatibilne energije i ljudi uspeju da se prilagode pokretima a da isto­vremeno svako pokaže i zadrži svoju dozu kreativnosti, plesači zajedno kreiraju i tada nastupa savršeni trenutak koji se pamti i koji traje.

Tango me uči da uklonim sve predrasude, da otvorenog srca i raširenog zagrljaja uplo­vim u ples jer tango se samo tada dešava kada se misli zaustave, kada nestanu sve nesigurnosti i fokus otplovi ka ritmu muzike. Divno je osetiti radost u zagrljaju. Muzika osvežava svaki trenutak i tada sadašnjost traje, čini se večno. Prihvatanje drugačijeg, različitog i otkrivanje novog ugla posmatra­nja plesa i muzike su iskustva na kojima sam beskrajno zahvalna. A najviše na no­vom umeću da uz pomoć tanga lako zausta­vim užurbani dan, uplovim u paralelni plesni univerzum i prepustim se igri. To je za mene moć sadašnjeg trenutka.

Verujem da svaki čovek može naći svoj sadaš­nji trenutak, da li u plesu, umetnosti, pisanju, sportu,u pogledu sa osvojenog planinskog vrha, u osmehu i očima deteta ili pak zagr­ljaju voljene osobe, zaista je mnogo načina i mnogo je lakše nego što mislimo. Tada se ži­vot pauzira, odmori, uspevamo da udahnemo duboko i osvestimo naše unutrašnje stanje, a radost nas prosto osvoji. Kao večiti učenici škole života, hajde da ugrabimo što više takvih trenutaka u sadašnjosti kako bismo zajedno kao bića u razvoju napredovali! Budimo prisut­ni, sada i ovde, da se život ne bi sveo na ono što se događaja dok mi razmišljamo o nečem drugom.

ŠTA MISLITE?

101 Poena
Upvote Downvote

OVOG APRILA U BEOGRADU: SVE JE MOGUĆE!

SLIKE MOJE DUŠE