in

OČI U OČIMA OFTALMOLOGA

PIŠE: ANIMA MUNDI
FOTOGRAFIJE: MIA MEDAKOVIĆ-TOPALOVIĆ

DR BRANKA IVOŠEVIĆ, SPECIJALISTA OFTAL­MOLOGIJE, VLASNICA I OSNIVAČ CENTRA ZA LASERSKO UKLANJANJE DIOPTRIJE I ULTRA­ZVUČNU OPERACIJU KATARAKTE „PERFECT VISION“ U SUBOTICI.

IMALA JE TU ČAST DA NJENI MENTORI BUDU NEKI OD NAJVEĆIH SVETSKIH EKSPERATA U OBLASTI OFTALMOLOGIJE, KAO ŠTO JE PROF. DR ZOLTAN NAGY, NAČELNIK OČNE KLINIKE SEMMELWEIS UNIVERZITETA U BUDIMPE­ŠTI, SVETSKI OPINNION LEADER ZA PRIMENU FEMTOSECOND LASERA U HIRURGIJI KATA­RAKTE, UZ KOJEG JE USAVRŠILA LASERSKO UKLANJANJE DIOTPRIJE TEHNIKOM PRK. MEĐU PRVA TRI HIRURGA U SRBIJI JE IZVR­ŠILA LASERSKO SKIDANJE DIOPTRIJE OVOM TEHNIKOM, OKTOBRA 2006. GODINE.

LASERSKO UKLANJANJE DIOPTRIJE METO­DOM LASIK USAVRŠILA JE UZ PROF. DR NIKICU GABRIĆA, DIREKTORA SPECIJALNE BOLNICE ZA OFTALMOLOGIJU SVJETLOST IZ ZAGREBA.

KADA JE REČ O HIRURGIJI KATARAKTE, IZA SEBE IMA PREKO 20 GODINA ISKUSTVA, NA DESETINE HILJADA ZADOVOLJNIH PACIJENA­TA. GODINAMA JE UČILA UZ NEKE OD NAJBO­LJIH HIRURGA NA NAŠIM PROSTORIMA, KAO ŠTO SU PROF. DR BRANISLAV ĐUROVIĆ I PROF. DR SLOBODANKA LATINOVIĆ, KOJI SU JOJ OTVORILI VRATA U SVET VRHUNSKIH OFTAL­MOLOGA NA POLJU ULTRAZVUČNE OPERA­CIJE KATARAKTE METODOM FAKOEMULZIFI­KACIJE. ČLANICA JE UOS (UDRUŽENJA OFTA­MOLOGA SRBIJE), DLV SLD (DRUŠTVO LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA), SSCRS (UDRUŽENJE ZA HIRURGIJU KATARA­TE I REFRAKTIVNU HIRURGIJU SRBIJE), ESCRS (EUROPEAN SOCIETY OF CATARACT AND RE­FRACTIVE SURGEONS), UPŽS ( UDRUŽEJE PO­SLOVNIH ŽENA SRBIJE).

DR BRANKA IVOŠEVIĆ JE JEDNA OD PRVA TRI HIRURGA REFRAKTIVNE HIRURGIJE U ZEMLJI. MEĐU PRIVIMA U REGIJI JE IMPLEMENTIRALA INOVACIJE U PRAKSI IZ OBLASTI: LASERSKOG UKLANJANJA DIOPTRIJE, ULTRAZVUČNE OPE­RACIJE KATARAKTE SA UGRADNJOM NAJSA­VREMENIJIH INTRAOKULARNIH SOČIVA, DIJA­GNOSTIKE I LEČENJE GLAUKOMA, PREVENCIJE SLEPILA KOD DIJABETIČARA PRIMENOM AR­GON LASER FOTOKOAGULACIJE, PREVENCIJE TEŠKIH OBLIKA OŠTEĆENJA VIDA KAO SENIL­NE DEGENERACIJE MAKULE PRIMENOM ANTI VEGF TERAPIJE.

KOLIKO SE DUGO BAVITE OFTALMOLO­GIJOM I ZAŠTO SU BAŠ „OČI“ U CENTRU VAŠE PROFESIONALNE PAŽNJE?

Oftalmologijom se bavim 22 godine i ona mi je verujem bila suđena, iako tokom studira­nja nikada nisam pomišljala da ću se baviti of­talmologijom, pa čak ni kasnije prilikom izbora specijalizacije. Od prvog trenutka do danas, ni­sam zažalila što su oči, naše nadragocenije čulo i ogledalo naše duše, postale moja životna op­sesija i okupirale najveći deo mog života.

ŠTA JE POTREBNO ZA USPEH MLADE ŽENE, PROFESIONALCA U SVOJOJ OBLASTI? OVO JE IPAK BALKAN I VLADAJU STEREOTIPI.

Svako ko je uspeo u svom poslu reći će vam da je potrebno platiti visoku cenu, jer iza svakog uspeha stoji rad, odricanje, česta i duga odsustva od kuće, hiljade proputovanih kilome­tara. Naravno da je uz strast, fokus i posveće­nost, potrebna neizmerna ljubav prema poslu, koja daje snagu da istrajavate i težite izvrsno­sti. Stereotipima nikada nisam pridavala zna­čaj, a svaka opstrukcija na profesionalnom putu bila mi je samo izazov da se popnem još stepenicu više.

GODINE 2013. DOBILI STE NAGRADU „CVET USPEHA ZA ŽENU ZMAJA“, ZA NAJ­BOLJU PREDUZETNICU GODINE U KATEGO­RIJI „NAJEVROPSKIJA ŽENSKA FIRMA“. U KONKURENCIJI OD 38 KANDIDATKINJA IZ GOTOVO CELE SRBIJE, NAGRADU STE DOBILI UPRAVO VI. ŠTA NAGRADE PREDSTAVLJAJU ZA VAS NA PROFESIONALNOM PLANU?

Svaka nagrada je, ili bi bar tako treba­lo biti, svedočanstvo da nešto dobro radite. Mada je nisam očekivala, dobro je došla da mi ukaže da sam na pravom putu, iako sebe ni danas ne doživljavam na prvom mestu kao preduzetnicu, već pre svega kao oftalmologa, jer je oftalmologija moja najveća životna lju­bav.

MEĐU PRVIMA U SRBIJI STE POČELI DA LASERSKIM PUTEM UKLANJATE DIOPTRIJU. KAKO IZGLEDA INTERVENCIJA KOJA JE SVE POPULARNIJA?

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, lasersko uklanjanje dioptrije je jedna od najčešće izvođenih operacija na za­htev pacijenta, kojoj se podvrgnulo preko 50 miliona ljudi širom sveta. Procenat uspešno­sti je 95 %, a učestalost komplikacija je manja od 1 %, što ovaj zahvat čini izuzetno sigurnim za pacijenta. Pomoću laserskih zraka uklanja se refrakciona anomalija, tj. dioptrija (krat­kovidost do -10.0D, dalekovidost do +5.0D i astigmatizam do +/-5.0D), a rezultat je jasan i oštar vid bez upotrebe naočara i kontaktnih sočiva. Intervencija traje manje od 10 minuta, vrši se u lokalnoj kapljičnoj anesteziji, što ga­rantuje bezbolnost. Ono što pacijenti poseb­no ističu kada je u pitanju lasersko skidanje dioptrije je tzv. „wow efekat“ jasnog vida, koji dožive odmah nakon operacije.

KOLIKO JE BITNO USKLADITI ODNOS POVERENJA IZMEĐU LEKARA I PACIJENTA?

Odnos poverenja pacijenta u lekara je osnovni i najjači osećaj koji ih vezuje, i lekar mora da ga svojim nesebičnim zalaganjem pri svakom pregledu i operaciji zasluži, da ga stalno iznova svojim postupcima neguje i odr­žava.

KAKO BISTE OCENILI BRIGU O VIDU U SRBIJI?

Sistematski preventivni pregledi vida kod dece dugo su se u našoj zemlji obavljali u 7. godini života, kada je razvoj vida završen i tada poremećaj vida, najčešće tu mislimo na slabovidost, više ne možemo lečiti. Srećom, pa se ovi pregledi od 2014. godine vrše u 4. godini života, čime će se broj slabovide dece značajno smanjiti. Mere zdravstvene zaštite na radnim mestima gde postoji povišen rizik od povrede oka se najčešće ne sprovode, pa još uvek imamo veliki procenat teških povreda oka, koja za posledicu mogu imati trajno sle­pilo. Preventivne zdravstvene mere u popula­ciji koja je posebno predisponirana za razna oštećenja vida, kao što su dijabetičari i osobe starije od 60 godina, nisu Zakonom regulisa­ne i vrše se sporadično i bez jasno definisa­nih protokola. Kontrolisanje vida u optikama je još jedna u nizu anomalija i velika je zablu­da da očni pregled može obaviti optičar. Zbog toga se često izgubi dragoceno vreme za rano otkrivanje nekih podmuklih očnih bolesti. Tu, pre svega, mislim na glaukom, koji predstavlja drugi uzrok slepila u svetu. Zato treba istaći da očne preglede može da obavlja isključivo oftalmolog.

ŠTA OBUHVATA KOMPLETNI OČNI PRE­GLED I KOLIKO GA ČESTO TREBA RADITI?

Kompletan očni pregled obuhvata pro­veru vidne oštrine i korigovanje optičkim po­magalima kada je to potrebno, merenje očnog pritiska, pregled prednjeg i zadnjeg dela oka, poželjno na široke zenice, a po potrebi vršimo i dodatne dijagnostičke procedure kao što su ultrazvučni pregled, optička koherentna tomo­grafija, kompjuterizovano vidno polje, optička i ultrazvučna biometrija i topografija. Obavezne oftalmološke preglede treba obavljati u poro­dilištu, u četvrtoj, sedmoj, četrnaestoj godini, u periodu oko četrdeset pete godine, kada po­činjemo koristiti naočare za rad, a nakon pe­desete godine jednom godišnje. Naravno da oftalmolog indikuje i češće preglede kada je to potrebno.

NAOČARE VS. KONTAKTNA SOČIVA.

Naočare su osnovno optičko pomagalo, koje mnogo pacijenata doživljava kao najpri­hvatljiviji, najkomforniiji, najmanje rizičan na­čin korigovanja vida. Sve više je onih kojima nošenje naočara umanjuje kvalitet života ili predstavlja estetski hendikep, pa prelaze na korišćenje kontaktnih sočiva, što je gledano dalekoročno skuplja investicija, sa mogućno­šću raznih komplikacija na očima, kojih nema kod nošenja naočara, ili su češće nego npr. nakon laserskog uklanjanja dioptrije.

KAKO DA ODABEREMO NAOČARE ZA SUNCE? NA ŠTA POSEBNO DA OBRATIMO PAŽNJU?

Kada biramo naočare za sunce, pored toga što treba da zadovolje estetske zahteve, naočare obavezno treba da imaju zaštitne UV filtere, kao i da su iz kontrolisane proizvod­nje, tj. da nemaju dioptrijsku snagu. Ovo se utvrđuje na uređajima koji se zovu fokometri i koje svaka optičarska radnja treba da pose­duje. UV filteri su naročito značajni za osobe koje su imale neke hirurške intervencije (npr. operaciju katarakte), jer je njihovo oko bez prirodnog UV filtera. Takođe, treba obratiti pa­žnju da naočare budu odgovarajućeg stepena zatamnjenja. Postoje četiri kategorije zatam­njenja definisane svetskim standardima. Tako npr. naočare koje imaju četvrtu kategoriju za­tamnjenja, prema ISO standardu, mogu da se koriste samo za posebne namene u uslovima visokog intenziteta svetlosti (vodene, snežne površine), dok je njihova upotreba zabranjena u vožnji, jer umanjuju vid.

KOJE OSOBINE TREBA DA POSEDUJE PREDUZETNICA U SRBIJI I KAKO VI DEFINI­ŠETE USPEH?

Ako želite nešto postići, postići ćete i u Srbiji i bilo gde, pod uslovom da imate jasno definisane ciljeve, strategiju kako do njih doći i vreme za koje ste sebi obećali da ćete ih po­stići. Bitno je da ste sposobni da evoluirate, da pratite kako diše tržište, da osluškujete i u naj­većoj mogućoj meri zadovoljavate zahteve kli­jenata i da im pružite usluge kvalitetnije i bolje nego što od vas očekuju, da ste bar za korak ispred konkurencije i da težite što boljem ba­lansu u odnosima sa ljudima koji čine vaš tim, koji ima zajednički cilj – postizanje izvrsnosti u poslu kojim se bavi.

KAKO SEBE DOVODITE U STANJE APSO­LUTNOG ILI PRIHVATLJIVOG BALANSA? DA LI JE ŽIVOTNI ZEN LAKO OSTVARIV I KAKO DA NAĐEMO ADEKVATAN PUT DO NJEGA?

Balans u svemu, pa i poslu, životna je fi­lozofija koju sami kreiramo i ako smo svesni činjenice da smo mi ti koji biramo, shvatiće­mo kakvo bogatstvo nam je dato. Životni zen je lako ostvariv ako u to verujete i ako vam je čaša uvek polupuna. Volja je ključ svakog uspeha. Podizanjem nivoa svesnosti i me­njanjem percepcije, menja se i svet oko nas. Ako pođemo od pretpostavke da ljudi nisu za­tvorenici sopstvene sudbine, već zatvorenici sopstvenog uma (F. Ruzvelt), ako je život skup naših izbora i odluka i ako je jedna od njih da budemo srećni, tako će i biti.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

ISLAND – TAJ ČUDESTAN OTOK

DOSEGNI ŽIVOTNI BALANS