in

KRUG LJUBAVI

PIŠE: VALENTINA ŠLJIVIĆ, PREDSEDNIK I OSNIVAČ CENTRA ZA PSIHOFIZIČKI RAZVOJ “OSAM”. TAIČIČUAN I ĆIGONG INSTRUKTOR

Kada sam dobila poruku glavne urednice e-ma­gazina Refresh Your Life da pišem na temu Veliki krug Velikih ljudi, zastala sam u trenutku. Šta bih tu mogla pisati? Zar pripadam tom krugu?! Mia je rekla: „Sedam godina je prošlo i ti si gradila ovaj magazin.“ Odgovorila sam: „Biće mi čast i zadovoljstvo.“ Tako se i osećam! Veoma zado­voljno i srećno što sam u mogućnosti da kora­čam putem koji sam izabrala.

Moj put je beskonačna težnja ka jednostavnošću i širenju kruga ljudi koji vole veštine kao i ja, koji neguju sebe i svoj život kroz veštine.

Iako živim i negujem svoj mali jednostavan život, ovakve prilike me podsete da ima u mom radu nešto više, jače, i veće, a to je želja da prenesem znanje koje imam svima onima koji su u potrazi za svojom ličnom istinom, kao i da širim dobro.

Dobro se samo po sebi razvija i kao ogledalo od­bija od nas ako primenjujemo pravila života koja izaberemo i koja nam pomažu da se osećamo dobro. Takva osećanja negujemo još od detinj­stva dok smo rasli u ljubavi roditeljskog naručja, kroz rast, razvoj, školovanje, odrastanje, pa do zrelog doba.

Na početku mog puta postojao je jedan krug koji sam stvorila svojom ljubavlju, unutrašnjom sna­gom, verom u sebe i ispravnosti puta kroz vešti­ne. Počeli su da pristižu ljudi u potrazi za ljubav­lju, unutrašnjom snagom, verom u sebe i krug je počeo da se širi, duplira i raste.

„Krugovi rastu, grade ih ljudi.“

Vežbajući u želji da se dobar osećaj neguje i ra­ste, širina kruga postaje sve veća i veća i sve veći broj velikih ljudi može da stane u njega.

Potraga ne prestaje. Iako se ponekad čini da stojim u mestu i ne primetim krugove koji se be­skonačno šire u svih osam pravaca, u visinu uni­verzuma i dubinu zemlje. Uvek su tu veliki ljudi, istomišljenici, koji me podsete na širinu krugova.

Ti krugovi postaju sve veći i širi i stvaraju prostor za sve više različitih oblasti interesovanja, pute­va, dela, ideja, dostignuća.

Stari Kinezi su verovali da je nebo veliko, da je zemlja velika i da su ljudska bića takođe velika.

Velika u svojoj snazi, čvrstini, postojanosti, če­stitosti. Ako se čovek kreće kroz život u duhu istinoljubivosti, on će akumulirati veliku snagu i bogatstvo i energično nastaviti sa dostignućima. Kada bogatstvo i snaga stigne do vrhunca, ona će se preokrenuti u suprotnost. Tada čovek treba da ostane miran i pažljiv.

Čovek na vodećem položaju treba da bude sme­ran i iskren, blag i velikodušan, voljan da se uskla­di, tada će na njega da se spusti blagoslov Neba, verovali su stari Kinezi.

„Čovek gubi zbog ponosa, a dobija zahvaljujući smernosti.“

Lao Ce kaže u Tao Te Đingu:

„Imam tri blaga
Koja čuvam i draga su mi:
Prvo je ljubav;
Drugo je zadovoljstvo;
Treće je smernost.
Samo oni koji vole su hrabri;
Samo oni koji su zadovoljni su velikodušni;
Samo oni koji su smerni mogu da zapovedaju.“

Šta ljude čini velikim? To su njihova dela. To su obični ljudi velikih dela. Srećemo ih svakodnev­no. To su tihi, mirni ljudi koji su odlučili da dopri­nesu čovečanstvu. Oni treniraju vašu snagu volje i discipline ne bi li učinili da se osećate bolje i snažnije. Sva njihova snaga je u delima. Oni vas vaspitaju poštenju, strpljenju, razmišljanju i pri­premaju vas za životnu školu koja vas tek čeka, dok se u sebi tiho mole da vas neki novi svet pri­mi na svoje krilo.

To su ljudi koji prođu sito i rešeto u životu i, pro­vučeni kroz to, od njih ostane samo dobro, koje oni dalje seju u duše onih koji su tu klicu voljni da prime.

Najveće vrednosti su im skromnost i poštenje, a parametri veličine po kojima ja merim ljude su dobrodušnost i velikodušnost.

Takve ljude smatram pravim ljudima. Takvi se i zadržavaju u krugovima koje stvaram.

Veliki ljudi su jednostavni. Veliki ljudi ne kompli­kuju stvari. Veliki ljudi znaju ko su i šta su. Veliki ljudi imaju ideje. Veliki ljudi vide vrednost u dru­gim ljudima, ne u titulama i nevažnim stvarima koje razlikuju ljude. Veliki ljudi znaju koliko vrede.

Refresh Your Life je jedini e-magazin koji od pr­vog broja hrabro pronalazi, okuplja i predstavlja obične ljude velikih dela. Magazin koji svojom harizmom, postojanošću, stilom, dušom, širokim pogledom i otvorenošću ka svetu i različitosti­ma, gradi i doprinosi lepšoj i boljoj realnosti koju živimo. Magazin koji hrani dušu i telo. Magazin koji regeneriše um svakog čitaoca i otvara vrata “rajskog” života na zemlji.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

ДА ЛИ ЈЕ СВЕ ПОСТОЈЕЋЕ СМИСАО – И НИШТА ВИШЕ ТОГА?

MOJ IZBOR – IZLOŽBA FOTOGRAFIJA