in

ZEN IN BUSINESS

PIŠE: ANIMA MUNDI
FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE DRAGANE JOVANOVIĆ

DRAGANA JOVANOVIĆ, RENOMIRANI LIFE, HEALTH & BUSINESS COACH I TRENER ZA LIČNI RAZVOJ. PRE DVE DECENIJE, NAPUSTILA JE KARIJERU PRAVNIKA I PO­ČELA DA RADI ONO ŠTO VOLI – POSVETILA JE SVOJ ŽIVOT TEHNIKAMA LIČNOG RAZVOJA. OSNIVAČ JE LIFE CENTRA, AUTOR JE BESTSELERA I SELF-HELP PRIRUČ­NIKA „SREĆA JE U NAMA”, KNJIGE „USPEH JE U NAMA – ČAROBNA KUTIJA ALATA ZA LIČNI RAZVOJ“ I E-KNJIGE „ZEN IN BUSINESS“.

„JUTROS RAZMIŠLJAM…“ – SVE ONO ŠTO IZLAZI IZ DUŠE BELEŽIŠ KAO POST NA SVOM FB PROFILU. IMAŠ VELIKI BROJ PRATILACA I MOĆ POZITIVNOG UTICAJA NA ŽENE.

„Jutros razmišljam“ je deo mog jutarnjeg ritu­ala, koji radim već deset godina. Zahvaljujući tom jutarnjem razmišljanju, nastale su moje knjige „Sreća je u nama“ i „Uspeh je u nama“ (izdavač Laguna). Kada sam objavila drugu knjigu, nastao je vakuum – nisam bila spre­mna za treću knjigu (treba energiji da se pro­čisti i zanovi posle završetka knjige), a imala sam potrebu da beležim svoja razmišljanja. Potpuno prirodno su se pojavila na mom FB profilu, sa namerom da ih podelim sa onima koji imaju istu potrebu kao ja – da budu iskre­ni prema sebi i pronađu način kako da budu bolji i sebi i drugima. Moja moć je, ako mogu tako neskromno da kažem, u tome što žene u mom „jutarnjem razmišljanju“ uviđaju da nisu usamljene u svojim temama, neuspesima, u potrebi da budu bolje svojoj deci i partnerima i da istovremeno budu uspešne žene, da bez obzira koliko se trudile – ne uspevaju. Pristati na svoje nesavršenosti, kao što sam to ja ura­dila, put je u prihvatanje sebe. Oslobodila sam se svog ega, koji me je uvek bičevao osećajem krivice što nisam bolja. Sada sam samo svoja, nesavršena, i to je meni posle ovolikih decenija rada na sebi jedino potrebno i dovoljno. Kome se ne sviđam, ima od mene punu podršku da me nikada ne sretne.

ŠTA TI JE TRENUTNO U FOKUSU? NA ŠTA NAJVIŠE OBRAĆAŠ PAŽNJU?

Ja uvek imam jedan, najvažniji fokus, koji je odredio moj životni put – da prenesem poruku ljudima da brinu o sebi i da su sami odgovorni za to kakav život žive. Iako je malo vremena i puno stvari koje moramo da uradimo u toku dana, posebno mi žene, uvek postoji taj delić dana koji možemo da posvetimo sebi da ne bismo izgubile dušu pokušavajući da održimo kontrolu. Na tom mom putu, imam uvek nove, manje ciljeve, koji se sami otvaraju kada pret­hodni cilj pretrči. Prethodni je bio Life centar i deset godina ozbiljnog rada na temu šta je joga, da li je to sekta ili ipak neka dobra praksa, da li možemo uz pomoć nekih tehnika ličnog razvoja da postanemo bolji sebi i drugima. Tu je još uvek Dan za Vas – taj cilj još nisam pre­trčala, mada to nije obična trka, nego maraton – 25 događaja su iza nas i hiljade žena koje su učestvovale u njemu. Moj trenutni fokus je da ljudima, koji su nekad preko deset sati na poslu, približim tehnike i alate koji im mogu pomoći da održe zdravlje, mir i životnu radost, koje savremeni robotizovani način života na­rušava. To je moj poslovni fokus. Moj privatni deo života trpi zbog svrhe koju živim, jer ne­mam jasnu granicu šta je to rad, a šta zado­voljstvo, i moj fokus u tom delu je da uvedem više uživanja u svakodnevicu – više vremena za tišinu, porodicu, moje prijateljice, za puto­vanja bez razloga (često putujem zbog eduka­cija ili posla).

„DAN ZA VAS“ , TVOJ POKLON DAMAMA KOJE RADE NA SEBI, U FEBRUARU JE IMAO SVOJE 25. IZDANJE. OVAJ POPULARNI DOGAĐAJ, ZA KOJI SE TRAŽI MESTO VIŠE, OKUPLJA UVEK ZANIMLJIVE PREDAVAČE KOJI SU POSVEĆENI LIČNOM RAZVOJU.

Moram reći da se nakon 4 godina rada i 25 besplatnih okupljanja, koje smo pravili u Life centru, a potom u okviru mog Body & Soul Concepta na drugim mestima, jako ponosna na ovaj projekat. On je na mom životnom putu važna podrška svemu što radim i ima za cilj da kroz različite teme ukaže ženama na važnost ličnog razvoja i da on nije nikakva apstrakci­ja, već posvećen rad na sebi. Mnoge od nas su odrasle na ovim balkanskim prostorima sa ograničavajućim uverenjem da su briga o sebi i ljubav prema sebi – sebičnost. Na Danu za Vas hoćemo da srušimo tu predrasudu i da po­šaljemo poruku da možemo da damo drugima samo ono što imamo u sebi. Sve imamo razli­čite potrebe i ograničenja koja nas sprečavaju da pokažemo najbolje od sebe, a želele bismo. Zato smo ugostili različite eksperte iz oblasti ličnog brendinga, nege, zdravlja, spiritualnosti, antiaginga, ishrane… i dali damama priliku da dopune svoja znanja, otvore neke teme i dobiju odgovore, da se pokrenu. Smatram da služeći drugima – služim sebi. Svi možemo da damo nešto drugima, to ne mora da bude novac, ili da bude neka velika žrtva. Svi možemo sa la­koćom da učinimo drugim ljudima život lep­šim sa osmehom, pažnjom, podrškom. Svet bi bio bolje mesto kada bismo prestali samo da razmišljamo šta nam nedostaje i kada bismo videli ljude oko sebe.

KAKO PREŽIVETI STRES? I KAKO IZGLEDA TVOJ NOVI KONCEPT ZEN IN BUSINESS?

ZEN in Business je moj program namenjen svima koji imaju višak stresa i manjak energi­je. Život je danas takav da se situacije koje nas izbacuju iz ravnoteže samo uvećavaju. Balans koji želimo da postignemo unutar sebe se da­nas postiže radom na sebi. Iako je malo vre­mena i puno obaveza, smatram da svako od nas može da uvede jednu malu stvar koja ga vraća sebi i opušta. Upravo je to razlog zbog koga sam se odlučila na ovaj projekat. Mnogi bi želeli da nauče kako da brinu o sebi, kako da postignu taj unutrašnji sklad u sferama živo­ta koje su mu važne, i iskreno smatram da je to preduslov da bismo živeli punim plućima i po­kazivali najbolju verziju sebe i na poslu u i u pri­vatnom životu. Ali kada krenu putem promene, ne znaju šta da rade ili nemaju podršku. U ZEN in Business program unela sam znanja koja su mi se kroz tridesetogodišnje iskustva potvrdila da deluju na stres i na povećanje energije. On sadrži kratke, jednostavne i primenjive alate iz joge i koučinga, kao što su tehnike disanja, re­laksacije, komunikacijske alate, mikrovežbe za smanjenje unutrašnjeg pritiska, vežbe vizuali­zacije, rituale koji naše navike mogu pretvoriti u nešto što nam čini život lepšim, vežbe za vrat i leđa, koje mogu da se sa lakoćom primenjuju u toku radnog vremena ili nakon njega. ZEN in Bu­siness program se sastoji iz: seminara (za veće grupe), koučing programa, koji je interaktivniji i po meni najproduktivniji, jer se radi u grupama od maksimum 10 ljudi i završava se individu­alnim koučingom, online seminarom (koji daje alate za primenu naučenog i pretvara znanje u naviku, jer jedino primena znanja vodi u pro­menu!), i od knjige koja šire objašnjava tehnike koje se koriste. Više o samom programu naši čitaoci mogu da nađu na www.draganajovano­vic-bodysoul.com

KAKO ZAVOLETI SEBE?

Martin Luter King je rekao: „Svako može biti izu­zetan – samo vam je potrebno srce puno dobro­te i duša koju pokreće ljubav.“ Uvek se setim ove rečenice kada se nađem u dilemi da li da iza­berem ljubav ili korist. Ja ljubav prema sebi sti­čem poštovanjem sebe, svojih želja i vrednosti, koje me nose kroz život. Evo nekih načina koje bih podelila sa čitaocima RYL magazina, a koji, kada ih dosledno primenjujem, čine da više vo­lim sebe:

– Naučio me je posao da je divno da ostavim lju­de u boljem stanju nego što sam ih našla i kada nisam na poslu. Da ne budem glasnik skandala, ružnih vesti – saznaće za njih i bez mene.

– Naučio me je život da se obraćam ljudima sa poštovanjem. Ljudi koji imaju samopoštovanje – poštuju druge ljude. To što neko ima druga­čije mišljenje i životne vrednosti od mene – to je njegovo pravo.

– Naučili su me porazi da budem zahvalna. Znam kakav je osećaj kada nemam.

– Naučio me je obraz da održim reč! To radim prvenstveno zbog sebe – jer sa sobom nastav­ljam da živim kada je pogazim.

– Naučila sam kroz prijateljstva da lični kontakt stvara vezu, a ne tehnologija. Kada nemam vre­mena za one koji su mi važni – kako da oče­kujem da ga oni nađu za mene kada su mi po­trebni.

– Naučilo me je iskustvo da kada ne dobijam nešto što mislim da mi pripada – da treba da počnem da dajem!

ZEN IN BUSINESS JE TVOJA PRVA ELEKTRON­SKA KNJIGA, NAKON DVE U ŠTAMPANOM IZ­DANJU. SAVREMENA ŽENA ZA SAVREMENO DOBA, ZA SAVREMENE TEHNOLOGIJE. KOJA JE OSNOVNA I DEJA I NIT ZEN IN BUSINESS?

Imala sam veliki izazov da knjiga bude u elek­tronskom izdanju, iako su znakovi koje sam dobijala ukazivali da je ovo put koji je podržan. Ali, nakon dve štampane knjige, jedini put koji sam videla je – knjiga na papiru. Kada tvrdo­glavo želim da bude „my way“, često bude „no way“, jer se krećem utabanim stazama na čijem se kraju nalaze prepreke. Kada sam se otvorila za nove načine i prihvatila da se sve dešava za mene, a ne protiv mene – sve se prirodno otvo­rilo. Uz elektronsku knjigu, savršeno ide online seminar, koji daje alate opisane u knjizi! Pono­sna sam na ovaj projekat, jer ZEN in business je više od knjige. Daje kvalitet plus za sve koji žele da budu vođeni kroz vežbe. Jedno drago­ceno pitanje se pojavilo kao nova mantra kada primetim da imam otpor u stvaranju: “Na koji stari način želiš da dobiješ nešto novo?” Novo u sebi uvek nosi novi način i to je ono što je divno i inspirativno u stvaranju!

Današnji način života nam ne ostavlja puno vre­mena da brinemo o sebi. Želela sam da svoje znanje učinim dostupnim i da na dohvat ruke imate knjigu, instruktora joge i kouča. Nadam se da sam uspela u tome.

A poruka ZEN in business programa je: Preuz­mite odgovornost za svoj stres i svoju energiju, i razmislite šta je ono što možete da uradite za sebe, i uklopite na najbolji način u vaš život da biste bili ok sa sobom i sa ljudima koji vas okru­žuju. Kakav je vaš akcioni plan – koliko god bio „mali“ – koji će vam poboljšati kvalitet života, koji možete početi već danas? Uvek će biti situ­acija koje nas remete, ljudi koji nas izbacuju iz takta, ali ako naučimo kako da sarađujemo sa onim delom nas koji je izbačen iz ravnoteže – naučićemo da menjamo svoj život na bolje. Iako je teško poći putem promene, ipak nas to čini vladarima sopstvenog života. ZEN in Business program je vredna podrška na tom putu.

ŠTA JE ONO ŠTO TE POKREĆE SVAKOG JUTRA?

Moj jutarnji ritual! U njemu dam sebi vremena da se povežem sa sobom i sa onim što me inspiri­še. Bez te inspiracije ne bih imala posvećeno­sti i snage da istrajem na mom životnom putu, koji je jako izazovan. Moj posao je da pokazu­jem svojim primerom. Sve što ne provučem kroz svoje iskustvo ne koristim u radu. Pošto sam otvorena i za uspeh i za greške, shvatila sam da svu snaga za dan koji me čeka moram da imam u sebi. Život nije pravedan i lak, kao što nije ni težak i nepravedan. On je samo takav kakav je­ste, pun novih situacija koje možemo prevazi­laziti ako smo čvrsto povezani sa napajanjem koje se nalazi u duši. Dušu ne možemo prevariti trivijalnostima. Da li živimo iz duše vidi se u ži­votnoj radosti koja sija u oku ili se njen plamičak ugasio. Svakodnevno srećem ljude koji su odu­stali od sebe i koji su živi samo zato što im niko nije konstatovao smrt. Trudim se da održim tu životnu radost i iskru povezivanjem sa sobom i svima drugima to isto kažem – svaki dan ura­dite nešto što vas raduje! To nije pitanje novca i vremena, već fokusa na ličnoj sreći!

TEMA MARTOVSKOG IZDANJA RYL MAGAZINA SU STIHOVI VASKA POPE „NISAM VIŠE TU, SA MESTA SE NISAM POMERIO, ALI NISAM VIŠE TU“. DA LI JE NEKADA DUŠA BILA BRŽA OD TELA U IDEJI, REALIZACIJI?

Često „više nisam tu, a nisam se pomerila…“! U veri su se materijalizovale mnoge moje ideje bez napora. Kada nije bilo tako – nisam verovala. To je ono čuveno pravilo: „Što nemaš – ne možeš dobiti.“

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

ZDRAVA SVAKOG DANA, LEPA ZAUVEK

U SLUŽBI ČOVEKA I ZDRAVLJA