in

SNAGA DAHA

PIŠE: MARINA SIMIJONOVIĆ
FOTOGRAFIJE: BOJAN STANIĆ

Rad koji svakodnevno obavljamo, sa svojim mnogobrojnim oblicima, najveće je ogledalo naše ličnosti. On nam može dati smisao, stvoriti strukture i pre svega, kod nas žena, izražavati kreativnost. Naš rad oblikuje naš identitet i omo­gućava nam lični rast. Finansijski, ali i na fizičkom i mentalnom nivou. Naš spoljni i unutrašnji rad su dva sveta koji često stoje u kontrastu jedan s´drugim, a ipak su nerazdvojno povezani.

Kada fokus usmerimo samo na sebe, postoji ob­lik unutrašnjeg „rada” koji svako od nas obavlja 24 sata, neprekidno, tokom celog života, čak i u snu, a jedva smo svesni kakvu moć taj rad nosi u sebi kada ga pravilno primenimo – naše disanje!

Verovatno se sada pitate: “Može li se uopšte di­sati pogrešno? Kako pravilno disati?”

Baš to ću vam sad otkriti!

Kada pogledamo bebu dok spava, primetiće­mo duboke, ravnomerne udahe i stomak koji se opušteno podiže i spušta. Tako izgleda pravilno disanje. Kada posmatramo disanje većine od­raslih osoba – procene govore o oko 80% po­pulacije – možemo primetiti plitak, brz dah koji jedva ili uopšte ne dostiže stomak. Često čak zaboravljamo i da dišemo, zadržavajući dah! Sve ovo su pokazatelji disfunkcionalnog disanja – dakle, pogrešno disanje.

Primarni uzrok za to je svakodnevni stres. Među­tim, pogrešno disanje može biti izazvano i emoci­onalnim konfliktima, psihičkim opterećenjem i traumama, pa se može nesvesno učvrstiti.

Naše emocije utiču na način na koji dišemo i obrnuto – naše disanje utiče na naše emocije. Sa ovim znanjem i postajući svesni sopstvenog načina disanja, ulazimo u svoju snagu i otvara­mo brojne mogućnosti za kontrolisanje i značaj­no poboljšanje svog života, posebno na fizičkom, psihičkom i duhovnom nivou. Možemo smanjiti stres, regulisati emocije, uneti više spokoja u našu svakodnevicu, poboljšati san, čak i izgradi­ti više energije i libida, koristeći isključivo disanje na pravi i zdraviji način. A to su samo neke od mnogobrojnih koristi koje možemo postići.

Kako to tačno funkcioniše? Kroz BREATHWORK – što znači RAD SA DAHOM.

Rad sa dahom već neko vreme osvaja društve­ne mreže, ulazi u svet joga studija širom sveta, polako se uvlačeći i u naše društveno okruženje. Sve više ljudi uči kako da iskoristi transformaci­onu snagu rada sa dahom za svoje blagostanje i sopstvene ciljeve. Stara praksa kao moderno sredstvo za još uspešniji rad na sopstvenom biću i sopstvenom zdravlju. Posebno popularan je transformacioni breathwork. U ovim vođenim sesijama, kroz dinamični rad sa dahom, lagano ulazimo u duboka stanja naše podsvesti i priv­remeno isključujemo aktivnost našeg prefron­talnog korteksa – dakle, ego ili unutrašnji glas u našim glavama. U ovom procesu, otkrivamo skrivenu snagu daha i uranjamo u svet transfor­macije i samoostvarenja!

Tokom breathwork seanse, nivo CO2 opada, što menja našu biohemiju na kontrolisani način, otvarajući vrata naše podsvesti, gde se može­mo osloboditi starih obrazaca, otkloniti blokade i osloboditi našu pravu suštinu. Naše telo ima prirodnu inteligenciju da upravo u sebi oslobodi od nagomilanih emocija ta mesta gde nam je najpreče potrebno.

Snaga daha je putovanje samoprouča­vanja i samolečenja koje budi našu dušu, menja i obogaćuje naš život na neupore­div način. Iskustvo tokom transformativnog breathworka nije magija. Postoji objašnjen­je zašto se ljudi osećaju lakše i smirenije nakon rada sa dahom – bezbrojni učesnici izveštavaju o značajnom smanjenju depre­sije, napada panike i anksioznih poremeća­ja. Postoje i studije koje idu toliko daleko da kažu da ne živimo u doba psihičkih po­remećaja, već u doba neobrađenih emoci­ja. Svaka od naših oko 30 biliona ćelija u telu ne samo da diše sa svakim udahom sa nama, već i oseća svaku našu emociju sa nama i može je sačuvati u svom sećanju. Sigurno svako od vas zna staru izreku da rana može boleti pri promeni vremena. To je naše telo koje ima sposobnost da se seti starih bolova i rana. Fizičkih i emotivnih. Mi smo psihosomatska bića. “Soma” dolazi iz grčkog jezika i znači telo. Dakle, reagujemo na određene emocije ježenjem, trnjenjem, napetošću, pritiskom, vrtoglavicom ili lep­tirićima u stomaku. Sve su to osećaji koji proističu iz emocija i mogu biti memorisa­ni u telu ako ih ne preradimo. Nakupljene i neobrađene emocije poput stresa, tuge, žalosti i slomljenog srca, na duže staze mogu stvoriti još više neprijatnosti, čak i bolesti. Sigurno smo svi već iskusili ove stvari. Ako obradimo ove emocije i pusti­mo ih, osećamo se slobodno i možemo ići dalje. Međutim, ako zapnemo u tome, osećamo se blokirano na više nivoa. Često ljudi uopšte ne znaju zašto se osećaju po­tišteno, tužno ili blokirano. Događaj uzroka je predaleko i previše bolan da bismo ga ponovo prizvali u svest i adekvatno obra­dili. Na breathwork sesiji imamo priliku za emocionalni detoks i otpuštanje stresa, pri­tiska i bola kako bismo dozvolili svežini i la­koći da se usele na ta ista mesta. Nije retko da ljudi tokom breathworka dožive snažno emocionalno oslobađanje od upravo tih na­gomilanih emocija na koje telo može reago­vati drhtanjem, treptanjem, plačem ili sme­hom. U ovom procesu, oslobađaju se čak i emocije kojima nemamo svesni pristup, pa se nakon sat i po disanja u vođenom načinu i ritmu, osećamo slobodno, lagano i na neki način motivisano i ojačano. Fizičke napetosti mogu odjednom nestati, a opte­rećujuće misli mogu se povući u pozadinu. Baš kao što je svako od nas individua, tako je i svako naše iskustvo breathwork sesije jedinstveno i drugačije. Prostor za ugodnu i dobro vođenu sesiju stvara i održava fa­cilitator, koji je obučen za rad sa traumama i pre transformacionalnog rada sa dahom sve učesnike detaljno obaveštava i vodi ih kroz sesiju. Svaki učesnik ima kontrolu to­kom cele sesije i može sam odrediti intenzi­tet i dubinu iskustva. Energetski prostor se otvara ili kreira tako da se ljudi osećaju kao u oazi mira, slobodni od predrasuda, gde svi jednostavno mogu biti ono što jesu, bez maske i tereta da nešto moraju ispuniti. To je veoma isceljujuće za naš um. Kao mini odmor za našu dušu.

I koliko god rečima pokušavala da prib­ližim ovaj prelepi holistični pristup našem unutrašnjem svetu – neću moći preneti iskustvo i benefite koje ćete dobiti to­kom breathwork sesije. Morate je proba­ti i doživeti, kako biste razumeli o čemu pišem. Ako ste postali radoznali da pređete sopstvene granice i doživite transforma­cionu snagu daha, nemojte čekati i krenite na breathwork. Za više samopouzdanja i život u potpunom slobodi, ispunjenju, la­koći i poboljšanom zdravlju! Obratite samo pažnju na to da trudnicama i osobama sa kardio-vaskularnim tegobama, epilepsijom ili svežim ranama, učešće nije dozvoljeno.

ŠTA MISLITE?

102 Poena
Upvote Downvote

COUNTRY CLUB VRANIĆ

ČOVEK KOJI VOLI SVOJ POSAO MOŽE BITI USPEŠAN ČOVEK