in

U SLUŽBI ČOVEKA I ZDRAVLJA

PIŠE: ANIMA MUNDI
FOTO: TIJANA DABIĆ

IRINA KOLIESOVA, DIPL. PSIHOLOG-PEDAGOG (VOLGOGRADSKI PEDAGOŠKI INSTITUT), PRO­FESORKA FISKULTURE, SPORTSKI PSIHOLOG (KIJEVSKI NACIONALNI UNIVERZITET FIZIČKE KULTURE I SPORTA) I INŽENJER TEHNOLOG (LUGANSKI ISTOČNO-UKRAJINSKI UNIVER­ZITET). PORED FORMALNOG OBRAZOVANJA, IRINA JE ZAVŠILA I POSTALA TRANSFORMA­CIONI PSIHOLOG, LIFE COACH, LICENCIRANI ART-TERAPEUT, EKSPERT ZA SISTEMSKE PO­RODIČNE KONSTELACIJE, INSTRUKTOR JOGE, REIKI-MAJSTOR UČITELJ, KARMAKOREKTOR, ZDRAVSTVENI KONSULTANT, NUTRICIONISTA.

ŽIVI I RADI NA RELACIJI BEOGRAD-KIJEV. U BEOGRADU RADI U AGENCIJI “ASTROENER­GIJA” ULICA ANTIFAŠISTIČKE BORBE 38 I U DRŽAVNOJ REPREZENTACIJI UKRAJINE KAO SPORTSKI PSIHOLOG, UČESNIK JE OLIMPIJA­DE 2008. GODINE U PEKING I MNOGOBROJNIH SVETSKIH ŠAMPIONATA I DRUGIH MEĐUNA­RODNIH TAKMIČENJA. PRUŽA KONSULTACIJE SPORTISTIMA “CRVENE ZVEZDE”.

KAKO SE PRISTUPA KLIJENTU KOJI IMA PROBLEM? KAKO ODREĐUJEŠ KOJU ĆEŠ TEHNIKU PRIMENITI?

Psihologu se ljudi obično obraćaju kad se na­laze u nekakvom psihološkom «ćorsokaku». U takvom stanju, svesni deo čoveka kaže: «Ja ne znam kako dalje da živim», a podsvesni: «Ja ne želim tako da živim.» I upravo to se zove «egzi­stencijalna kriza». Ona se u našem životu ne po­javljuje sama od sebe, već je mi sami stvaramo.

Moj zadatak kao psihologa je da pomognem čo­veku da nađe ona ubeđenja koja su ga dovela do krize i da transfomiše svoj način mišljenja da bi mogao da promeni svoj život.

Da bih u tome uspela, meni je potreban veliki arsenal metoda i tehnika, koji će mi u tome po­moći, a koje primenjujem u zavisnosti od indivi­dualnih potreba.

NA KOJI NAČIN MI SEBE DOVODIMO U KRIZU?

Ja sam dugo tražila odgovor na pitanje: Od čega sve počinje? Proučavala sam različite pravce u psihologiji i različita teološka učenja, i u toku svog dugogodišnjeg rada, obuke i istraživanja, došla sam do sledeće ideje – Realnost koja nas okružuje je ono što je stvorio naš um zajedno sa našim ubeđenjima. Ako nam ne odgovara realnost u kojoj živimo, potrebno je prvo videti koja to ubeđenja formiraju naš doživljaj života.

I upravo ovde počinje prva faza psihoterapije – pronalaženje destruktivnih ubeđenja. To može biti: «Ja nisam lepa», «Ja sam glupa», «Ja niko­me nisam potrebna», «Mene niko ne voli»… itd.

Kada čovek ima destruktivna ubeđenja, on i na svet gleda kroz takva ubeđenja, što dovodi do deformisanog doživljavanja sveta, a takvo do­življavanje sveta dovodi do deformisanja real­nosti. I dovodi čoveka do krize.

Čovek vrši izbore u svom životu u skladu sa svojim ubeđenjima. I zbog toga mi sami sebe, svojim postupcima i svojim mislima, dovodimo u tačku u kojoj se nalazimo.

A da bismo promenili realnost koja nam ne od­govara – moramo promeniti svoja ubeđenja.

Na naša ubeđenja utiče nekoliko faktora. Pre svega, to je iskustvo koje mi nosimo sa sobom u trenutku kada se rodimo. To iskustvo se u sa­vremenoj interpetaciji zove karma. A ja bih to nazvala iskustvom naše Duše. Ovu temu je opi­sivalo mnogo poznatih stručnjaka, kao što su Stanislav Grof, Majkl Njutn…

Sledeći faktor koji utiče na naša ubeđenja su stereotipi koji su usvojeni u porodici. To su ta­kozvani programi roda. Osim toga, i naša lična iskustva predstavljaju bitan faktor u formiranju naših ubeđenja.

Zadatak psihologa je da pomogne čoveku da bude zadovoljan svojim životom. Ako iz svog doživljaja života izbacimo destruktivna ubeđe­nja, mi počinjemo da gledamo na svet drugačije. On za nas postaje bolji, radosniji, svetliji, topliji.

FOTO: PIXABAY.COM

KARMA. KOLIKO ŽIVOTA IMA DUŠA I KAKO SE ISCELJUJE, KORIGUJE? TO JE NOVA METODA NA OVIM PROSTORIMA. KAKO PRISTUPAŠ KLIJENTU I KAKVE ZAHTEVE IMAJU?

Nova tehnika koja se primenjuje u celom svetu i koju ja koristim zove se karmička korekcija i omogućava da se transformišu karmička i ro­dovska ubeđenja.

Karmička korekcija nam omogućava da stupi­mo u interakciju sa tokovima stvaranja. To je tehnika zahvaljujući kojoj se skida karmičko op­terećenje, obnavlja energetska struktura čove­ka, obnavlja psihofizičko zdravlje, harmonizuje život.

U toku ciklusa seansi karmičke korekcije:

  • čisti se energetsko polje čoveka;
  • čiste se rodovska i reinkarnacijska karmička opterećenja;
  • skidaju se naneti negativi – uroci, čini (uključu­jući rodovske i reinkarnacijske);
  • uklanjaju se u svoje svetove druga bića (egzor­cizam);
  • čisti se svest čoveka;
  • oslobađa se energija za isceljenje tela i života;
  • obnavlja se energetsko i fizičko zdravlje;
  • pojavljuje se snaga i želja za životom.

 

Karmičku korekciju koristim prilikom individual­nih konsultacija, kao i u sistemskim porodičnim konstelacijama.

 

KAKO SE RAZVIJA KRIVICA U ČOVEKU I KAKO JE STOPIRATI?

Krivica je jako duboka tema koju je teško obja­sniti jednom rečenicom i naučiti čoveka kako da je neutrališe. Ja sprovodim ciklus radionica «Umeće življenja», sa temama:

– osećanje krivice i bezbedni model reakcije na krivicu,

– kako diferencirati svoje emocije,

– kako se osloboditi od nepotrebnih emocija iz prošlosti,

– kako pronaći i transformisati ono što vas ome­ta da idete napred,

– kako otkriti i osvestiti mentalne mehanizme koji vas ograničavaju,

– kako proživeti i osmisliti traume iz prošlosti,

– kako steći resurse za dalji razvoj,

– kako prihvatiti sebe, povećati samopouzdanje i otkriti svoj stvaralački potencijal,

– uvreda i kako nam ona ne dozvoljava da živi­mo srećno.

Moja želja je da pomognem ljudima da formira­ju emocionalni intelekt, koji će im omogućiti da prežive sve probleme i izazove u životu.

SISTEMSKE KONSTALACIJE KOJE DOVODE DO BALANSA ENERGIJE UNUTAR SISTEMA, TAČNIJE ČOVEKA.

Sistemske porodične konstelacije su jedan od metoda moga rada kao psihologa, kako kod in­dividualnih konsultacija, tako i kod grupnih.

Zahvaljujući karmičkoj korekciji, za vreme kon­stelacija vršim dekonstrukciju korenskih dina­mika prošlosti, a samim tim pojačava se i rezul­tat. Ovu metodu sam naučila od učitelja I. Išćen­ko, koja je bila učenik Berta Helingera.

PRISUTNA SI NA OLIMPIJSKIM IGRAMA SA UKRAJINSKOM REPREZENTACIJOM. KOLIKO JE ZAISTA NEOPHODNA POMOĆ PSIHOLOGA U SITUACIJAMA KADA SE TAKMIČI? KOLIKO TAKMIČARI MENTALNO PADNU ILI SU JAKI U ODREĐENIM MOMENTIMA?

Sportska psihologija je sasvim drugačija vrsta psihologije. Kod sportske psihologije ne posto­ji psihoterapeutska komponenta kao takva. Da objasnimo kratko: zadatak sportskog psihologa je da pripremi sportistu za start tako da, kada počne takmičenje, sportista bude u stanju ratne gotovosti. Zbog toga se osnovni posao sport­skog psihologa odvija između takmičenja, a to u stvari predstavlja vrstu coachinga.

TEL: 066/9538921
E-MAIL: NSP1812@GMAIL.COM

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

ZEN IN BUSINESS

PUT DO PUNOG POTENCIJALA