in

RADOM NA SEBI DO ISPUNJENA I ZADOVOLJSTVA

PIŠE/FOTOGRAFIJE: MIA MEDAKOVIĆ-TOPALOVIĆ
INTERVJU: DRAGANA JOVANOVI
Ć, DRAGANA STOJIĆ, DRAGANA BAČANEK

NA RADNOM DORUČKU U PREDIVNOM AMBIJENTU HOTELA RADISSON COLLECTION U BE­OGRADU POZVALA SAM DA MI SE PRIDRUŽE TRI DRAGANE. ŽENE KOJE SU LIFE COACHEVI, ŽIVOTNI TRENERI KOJI SU RADEĆI NA SEBI I USAVRŠAVAJUĆI SE ODLUČILE DA KROZ SVOJ RAD POMOGNU I DRUGIMA.

DRAGANA JOVANOVIĆ JE PRE DVE DECENIJE NAPUSTILA PROFESIJU PRAVNIKA I POČE­LA DA RADI ONO ŠTO VOLI – POSVETILA JE SVOJ ŽIVOT USAVRŠAVANJU TEHNIKA LIČNOG RAZVOJA. АUTOR ЈЕ BESTSELERA I SELF-HELP PRIRUČNIKA „SREĆA JE U NAMA“ (KNJIGA JE UŠLA U 5 NAJPRODAVANIJIH IZDANJA IZDAVAČKE KUĆE LAGUNA) I NOVOOBJAVLJENE KNJIGE „USPEH JE U NAMA – ČAROBNA KUTIJA ALATA ZA LIČNI RAZVOJ“ (LAGUNA, 2016).

DRAGANA STOJIĆ JE TRENER ZA LIČNI RAST I RAZVOJ SA LICENCOM JEDNOG OD NAJPRE­STIŽNIJIH SVETSKIH PROGRAMA. AUTOR JE KNJIGA „KREIRANJE RADOSTI“ I „TVOJA NOVA ŠANSA“ I KOAUTOR KNJIGE „TAJNA LIČNE TRANSFORMACIJE“, U KOJIMA ČITAOCI MOGU PRONAĆI SNAGU ZA REŠAVANJE RAZLIČITIH ŽIVOTNIH SITUACIJA I POSTIZANJE LIČNOG MIRA.

DRAGANA BAČANEK JE TRENER ZA LIČNI RAZVOJ KOJA SE NAKON OPAKE BOLESTI KANCE­RA DOJKE OKRENULA SEBI I SVOM ISCELJENJU, PRONAŠAVŠI SVOJ DUHOVNI PUT – KRIJA JOGU.

DAVNIH DANA PROČITALA SAM KADA SE ČOVEK OKREĆE SEBI. TRI SU RAZLOGA ZA TO: BAN­KROT, RAZVOD, TEŠKA BOLEST. MADA, SVE JE TO INDIVIDUALNO. ŠTA MOJE SAGOVORNICE KAŽU O POVRATKU SEBI, ZA KOGA JE KOUČING, A ZA KOGA NIJE, PROČITAJTE U INTERVJUU KOJI SLEDI.

KADA STE OTKRILE „NOVO DOBA” (NEW AGE) I KAKO STE ODLUČILE DA BUDETE LIFE COACH?

Dragana Jovanović: Traganje za srećom i istin­ska žudnja za dubljom duhovnošću kojom mogu da menjam sebe i svoj život na bolje su me pove­le na put za koji tada nisam znala kako se zove. New age je mene izabrao onoga trenutka kada je, zahvaljujući jogi, počela moja unutrašnja tran­sformacija. Joga mi je pre skoro tri decenije po­mogla da promenim način na koji posmatram ži­vot, a koučing i mnoge tehnike koje primenjujem u radu su mi pomogle da da to putovanje bude po mojoj meri i postanu deo Body & Soul Con­cepta koji je osnova mog rada.

Dragana Stojić: Da se razumemo, za New Age se kaže da je najšire reklamirana savremena religi­ja, a ja je ne reklamiram. Neke grane New Age-a zagovaraju tezu da nema greha, a program koji radim sadrži tehnike opraštanja. Neki smatraju da doprinosi odbacivanju hrišćanstva, a ja sam ipak hrišćanka i u mom radu i programu koji pred­stavljam nema mističnosti, magije i ezoterije. Ni­sam iscelitelj i ne bavim se lečenjem. Heal Your Life Worldwide program su stvarali najpoznatiji psihijatri tog vremena, integrativan je, što podra­zumeva više psiholoških pravaca. Načela Louise Hay su preventiva života. Pre svega sam želela da unapredim svoj život i koristila sam metode iz tog programa. Kad su meni donele rezultate, po­čela sam sa radionicama. Niko nije otišao neza­dovoljan onim što je otkrio o sebi. U okviru O.L.I. Centra, čiji sam edukant, postoji i smer life coac­hinga sa veoma korisnim psihološkim znanjima. Rezultati mog rada su u mojim knjigama, a to je zahtevalo puno rada na sebi. Rad na sebi znači kako da budemo bolji. Kako da se osećamo pro­duktivno, usaglašeno sa svojim odlukama.

Dragana Bačanek: U teškom životnom periodu potražila sam pomoć psihologa i posle određe­nog vremena shvatila da želim više od toga što pruža psihoterapija. U tom periodu počela sam da otkrivam svet self-helpa i New Age-a. Posle nekog vremena pronašla sam svoj duhovni put krija joge i shvatila da se u tim znanjima nalazi sve što mi je potrebno da postignem ono za čim tragam – osećaj sigurnosti, mira, radosti, vere i ljubavi.

Life coachingom počela sam da se bavim spon­tano, jer je potpuno prirodno da kada uspete da pomognete i olakšate sebi isto to želite da date i drugima.

KOJI JE BIO OKIDAČ U VAŠEM ŽIVOTU KADA STE SE DUBOKO ZAGLEDALE U SEBE I POČELE SA RADOM?

Dragana Jovanović: Moja priča liči na mnoga druga buđenja – susret sa smrću i uvid da sam za malo propustila šansu da proživim sebe. Ok­tobra 1997. godine, nakon rođenja moje druge ćerke, odlučila sam da počnem da radim ono što volim, a ne ono za šta sam se do tada školova­la. Siguran posao pravnice zamenila sam idejom šta želim da budem. Tada je počeo moj put uče­nja, traganja, stvaranja sebe kakva sam danas. Na tom putu je nastao Life centar, Dan za Vas, knjige, fenomenalni projekti i saradnje… Iako su svi mislili da će me ta ideja proći i da ću posta­ti ponovo normalna i vratiti se pravima – srećna sam i ponosna na sebe što me “dijagnoza” koju su mi dali još drži, što sam poslušala unutrašnji glas i verovala sebi da mogu ono što niko drugi nije mislio da je moguće – da radim ono što volim i da živim od tog rada.

Dragana Stojić: Moja deca. Želela sam da bu­dem primer svojoj deci. Da ne odustaju, da veru­ju u sebe, da mogu da postignu ono što žele ako se budu razvijala. Danas sam veoma ponosna na tu svoju odluku. A u jednom trenutku života kao da je moj razvoj prestao. Bila sam deo njihovih uspeha, ali nisam imala svoj. Više nisam bila do­bra ni za sebe, ni za njih. Nisam želela da mi život prođe, pa da se jednog dana kajem što se nisam zauzela za sebe i barem probala da budem ono što sam od uvek bila u svom srcu. Autor i pisac. Oni su u meni videli više kapaciteta nego ja u tom trenutku. Hvala im na tome. Odvažila sam se da radim na svim svojim manama i da razvijam svo­je sposobnosti da bih postala ovo što sam sada. Ništa ne može odjednom. Po mom viđenju stva­ri, tek sa određenim vlastitim rezultatima može­te pomisliti da radite i sa drugima.

Dragana Bačanek: Okidač je bila teška bolest kad joj vreme nije, u 32. godini. Moj život je spo­lja izgledao prilično bajkovito – divan muž koga volim, dvoje dece, posao koji volim, stan, auto, letovanja, zimovanja, i zato mi je odmah bilo ja­sno da se odgovori kriju unutar mene. Praksa kri­ja joge podrazumeva introspekciju, tako da sam počela redovno da je praktikujem i uviđam koji mentalni stav ili ponašanje treba da promenim.

KO SU VAŠI KLIJENTI?

Dragana Jovanović: Moji klijenti su najčešće žene koje rade na sebi, a koje se susreću sa sva­kodnevnim životnim temama kao što su stres, work-life balance, koje žele da promene navike i uverenja koja ih sprečavaju da ostvaruju ono što žele. Moji klijenti su i zaposleni ljudi u kor­poracijama koji žele da nauče antistres tehnike unapred da bi znali šta da rade kada upadnu u br­zinu, multitasking i neizvesnost. Ukratko rečeno, radim sa ljudima koji žele da vrate resurse koje su izgubili, koji žele da prošire svesnost i žele da žive u skladu sa sobom.

Dragana Stojić: Uglavnom su to žene koje žele da unaprede svoj život u bilo kojoj oblasti: poslu, porodičnim odnosima, partnerskim odnosima, zdravlju, osećanju vlastite ispunjenosti. Oni koji žele da se razvijaju i žive život kojim su zadovolj­ni. Život nas i stavlja u situacije kojima nismo zadovoljni da bismo radili i razvijali se. U životu koji je potaman nema razoja. Postaje dosadno. Zar nije normalnije da se menjamo u ono što že­limo da budemo, nego da živimo u onom što nas opterećuje. Klijenti su spremni na posvećenost sebi, volji, veri, disciplini i, ono najvažnije, ljubavi za sopstveno Biće na duže vreme. Program koji radim je upravo osmišljen tako da klijenta podrži da prihvati osobine na koje baš i nije ponosan, da otkrije najlepše u sebi, da spozna šta želi, da istraje u onome čemu teži, da oživi vrline koje je zapostavio i postane ponosan na sebe, svoj rad i svoje rezultate. Njihov napredak je i moj napre­dak.

Dragana Bačanek: Moji klijenti su ljudi koji raz­mišljaju na pravi način i koji rešenja za svoje probeme traže na pravom mestu – u sebi. Inteli­gentni, dobri, obrazovani, intuitivni, često umorni i iscrpljeni od životnih okolnosti i nerazumevanja onoga što im se dešava.

DA LI JE ZA SVAKOG KLIJENTA COACHING? ZA KOGA JESTE, A ZA KOGA NIJE?

Dragana Jovanović: Moderno je da nas influen­seri sa Youtube kanala i i Instagrama uče kako da živimo. To nije koučing. Koučing nije davanje saveta. U koučingu klijent SAM otkriva: šta želi, kako će to ostvariti, zašto mu je to važno i kako će znati da je to postigao – uz pomoć kouča koji ga vodi kroz taj proces.

Koučing nije terapija. Terapija polazi od toga da je nešto iz prošlosti potrebno „popraviti“ da bi­smo nastavili dalje. Samim tim, klijenti koji su za terapiju, nisu za koučing.

Koučing nije mentorstvo. Rad sa mentorom je dobar način da se razvijate, ali on utiče na nečiji rad i razvoj kao autoritet, dajući informacije i pre­poruke.

Koučing nije igra u koji neki klijenti ulaze bez ja­sne ideje šta je koučing. Koučing je pre svega RAD na sebi koji zahteva istrajnost i odgovornost kako kouča, tako i klijenta.

Dragana Stojić: Program koji radim je za svaku zdravu osobu koja želi da živi usaglašen život sa sobom, koja želi da postigne unutrašnji mir u ovom svetu brzine, informacija, pogrešnih uzora. Mi ne možemo naterati nikog da menja svoj život ako je njemu lepo dok kuka, dok se žali i sažalje­va. Takve osobe ne razumeju da je mnogo teže živeti kao žrtva vlastitih okolnosti, nego se od­važiti i učiniti korak napred. Ono što radim ljude oslobađa veoma važnih emocija kao što su kri­vica, bes, strah i ozlojeđenost. Zatrpavanjem tih emocija nastaju bolesti. Neki pravci New Age-a idu u ezoteriju, okultnost i mističnost i nisu za svakoga. Ljudi bi hteli neko postignuće preko noći da bi se bolje osećali, a to nije moguće.

Dragana Bačanek: Mogu da pomognem bilo kom čoveku – u to nemam dilemu, jedino je pita­nje za koliko vremena možemo dobiti rezultate. Ovde govorim u svoje ime – mislim da coaching nije jedino za ozbiljne psihijatrijske bolesnike, a svi ostali su dobrodošli.

NEW AGE DONOSI ALTERNATIVNE PISTUPE RADA NA SEBI. ŠTA JE ONO ŠTO VI PRIMENJUJETE NA SEBI I U TOKU VAŠEG RADA?

Dragana Jovanović: Body & Soul Concept je moj autorski program u kojem primenjujem mnoge alternativne pristupe koje sam godinama izuča­vala i za koje sam licencirana: jogu, tehnike disa­nja, meditacije, NLP i energetske tehnike kao što su reiki, theta healing. Koncept je rezultat isku­stva kroz koji sam sama prošla u radu na sebi, iskustva hiljade klijenata koji su prošli kroz deset godina rada Life centra, rada sa zaposlenim lju­dima u korporacijama i mojim individualnim kli­jentima. Verujem da rad na sebi počinje zdravim životom. Zdravlje je preduslov za lični razvoj i rad na sebi.

Dragana Stojić: Primenjujem samo program koji radim. Verujem u njega, jer mi donosi rezultate.

Dragana Bačanek: Svakodnevno radim vežbe energizacije, meditiram, molim se, primenjujem introspekciju, radim afirmacije, učim nove stva­ri iz oblasti coachinga i ličnog razvoja. U svom radu primenjujem sve što znam – potpuno intu­itivno se dešava prepoznavanje problema i nje­govo rešenje. Neretko odlazim kod koleginica i terapeuta za dodatni vetar u leđu. Odlazila sam na Poredak ljubavi, Somatic experience, Barse, PEAT, i sve drugo što mi se učini korisnim i zdra­vorazumskim. Volim da istražujem i upoznajem ljude i tehnike koje rade.

DA LI JE SREĆA MERILO USPEHA?

Dragana Jovanović: Smatram da ne postoji istin­ski uspeh bez sreće. Pravi uspeh je holistički, to jest odnosi se na celo biće i ne posmatra se samo u odvojenim segmentima. Suštinski uspeh znači biti svoj, predstaviti najbolji deo sebe u svakoj situaciji. Kada uspeh vrednujemo u skla­du sa svojom prirodom, a ne s onim što nameću spoljašnja merila uspeha, onda doživljamo ispu­njenje i životnu radost a to je najviša sreća. Kroz povezivanje sa sopstvenim bićem, uspeh posta­je način života koji se manifestuje svugde, kako u poslovnom životu, tako i u zdravlju, blagosta­nju i porodici.

Dragana Stojić: Možemo se i pitati da li je uspeh merilo sreće. Sreća je prolazna, a nama su po­trebni rezultati za uspeh. Sreća ne trpi nerad. Ne dolazi kod onih koji lako odustaju. Kod svakog je osećanje uspeha različito. Moje merilo uspeha je Radost koju svakodnevno sa manje ili više ume­ća izgradim za taj dan. Predlažem da se osla­njamo na duboku Radost u našem unutrašnjem Biću, a ne na čekanje da sreća dođe.

Dragana Bačanek: Apsolutno Da! Ono što je isto tako tačno je da sa količinom osećaja sreće i mira dolazi i spoljašnje blagostanje. I to je pravi put! Unutra ka spolja.

ŠTA JE POTREBNO DA BI NEKO POSTAO LIFE COACH?

Dragana Jovanović: Life couching je ozbiljna disciplina i da bi neko mogao da bude licenciran potrebno je da završi edukaciju u akreditovanoj školi. U Srbiji imamo akreditovane škole, ali se life coaching ne nalazi na zvaničnoj nomenkla­turi zanimanja što će, nadam se, u skorije vreme biti rešeno novim zakonom o psihološkoj delat­nosti. Zbog nedostatka pravne regulative iz ove oblasti dešava se da su odgovorni i kompeten­tni koučevi stavljeni u isti koš sa onima koji nisu kvalifikovani za taj rad. To ne daje dobru poruku o profesiji koja je danas savremenom čoveku po­trebna i u svetu vrlo cenjena.

Dragana Stojić: Po definiciji Internacionalne Co­aching Federacije. coaching je “profesionalni odnos koji omogućuje ljudima i organizacijama da postignu izvanredne rezultate u svojim životi­ma, karijeri, biznisu, da poboljšaju produktivnost i kvalitet života”. Koučing je ozbiljna delatnost ako su koučevi adekvatno obučeni. O tome puno piše piše osnivač O.L.I. metoda Nebojša Jovano­vić, predsednik Nacionalnog udruženja za kou­čing i mentorstvo Srbije. Na zapadu puno ljudi i kompanija koristi usluge koučeva. I kod nas ih je sve više. Evropski standardi kažu da je potrebno da kouč ima minimum 450 sati neke akreditova­ne edukacije da bi postao „senior“, i oko 500 sati supervizirane prakse od strane nekog kouča koji ima status supervizora. Ta obuka obično traje 3-5 godina (zajedno sa supervizijom). Obučeni kouč zna dobro šta je njegovo polje delovanja. Zna da to nije psihoterapija, psihološko savetovanje Odgovoran coach se ne bavi „patologijom“ i oz­biljnijim emocionalnim problemima. Ne upada u polje drugih profesija koje se bave psihološkom pomoći. Mora da dobro poznaje metodologiju rada sa ljudima. Kod nas postoji nekoliko akre­ditovanih programa za obuku koučeva koji su po standardima evropskog udruženja za koučing i mentorstvo i internacionalne koučing federacije.

Dragana Bačanek: Faktički – ništa, suštinski – mnogo je potrebno da biste pomagali ljudima. Po mojim kriterijumima ovde je kao i za neke druge profesije najpotrebnija ljubav prema dru­gom ljudskom biću, razumevanje njegove patnje i saosećanje za sve ono kroz šta prolazi. Tehnike su sekundardne u onome što ja radim.

KOJE STE SVE TEHNIKE PROBALE DA BISTE ŽIVELI SVO­JU KOŽU, ONU KOJA VAM PRIPADA?

Dragana Jovanović: Početak mog traganja je vezan za jogu. U tom periodu sam puno vreme­na provodila u Londonu u koji se joga preselila. Tada sam se upoznala sa svim pravcima, učila ajurvedu, pančakarmu, a u Indiji u Krišnamačari­ja Joga Mandiramu, kod velikog učitelja Desika­čara, izučavala sam joga sutre i joga terapiju za stres. Druga faza mog rada je bila pragmatizova­nje spiritualnosti kroz NLP. On me je naučio kako da na lak, jednostavan i primenjiv način radim sa klijentima. Velika imena te nauke su mi bili uzori i dali mi primer kako treba da izgleda rad NLP tre­nera i kouča. U trećem periodu svog rada na sebi izučavala sam energetske tehnike. Iako sam još 2002 primila reiki, nisam bila spremna za dublji rad. Boravkom na Baliju i radom sa isceliteljima otvorila sam se za ovu vrstu znanja i 2009. sam otkrila theta healing.

Ono što je važno da podvučem – iako me je rado­znalost vukla u razne neistražene oblasti, zdrav razum me je čuvao na način da uvek pored sebe imam licenciranog učitelja koji me je sigurnom rukom vodio kroz tehniku. To smatram neophod­nim u radu na sebi.

Dragana Stojić: Pre svega praktikujem onu koju i sama predstavljam. Imam rutinu ranog ustaja­nja, posvećivanje odabranim mislima, ishrani i afirmisanju meni pravih vrednsti. Redovno vež­bam. Telo je takođe važno za lični doživljaj sebe. Telo vam uvek daje neki signal da nešto nije u redu u vašim mislima. Osećati se dobro u svojoj koži podrazumeva odsustvo svake samosabota­že i svakog kritikovanja i osuđivanja drugih, Mr­žnja je toksična i tu reč nemam u rečniku. Inače veoma biram reči koje izgovaram, jer su i one magnet za ono što postaje naše iskustvo.

Dragana Bačanek: Probala sam sve što postoji na našim prostorima i šire. Već sam neke pobro­jala i rekla da volim istraživanje, naročito unutar sebe, tako da su mnogi ljudi bili moji pomagači.

KADA JAVNO POČNU DA BACAJU DRVLJE I KAMENJE NA LIFE COACHEVE, ŠTA VI NA TO KAŽETE?

Dragana Jovanović: Uvek mi je žao da čujem da je neko imao toliko loše iskustvo koje ga je nave­lo da generalizuje sve life koučeve kao iste/loše. Dešava se da klijent od kouča očekuje ono što treba da uradi psihoterapija ili neka druga nau­ka, ili da se vođen raznim pričama upusti u neke tehnike, inicijacije, da ode kod tzv učitelja koji rade energijama za koje ne znaju sa kog nivoa dolaze. To nije koučing. Koučing je sigurna i bez­bedna tehnika koja ih neće odvesti tamo odakle ne mogu da nađu put nazad. Smatram da klijent ima odgovornost da proveri sa kim radi koučing, kao što postoji odgovornost kouča da ukaže kli­jentu da treba da se obrati nekom drugom za rad ukoliko vidi da tema ili klijent nisu za koučing.

Dragana Stojić: Ne obazirem se, više se osećam kao autor i pisac motivacione literature i u svo­jim knjigama dajem inspiraciju i primer da i drugi ljudi mogu da pokrenu život, da mogu da žive is­punjenije, zdravije i voljenije. Za istinski doživljaj takvog života potrebno je raditi usmeno. Knjige nisu dovoljne. Osobe koje rade sa mnom zna­ju da se te prozivke ne odnose na mene. Njima puno znači kada im objasnim odakle dolaze po­jedina ponašanja, osećanja i misli. Postanu im jasniji životni zakoni. Ti zlatni zakoni su od kad je sveta i veka i mora im se verovati. Radim na osvešćivanju emocija. Koristan je taj rad svaka­ko, jer klijenti dostižu sopstvene ciljeve, prave bo­lje planove, i posvećena sam tom radu. Istina je da ima dosta ljudi koji ništa ne znaju iz ove obla­sti i neprekidno je blate. Činjenica je da postoje i ljudi koji se predstavljaju kao life coachevi, a da takođe malo toga znaju o istinskim metodama. Mogu prevariti par osoba. Ali oni ne traju. I sami ubrzo odustanu, jer ne izgrađuju sebe, zastanu u sopstvenom razvoju, a bez toga nema napred. Tržište će se vrlo brzo usaglasiti sa pravnim nor­mama, tako da sve je u redu.

Dragana Bačanek: Znam ko sam i šta radim. Ljudi imaju pravo da ne razumeju i osuđuju. Nije ništa neobično da se na nešto novo baca drvlje i kamenje i ja sa tim nemam nikakav problem. Što bi rekao moj tata „Ne plaćaju na usta porez“. To ne znači da neću stati u odbranu onoga što radim, ali me zaista ne dotiče šta ljudi misle o tome.

KADA OBJAŠNJAVAM MAGAZIN, KAŽEM UVEK DA SU MI JAKO VAŽNE RUBRIKE RY SPIRIT U KOJOJ PIŠU LIFE COACHEVI I RY SOUL U KOJOJ PIŠU PSIHIJATRI, NEU­ROPSIHIJATRI I PSIHOLOZI. UVEK KAŽEM DA DAJEM PREDNOST NAUCI, ALI I ISKUSTVU. LIFE COACH RADI NA OSNOVU PROŽIVLJENOG I NAUČENOG. GDE STE VI NAJ­BOLJI U RADU SA KLIJENTOM?

Dragana Jovanović: Smatram da sam najbolja u onome što sam rešila kod sebe, zbog čega sam počela da radim na sebi i da pišem knjige – to je tema vraćanje sebi, svojoj autentičnosti. Kada otkrijemo ko smo, šta je naša svrha, kada znamo koje nas vrednosti nose – koučujemo sami sebe u svakoj situaciji.

Dragana Stojić: Ne nudim laka rešenja, ne nudim „dva koraka do samovrednovanja, sreće i obilja“, ne nudim ništa što je lagano i brzo. Nema pro­mene preko noći. Nema čarobnog štapića. Rad, rad, rad. Kompetentan coach ne navodi sebe kao primer, ne tera klijente da ga slede i rade kako im kaže, to rade vođe sekti. Posao coacha je da klijent što bolje osvesti svoje obrasce ponašanja, da se oslobađaju obrasci koji štete i ne doprino­se razvoju. Dajem prednost i neuronauci koja se bavi istraživanjem nervnog sistema, mnogo je novih istraživanja koje i psiholozi i neuropsihijatri mogu da koriste u svom radu. Liptonova „Biolo­gija verovanja“ objašnjava mnogo toga.

Lično volim da radim na međuljudskim i partner­skim odnosima. Jedno istraživenje koje je trajalo 70 godina i pratilo učesnike istraživanja do same smrti, pokazalo je da su na kraju ipak najispu­njeniji oni koji su imali kvalitetne međuljudske odnose. Nije bilo važno koliko imaju novaca, već koliko su ispunjeni čistotom odnosa i ljubavi sa drugima. U brzini današnjeg života ljudi gaze, omalovažavaju, ne bave se drugim ljudima. Onda se žale da nemaju sreće. Da bismo postigli kva­litetne odnose pune razumevanja i ljubavi potre­ban je rad na sebi. Ponoviću, to je rad u kome postajete bolja osoba. Bolji sebi. To je preduslov da biste uopšte mogli biti dobri prema drugima. Znači naglašavam, ne dobri drugima, već dobri prema drugima. To što dajemo, to smo mi. A po­trebno je da imamo ljubav i da umemo da stvara­mo kvalitetan život.

Takav rad me jako ispunjava, jer kad klijent dođe nasmejan i zahvalan, onda je to stvarno nagrada.

Dragana Bačanek: Moje najjače „oružje“ je sa­osećanje i duboko razumevanje. Ono što ja ra­dim je u direktnoj vezi sa onim što sam uradila na sebi i zato sam sve vreme posvećena svom rastu i razvoju. Tokom godina se moj stil rada sa ljudima menjao, kako zbog onoga što sam u međuvremenu naučila, tako i zbog onoga u ko­joj meri sam uspela da osvestim svoje sadržaje. Važno je i znanje i iskustvo proživljenog, ali je po meni ključ stepen osvešćivanja sebe.

TEMA OKTOBARSKOG BROJA RYL MAGAZINA NOSI NA­ZIV TIME TO SHINE – VREME JE DA SIJAŠ! KADA STE POSLEDNJI PUT BLISTALE? ILI KAKO ŽENA DA DOVEDE SEBE U TO STANJE?

Dragana Jovanović: Naš pozdrav na Danu za Vas, događaju koji već pet godina organizujem za žene sa ciljem da ukažem na važnost ličnog razvoja je: SIJAM, BLISTAM! Smatram da je novi model lepe žene, one koja inspiriše druge žene – zato što je ostvarena, zato što veruje u sebe i zato što je svoja. Tu je razlika između spoljaš­nje lepote kojoj sjaj daju mladost i sudbina i unu­trašnje lepote koja je odraz našeg rasta i razvoja. Znam mnogo žena kojima crte lica i građa tela nisu savršeni, ali su oličenje stila, sijaju i blistaju, njihova lepota se ne meri stereotipima, već sja­jem kojim zrače.

Dragana Stojić: Blistala sam pre neki dan na pro­mociji svoje nove knjige. Hvala ti za ovo pitanje, jer sam baš u njoj ispričala priču o dopuštanju sebi da sijamo. Ljudi misle da to ne zaslužuju. Sputavaju se. I ja sam. Mene su naučili da je skromnost vrlina. Ali nije. Kada ste previše skro­mni, vi gasite vlastiti sjaj da se ne biste isticali od većine. Postala sam kraljica odlaganja svojih snova u strahu da slučajno ne zablistam. To je strah od uspeha. Mene su tako učili moji rodite­lji od kojih sam dobila puno ljubavi. Ali i njih su tako učili. Skromnost nije da živite neispunjeno. To je bila moja tačka pokreta. Skromnost je kada imate mnogo vrlina, postigli ste mnogo, a niste u gordosti. Ženi je potrebno da živi ljubav iznutra i da ume tu ljubav da daje. Svaka žena koja ume da sagradi ljubav u sebi, koja zna šta želi, kada stigne na to mesto, jednostavno blista. Voljena žena uvek blista. U bilo kom starosnom dobu. Evo skoro ću u sedmu deceniju i znam o čemu govorim. O tome redovno pišem, jer svima želim TIME TO SHINE i na tome radim sa svojim div­nim klijentima.

Dragana Bačanek: Blistam kada izađem jača iz još jednog životnog izazova. Blistam kada mi je zdravlje psihičko i fizičko prioritet. Blistam, jer ra­dim ono što volim. Blistam, jer sve više volim i poštujem ljude i njihove sudbine.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

У ПАРТНЕРСТВУ СА ТЕХНОЛОГИЈОМ

IL MIO BELGRADO