in

ZEITGEIST

PHOTOS/TEXT: JELENA JANKOVIĆ

Jedna od najizazovnijih projekata u kojima sam bila deo kreativnog tima je podvodna plesna predstava ZEITGEIST. Pripremala sam se kao da fotografišem ples na sceni, ali nisam bila svesna šta znači fotografisati ples pod vodom. Zaroniši kroz potpuno drugačiju prespektivu, pogledom kroz masku, shvatišda je sve potpuno drugačije. Dok se borišza svoj dah pokušavašda budeš skoncetrisan na njihovu umetnost, na pokret. Voda je hladna, nema ponavljanja. Jedan progon, jedno fotografisanje.

ZEITGEIST

Choreography: Valentin Alfery
Performers: Olivia Mitterhuemer, Moritz Steinwender, Valentin Alfery, Joana Fürnschuß, Alexander Tesch, Marco Payer
Choreographic assistant: Farah Deen
Music: Herbert Kopitar
Apnoe coach: Henriette Kissling
Production: Dusana Baltic

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

BLAGOST I BLAGODARNOST

NA PUTU NAUKE I INOVACIJE