in

U SAVEZU SA PRIRODOM

PIŠE: ANIMA MUNDI
FOTOGRAFIJE: IZ ARHIVE BILJANE CINCAREVIĆ

BILJANA CINCAREVIĆ, ŽENA SA BALKANA, SRNINA MAJKA, UMETNICA, RATNICA, ARTEMIDINA SLEDBENICA, ĆERKA MAJKE ZEMLJE I NEBESKOG OCA.

KAKO DIŠE PLANINA?

Moćno, Plemenito i Dobronamerno. Bez du­bokog poštovanja, Planine vam neće otvoriti svoja vrata u njihovu realnost.

KAKO TI DIŠEŠ NA PLANINI?

Srećno, slobodno, na zadatku i svojoj misiji. Dišem poštovanje prema svim duhovima Pri­rode, Plemenitima i Dobronamernima, duboku zahvalnost. Dišem svoju molitvu kroz svoj bu­banj.

KOJE I KAKVE DAROVE NOSIŠ PLANINI?

Nosim darove od srca, hleb koji umesim, ra­kiju, da nahranim duhove Planina. Cveće kao milost, tamjan kao izraz cenjenja njihovih da­rova. Domaći duvan, jer planine to vole. Svoju zahvalnost i molitvu.

OBJASNI KONCEPT I RAD NA PERFORMANSU SA TVOJIM JUNACIMA/PLANINAMA.

Nekada davno, ljudi su živeli u Savezu sa Pri­rodom. Živeli su rame uz rame sa duhovima Prirode. Jedino tako su ljudi celi, jer svi mi za­jedno činimo Jedno. Svi smo mi deca velike Majke Zemlje i Nebeskog Oca. Dok su živeli taj Savez, ljudi su po mirisu vazduha, ili po kre­tanju vetra, ili ptica, znali šta dolazi. Duhovi Prirode : životinjski, biljni, pojavni – svi su im govorili, učili su ljude i isceljivali. Zauzvrat, kao zahvalnost, ljudi su im iz poštovanja i ljubavi prinosili darove. Hranu, piće, cveće – ono što je njima bilo dragoceno. Vrhovi planina su bila sveta mesta, teško dostupna, gde su boravili najplemenitiji duhovi prirode – božanstva, duh same Planine.

Taj savez je izgubljen i pao je u zaborav. Si­stem u kome živimo ne zna za taj Savez. Si­stem u kome živimo nam je implementirao programe straha, taštine, trčanje za novcem, prevlasti, ego tripove i ostale programe, koji se hrane našom energijom.

Moj performans ‘Ustanak’, koji radim na pla­ninama koje posećujem, podsećanje je na taj Savez. Podsećam sve nas da smo jedno sa Prirodom. Da gubimo svu energiju i svoju dušu ako smo izdvojeni od Prirode. Pozivam na ustanak svesti kod ljudi, da se prisete Sa­veza naših predaka sa duhovima Prirode. Da budemo bolji ljudi! Da nas Sistem na zarobi i ne odvede u ništavilo.

Pozivam sve Plemenite i Dobronamerne du­hove Prirode da nam pomognu da smognemo snage, otvorimo svoje srce, prisetimo se Save­za, oslobodimo svoju svest i porastemo na viši ljudski nivo u celini sa Svim!

ŠTA SI OTKRILA DA JE ZAJEDNIČKO SVIM VR­HOVIMA KOJE SI OBIŠLA?

Čistota, uzvišenost, plemenitost, moć, lepota, ptice, Misterija. Sve duhove Prirode koji žive na vrhovima planina – vile, zmajevi, jednorozi i pe­gazi, patuljci… životinje i njihovi duhovi, biljke i njihovi duhovi. Božanstva Vetra i Groma.

GDE JE ADRENALIN BIO NAJJAČI?

Nema adrenalina, to nije sport. To je kao hodo­čašće. Dok se uspinjem na planinu, sebe stav­ljam skoro u meditativno stanje. OSEĆAM pla­ninu. ČUJEM planinu. To je sve na nivou duše, nema misli.

KOLIKO SE FIZIČKI MORAŠ PRIPREMITI DA BI SAVLADALA SVE ŠTO JEDNA PLANINA NA ZA­PADNOM BALKANU NOSI?

Negujem svoje telo, kao i svoj duh. To me vodi. Moja misija. Nekada letim kao orao i iz te per­spektive ‚vidim‘ ono što treba da vidim.

GDE ĆEŠ DA PREZENTUJEŠ KRAJNJI REZULTAT SVOG ISTRAŽIVAČKO-PLANINSKOG RADA?

U Njujorku 26. novembra predstavljam svoj mul­timedijalni art koncept ‘The Uprising’ (Ustanak).

Za Beograd, sledeće godine, spremam veliku izložbu u jednom muzeju. Biće najavljeno.

TEMA MESECA NOVEMBRA RYL MAGAZINA JE „PRONAĐI NOVE SVETOVE I IZATKAJ IM NEBO“ – MIKA ANTIĆ. DA LI SI PRONAŠLA SVOJE NOVE SVETOVE, POTENCIJAL KOJI JE KLJUČAO U TEBI?

O, daa! Prvo sam pronašla sebe, spoznala sam KO SAM JA, a onda sam počela da otkrivam svetove oko sebe u raznim dimenzijama. Mi svi nosimo veliki potencijal koji nam je zaključan. Pronaći ključeve i otključati sebe, spoznati svo­ju životnu misiju i naš potencijal je svrha našeg života na Zemlji. Ima dosta probuđenih ljudi, i onih koji se tek bude. Moji preci su mi predali veliki potencijal, kao i moji saveznici.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

Twin Peaks zvezde Kriste Bel s bendom

IMETI RAD, PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI!