in

SVAKO ZASLUŽUJE DA BUDE SREĆAN

PIŠE: ANIMA MUNDI
PHOTO: IZ PRIVATNE ARHIVE

CHRISTINA CZETTL, LIFE COACH I BIOENER­GETIČAR, ROĐENA U AUSTRIJI, UDATA I MAJ­KA TROJE DECE. ZAVRŠILA JE EKONOMSKI FAKULTET, A POSLE RADNOG ISKUSTVA U TOJ OBLASTI I ROĐENJA TRI DEVOJČICE, ME­NJALA JE KONCEPT SVOG ŽIVOTA I POČELA DA SE BAVI BIOENERGIJOM I LIFE COACHIN­GOM. MENJALA JE KONCEPT, JER JOJ JE NE­ŠTO NEDOSTAJALO NA POSLU U BANCI. NA SAMOM POČETKU, NIJE MOGLA DA DEFINIŠE ŠTA JE TO TAČNO. NA KRAJU JE SHVATILA DA JE TO NEDOSTATAK EMPATIJE I FLEKSIBIL­NOSTI U TIM SISTEMIMA. NAKON ROĐENJA TREĆE ĆERKE, TREBALA JE DA SE VRATI NA POSAO NA KOJEM JE VLADALA NEGATIVNA ATMOSFERA I NIKO NIJE ZNAO KO JE SLEDEĆI NA OTKAZNOJ LISTI. A POŠTO ONA NIJE VO­LELA TAJ POSAO, DOBROVOLJNO SE JAVILA I NAPUSTILA BANKU. TAD JE OSETILA NEVI­ĐENO OLAKŠANJE – I SPREMALA SE ZA NOVE ŽIVOTNE AVANTURE!

ODAKLE IDEJA DA SE POSVETIŠ LIFE COACHINGU?

Kad sam završila seminare za bioenergetičare u Austriji, na kojima sam se bavila sa dosta alternativnih metoda kako pomoći čoveku da čisti energetske blokade u telu, shvatila sam da te energetske blokade najčešče zavise od mentalnog i emotivnog stanja čoveka. U life coachingu sam našla metod koji se bavi up­ravo tim stanjem klijenta i, pored toga, što je najbitnije, stavi fokus na lični cilj klijenta.

KOLIKO SI DUGO RADILA NA SEBI DA BI SE POSVETILA I DRUGIMA?

Imam 37 godina, a radim na sebi sigurno već 15 godina. Doduše, uzor je bila moja mama. Gle­dala sam od malih nogu kako se ona radom na sebi promenila i kako joj je to značilo. Isto tako sam mogla da vidim da neke promene mogu da se dese za par nedelja, a neke primećuješ tek posle nekoliko godina. Najlepši dokaz rada na sebi moje majke je to da sam ove godine upoznala mog dedu – konačno posle 36 godi­na. I to upravo govori o tome da rad na sebi ne samo da ima uticaj na sopstveni život, već i na porodicu, decu ili/i kolege, prijatelje.

Ja sam se „probudila“ i prepoznala da bih mogla da se posvetim drugima kad sam za­vršila inicijaciju za prvi stepen REIKI. Tad sam sama shvatila šta su meni ranije često drugi pričali: da imam osećaj za probleme drugih, da sam dobar slušalac, da kad stavim moje ruke na tuđe telo, energija teče i ljudi se bolje os­ećaju.

Doduše, rad na sebi je kao kad počneš da ljuštiš luk – kad jednom počneš prvi sloj da skidaš, već se pojavljuje sledeći sloj. Tako da znam da će moj lični rad na sebi sigurno tra­jati još mnogo godina. To se ponaša kao tala­si, čija visina zavisi od vetra – u jednoj godini odradiš puno, a u drugoj godini više unutar sebe procesuiraš sve te promene, koje su se dešavale.

KOJA JE TVOJA MISIJA U ŽIVOTU?

Najpre da svaki dan postanem bolja verzija sebe i da budem mojoj deci dobar uzor. Ako one nauče od mene i ako se ugledaju na mene, onda će i one biti dobar uzor za njihovu decu. Ponekad kad ih gledam kako se igraju i kako su dobre majke njihovim lutkama, onda se jako radujem i razmišljam da sam do sada dobro „radila“ posao majke. Takođe sam rado drugima podrška da i oni postanu bolja verzija sebe. Ako su ljudi srećni, onda se to reflektuje na njihovo okruženje. Šta može da bude bolje nego da imamo što više srećnih ljudi u svakoj generaciji u ovoj zemlji? Svaka osoba zaslužu­je da bude srećna.

KAKO IZGLEDA JEDNA SESIJA SA KLIJENTOM?

Svaka sesija je individualna, kao što je i svaki čovek individualan. Ali glavno pitanje za svak­og klijenta je: Šta je to čemu težiš? Šta je tvoj lični cilj? A onda, kad je cilj jasno definisan (i u definisanju ja kao coach pomognem), ja sam tu za klijenta da ga podržavam na putu do tog cilja. Kao coach mogu da budem motivator, pokretač, istraživač, stvaralac, ispitivač, a čak i provokator i izazivač. A na sve to dam pečat ljubavi.

A da bi klijent postigao što bolji rezultat, pre­poručujem najmanje pet sesija za lični rad.

KOJE TEHNIKE KORISTIŠ U TRETMANU? I KOJU BI TEHNIKU IZDVOJILA KAO NAJUČINKOVITIJU?

U sesiji koristim tehnike NLP-a, koje obogatim bioenergijom. Kad je klijent u nekom procesu, ja čistim određene čakre i/ili dodam potrebnu energiju. Tako klijent dobije dodatan energets­ki „boost“. Tako se ne samo radi na mental­nom ili emotivnom nivou, nego i na energets­kom nivou čoveka, a samim tim čovek može da oseća i poboljšanje u fizičkom telu.

Takođe, tokom sesije koristim određena esenci­jalna ulja. To su prirodne esencije raznih bilja­ka, a neke od njih čak probiju do jezgra ćelije. Između ostalog, po potrebi pravim i lične speci­jalne mešavine u zavisnosti od teme na kojoj radim sa klijentom.

Kad se ispostavi da jedna tema može da se povezuje sa negativnim dešavanjima u nekom bivšom životu, onda kombinujem moj rad sa kli­jentom sa regres terapijom, koja se isto ukazu­je kao dobra metoda u radu na sebi. Centralna tema u mojoj regres terapiji je opraštanje i raz­rešenje karmičkih zapleta.

A za nekog ko želi da se oseća kao novorođeno dete (znači jedna sesija bez puno priče i interak­cije), ja bih preporučila PRANA tehniku. To je kao da dobijete energetsku masažu. Ja kao terapeut ne dodirujem klijenta, ali klijent se oseća dodir­nuto do svake ćelije. I svaka ćelija će se ponovo puniti novom čistom energijom. Energija i svetlo je jako važno u procesu samog isceljivanja, što je i naučno dokazano.

TVOJ MATERNJI JEZIK JE NEMAČKI. DA LI RADIŠ SA KLIJENTIMA NA ENGLESKOM, SRPSKOM JEZIKU?

Jeste, moj maternji jezik je nemački, ali radim sa klijentima na srpskom. Završila sam i neke edu­kacije na srpskom. Znam da ne pričam ponekad gramatički ispravno, ali ja osećam ljude, slušam ih svojim srcem. Ako nešto ne razumem, onda tražim od klijenta da mi ponovi tu rečenicu dru­gim rečima i to često nije samo meni korisno da bih razumela, već i klijentu. Onda on sam dolazi do novih ili drugih uvida.

KO VIŠE RADI NA SEBI – MUŠKARCI ILI ŽENE?

Kad samo posmatramo koliko ima žena na raznim edukacijama, koliko life coachevi imaju ženskih pratilaca na internetu, da li su to blogovi, youtube, facebook itd, ja bih rekla da žene više rade na sebi. Ali mogu reći da upoznajem sve više i više muškaraca, koji osećaju korist rada na sebi. Možda je čak njihova žena bila dobar uzor. Mislim da u mlađoj generaciji (25+) ima dosta muškaraca, koji razmišljaju drugačije i već osećaju da je vrlo korisno raditi na sebi.

KAKVA JE SITUACIJA NA BALKANU, A KAKVA U AUSTRIJI, PO PITANJU RADA NA SEBI? ŠTA MUČI AUSTRIJANKE U 21. VEKU?

Mislim da je „trend“ rada na sebi tek počeo na Balkanu. Austrijanci su po tom pitanju za ni­jansu dalje otišli. Tamo je skroz normalno ići kod life coacha ili bioenergetičara. Biti bioen­ergetičar u Austriji se gleda kao zanat, koji se uči i onda možeš da otvoriš svoju firmu sa tom vrstom delatnosti, registrovanu u APR-u. Tamo čak ima ljudi, koji zastupaju interese bioener­getičara u privrednoj komori. Znači, to govori o tome koliko je taj zanat bioenergetičara tražen i cenjen u Austriji. Razlozi zbog čega Austrijanci ili austrijske žene koriste usluge life coacha ili bioenergetičara su uglavnom slični kao i na Bal­kanu: zdravstveni problemi, problemi u profe­sionalnom životu, nedostaci u privatnom životu, kao i u partnerstvu.

TEMA NOVEMBARSKOG IZDANJA RYL MAGAZINA JE „LIMITED EDITION“. DA LI SE OSEĆAŠ TAKO? SVAKI ČOVEK JE JEDINSTVEN ZA SEBE. ŠTA BI ISTAKLA U SVOJOJ POSEBNOSTI?

Pre par dana sam se bukvalno osetila kao „lim­ited edition“, kad me je neka žena pitala: „Chris­tina, odakle si ti? Ko si ti u stvari?“ (u smislu: sa koje planete si ti došla?) Tad smo pričali o tome da sam plivala sa delfinom na otvorenom moru. Ja sam ga videla sa broda i povezala se sa njim. Taj doživljaj neću nikad zaboraviti. Ja sam tad osetila delfina i on je mene osetio. Osetio je moju jedinstvenu energiju, moju ljubav prema njemu i drugima, moje veliko srce, moju intuiciju i moju dušu, koja zna da je povezana sa Bogom, sa našim izvorom. To je to – svaki čovek je je­dinstveno Božje dete, samo da se priseti toga.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

NAJBOLJE SA NIŠVILA U SAVA CENTRU

EDICIÓN LIMITADA