in

LEPOTA RAZLIČITOSTI

PIŠE: ANIMA MUNDI
FOTO: UROŠ NIKOLIĆ

Davno me je obuzela misao koja me ni da­nas ne ostavlja ravnodušnom, kako se au­tentično dekodirati ili približiti sebi kroz način i stil življenja i razmišljanja. Kako voditi jedan netipičan život, ali ne na svesnom nivou tražiti tu promenu, već na intuitivnom signalu tražiti i slediti puteve koji se otvaraju?

Život nam kroz različite ljude i situacije dono­si prilike da se prepustimo i dekodiramo, da se samoistražimo, ponovo zavolimo, ponovo pronađemo, ponovo zahvalimo. Snaga jedne ličnosti leži u njenoj autentičnosti i veri da je upravo tako kako jeste za nju najbolje mogu­će. Lakše je nekako iskopirati nego iskreirati. Nekom karakter ne dozoljava kopiju, drugom je podržava. Mnogi ne umeju da iskoriste ili uvećaju svoju energiju i podignu je na najviši mogući stepen kako bi ona kroz njih radila za cilj kojem se stremi.

Ja ne želim da živim na autopilotu, želim da se istražujem, menjam, uzdižem, pronalazim, osmišljava, poboljšavam. To dolazi iz potrebe za dobrom transformacijom, za humnijim pri­stupom, za „ludom“ željom da najviše očeku­jete od sebe zbog sebe. I upravo obožavam taj procvat nakon popravljanja svega u nama i oko nas. Sledi eksplozija koja je ozbiljno vid­ljiva, mada nema eksplozije koja je nevidljiva, jer ona nužno uzdrma, povuče, vine u nebesa, zatrese zemlju i sve poravna na novo i druga­čije.

Puno je strasti u mom radu i življenju. Strat mi je muza, oči zacakle, krv se uzburka, ideje se gomilaju, volje ne manjka, disciplina na zavid­nom nivou, lakoća u realizaciji, snaga u mo­tivaciji i krene da teče. Tu dolazi do izražaja ta različitost, jer ne postoji jedinstvena formula za sve, formula uspeha i lepote. I upravo je u tome lepota života da postoji neko ko svojim primerom upućuje da je neki drugačiji život i rad od stereotipa koji vlada moguć.

Moj život je drugačiji i dinamičniji zbog ljudi sa kojima radim, sarađujem, šetam po plani­nama, putujem, trčim, plešem, idem na yogu, akupunkturu, masažu. Jako je dinamičan, čini mi se kao da sam u nekoj igrici koja traži kon­stantne promene, priče, dešavanja. Uvek da je novo, zanimljivije, sadržajnije. Neki matrix svet jedinstven za mene. Nekada pogledam u dru­ge i zapitam se da li bih želela da živim tako kao oni i shvatim da ne. Ovo je moja igrica, dar ili usud, ali podijum je kojim sam ovaladala koji mi se sviđa, kojim sam zanesena i ponesena.

Lepota je upravo u različitosti koju nosimo a koja je u skladu sa našim temperamentom, fi­lozofijom života, shvatanjima sveta. Lepota je biti jedinstven i kroz sopstvenu promenu me­njati sve(t).

Pronađite svoju lepotu i autentičnost kroz strast. Jer strast ne ide samo iz srceparajućih klišea, već kroz kuvanje, sađenje cveća, trčanje, sa­kupljanje antikviteta, putovanja. Ta strast u običnim stvarima je esencija i kvalitet života. I upravo tu leži lepota u različitosti življenja živo­ta. Priznajem moja strast prema životu se pre­točila u sve i ne znam kako bih živela bez nje u svakom segmentu. Negde je ima više negde manje, ali je prisutna i sa puno ljubavi. Živim dan za dan i koračam napred. A vi?

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

SEPTEMBAR 2022: IZAŠAO JE NOVI BROJ E-MAGAZINA RYL

COMMUNICATION & SPEAKING: THE BEAUTY OF DIFFERENCE