in

SOBA 303 MESTO VAŠEG PREPORODA

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ
INTERVJU: ILIJA VRZIĆ
FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

ILIJA VRZIĆ, ROĐEN JE U KELNU. RADIO JE KAO MENADŽER POSLOVNE INFORMATIKE. DANAS JE SVOJU LJUBAV PREMA MASAŽI OŽIVEO NA PRAVI NAČIN. NJEGOV CENTAR ZA MASAŽU „SOBA 303“ JE OAZA U KOJOJ KLIJENT OSEĆA MIR, SPOKOJ. TO JE MESTO SIGURNOSTI U KOJOJ SE PREPUŠTA ČAROB­NIM ULJIMA I MASAŽAMA.

KAKO SI DOŠAO NA IDEJU DA SVOJU ENERGIJU, LJUBAV I ZNANJE USMERIŠ KA MASAŽAMA?

Sećam se pre otprilike 15 godina kada sam svoju bivšu devojku masirao uljem za sunčanje i pri­metio kako u tom dodiru ima nešto više. Mislim da sam tada pola sata mazao ulje za sunčanje i bio zadivljen koliko sam u tom procesu uživao, kako smo se moja draga i ja u isto vreme ener­getski podigli. Nakon toga sam je redovno ma­sirao, hteo da upišem prvi kurs, ali tada vreme nije bilo zrelo za mene da se ozbiljnije bavim tim zanatom. Inače sam i strastveni plesač, plesao sam tango, salsu i razne slobodne plesove koje praktikujem i danas. Volim ljude, volim da im po­mažem i da se smejem.

Ljubav prema pokretu i služenju drugima sam u masaži uspeo da objedinim.

Dugo mi ego nije dozvoljavao da se ozbiljnije upustim u svet masaža, jer sam dugo gradio uspešnu poslovnu karijeru kao menadžer infor­matike. I dalje sam aktivan kao konsultant, ali sam konačno uspeo da svojoj velikoj strasti dam prostor u svom životu koji zaslužuje i ne mogu da opišem svoju sreću zbog toga jer sam konač­no na mestu svog poziva.

KAKO BI OPISAO „SOBU 303“?

Soba 303 je mesto uzemljenja, mira i preporoda. Dominira braon boja, koja je boja majke zemlje i kad smo njom okruženi dolazi do opuštanja i uzemljenja. Moj cilj je dakle bio da sam bora­vak u prostoriji učinim lekovitim. Iz tog razloga svojim klijentima pružam i aromaterapiju, koja preko svojih terapeutskih eterečnih ulja opušta ili energizuje, u zavisnosti od potrebe klijenta. Pored toga, Soba 303 je opremljena ozvučenjem visokog kvaliteta i divnom selekcijom opušta­juće muzike. Muzika se tokom masaže svesno menja, jer su nam u zavisnosti od položaja tela potrebne drugačije vibracije.

Pored svega navedenog, Soba 303 je mesto si­gurnosti. Ovde možemo da se opustimo i pusti­mo. Često držimo u nama sadržaje kojih nismo ni svesni da nas sprečavaju da nađemo naš mir i balans.

Sam broj 303 je anđeoski broj preporoda, rađa­nje nove svesnosti i podrška da iskoračimo na taj put.

KOJE VRSTE MASAŽA POSTOJE U TVOM CENTRU ZA MA­SAŽU?

Masaže koje trenutno nudim su podeljene u dve kategorije – relaks i terapeutske. Relaks masaže nudim u trajanju od 60 i 90 minuta. Terapeutske su od 45 (parcijalna), 60 i 90 minuta.

Kao što sama reč relaks kaže, ovaj tip masaže je predviđen za klijente koji traže opuštanje i lako­ću u nežnom i prisutnom dodiru. Nekada uzrok može da bude stres, a nekada samo potreba za uživanjem.

Terapeutske masaže se preporučuju za bolna stanja, ukočenosti, hronična stanja, gde je potre­ban jači pritisak da bi mišiće i tetive opet učinili protočnim kanalima energije u našem telu. U do­govoru sa klijentim često kombinujem obe vrste masaža.

Obe vrste masaža nudim i trudnicama.

KOJE SVE ALATE (TEHNIKE) PRIMENJUJEŠ PRILIKOM SAME MASAŽE (SRCE, MUZIKA, AROMATERAPIJA, AM­BIJENTALNO OPUŠTANJE…)?

Moj cilj je da od samog ulaska u prostor klijent oseti prijatnost kroz aromaterapiju, dakle prediv­ne mirise iz “Young Living” kolekcije. Ulja nano­sim na telo tako što ih u zavisnosti od potreba klijenata koristim za otklanjanje bolova, dodatno opuštanje i redukcije tenzije u mišićima. Tu je i divna selekcija muzike, koja nije klasična komer­cijalna za masažne prostore, već pažljivo oda­brana i koja se tokom masaže svesno menja. Mi­slim da ne postoji osoba na planeti koja ne voli muziku i recite mi kada ste poslednji put ležali i preko sat vremena zatvorenih očiju samo slušali muziku? Kad ovde dodamo svestan dodir, aro­materapiju i divan ambijent, dolazimo do isku­stva koje će vas… da ostavimo taj deo za samo iskustvo.

KO SU TVOJI KLIJENTI?

Moji klijenti većinom imaju probleme sa bolovi­ma u leđima, stresan život, emotivno su optere­ćeni, klijenti koji su u energetskom radu i znaju samim time još dublje da osete moje davanje. Takođe su tu i klijenti koji vole da uživaju, hedoni­sti. Spajajući zapadnu i istočnu filizofiju, mislim da i širok spektar klijenata uživa u mom radu.

KADA NEKO DOLAZI PRVI PUT NA MASAŽU, ŠTA MOŽE DA OČEKUJE?

Može najpre da očekuje moj osmeh sa vrata i topao dom. Može da očekuje vreme da stigne, dakle da popije prvo čaj sa mnom, da se upo­znamo, razmenimo koju reč i da oseti energiju mog doma za masažu i mene. Može da očekuje kratak upitnik da bih masažu što bolje adaptirao potrebama klijenta. Sama masaža je jedinstvena i može da očekuje ambijent i masažu koju dosad nije imao priliku da iskusi.

Po završetku masaže može da očekuje da ima vremena da napusti moj dom, dakle može da po­pije čaj, da razmenimo još po koju reč i da u miru bude ispraćen.

KOLIKO DOBAR TERAPEUT MORA DA BUDE I ODLIČAN PSIHOLOG? DA OSETI, DA POKRENE, ZAUSTAVI?

Ključ dobrog terapeuta je njegova prisutnost. Kroz prisutnost i slobodu se dešava sve ostalo što treba da se desi. Ne treba terapeut da ima svesnu nameru o tome da pokrene neki proces kod klijenta ukoliko nije prethodno dogovoren. Ovde radi magija trenutka, koja je nepredvidiva za klijenta i terapeuta. Meni su se najlepše stva­ri desile u životu kada nisam znao šta će da se desi, kada nisam imao određena očekivanja, već sam samo pustio da ide, da teče. Klijentu dajem prostor da pusti, dajem mu sebe da oseti i očisti, dajem mu podršku na tom putu.

Kada smo prisutni sa klijentom, tada ćemo videti i čuti sve što mu je potrebno i na odgovarajući način uzvratiti.

HOLISTIČKI PRISTUP SVAKOM ČOVEKU U TERAPIJAMA I ISCELJENJIMA DANAS JE NAJVAŽNIJI. KOLIKO OKRETA­NJE KA ČOVEKU I SVIM NJEGOVIM SEGMENTIMA ZNA­ČI U TVOM RADU?

Postoje različiti pristupi u masaži. Većina masa­ža se bavi fizičkim telom, klijent se odrađuje po naučenoj formi određenih tehnika, koje se ret­ko adaptiraju prema potrebama klijenta. Mnogi maseri iz ove kategorije nisu u polju ljubavi, ne pristupaju ovom zanatu sa potrebnom energijom i onda dolazimo nažalost do robotizovanih po­kreta, upijanja negativne energije i mnogo drugih negativnih efekata.

Sa druge strane, imamo energetske masaže. U ovom polju srećemo tereapeute koji većinski imaju bolji pristup, osluškuju i prate klijenta, ali ne rešavaju tegobe fizičkog tela.

Moj pristup masaži pokušava da objedinjuje ova dva polja i kombinuje zapadni telesni sa istoč­nim energetskim pristupom. Odlazeći kod raznih učitelja koji zastupaju oba pravca, stekao sam znanje koje mi omogućava da kombinujem ova dva polja i pružim svojim klijentima jedinstveno holističko iskustvo.

TVOJE MASAŽE SU NA NEKI NAČIN JEDINSTVENE. KLI­JENT SE APSOLUTNO OPUŠTA UZ MASAŽU, A PRISUTAN JE KROZ MEDITACIJU I MINDFULLNESS, JER POKRETI KO­JIMA GA VODIŠ DO ISCELJENJA SU UMIRUJUĆI, POSTU­PNI.

Uz sve naučene tehnike i znanja, od izuzetnog je značaja da terapeut ima svakodnevne energet­ske prakse poput meditacije, joge, molitve, tai chi vežbi, koje ga drže u zdravoj energetskoj ravno­teži i omogućavaju mu da tokom masaže bude u meditativnom pokretu i ostavi svoje ja izvan prostora za masažu. U tom slučaju može da čuje telo klijenta i pruži odgovarajući dodir, ulazimo u polje o kojem ti govoriš, oseća moju ljubav, moju prisutnost, moje biće koje mu pruža podršku da se opusti i isceli.

TEMA APRILSKOG IZDANJA RYL MAGAZINA NOSI NA­ZIV „MAPE UNUTRAŠNJE GEOGRAFIJE“. ŠTA JE SVE BILO POTREBNO DA TVOJA GEOGRAFIJA DUŠE IZGLEDA BAŠ OVAKO KAKO IZGLEDA?

Bila je potrebna velika životna avantura puna uspona i padova. Bilo je potrebno hrabrosti za korake u životu koji nisu laki, ali su toliko osloba­đajući. Bilo je potrebno suočiti se sa sopstvenim bićem, njegovim manama i ranama i prigrliti ih.

Život je čudo i kada čovek veruje u čuda onda im se daje prostor da se i dešavaju. Mnogi moji potezi u prošlosti nisu bili najbolje shvaćeni od mog okruženja, ali baš tada kad ti okruženje go­vori ‘da li si lud?‘, tu je prostor za napredak, čuda i nezaboravnu avanturu. Počeo sam da pišem au­tobiografiju pod naslovom „Maser koji je kupio Porše“, u kojoj će centralna tema biti baš to – “to think outside the box“.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

UMETNOST KAO SREDTSVO LIČNE SPOZNAJE

MUDROST JE PRISUTNA