in

LOVELOVE

ŽIVIM SVOJ BESTSELLER

PIŠE: ANIMA MUNDI
FOTO: STEFAN SOKOLOVSKI

„Danas za mene izlazi novo sunce; sve živi, sve je nadahnuto, čini se kao da mi govori o mojoj strasti, sve me poziva negovati je.“ Anne De Lenclos

Ako smo tihi, čujemo. Kada čujemo, razmisli­mo, kada razmislimo, primenimo ili odbacimo. Putevi se otvaraju i zatvaraju. Moj bestseller je počeo kada je osvanuo prvi broj magazina. Otvorila sam put pun rada, spoznaje, ljubavi, sreće. Tada je život počeo da poprima nove obrise. Imala sam svoje životne uspone i pa­dove, ali rad na magazinu držao mi je tu kon­stantu uspeha i zadovoljstva koje je donosila saradnja sa poznatim i nepoznatim mi autori­ma, verujući svima da će ih moji uputi moti­visati i inspirisati da daju od sebe najbolje u tekstu koji pišu. Ovaj magazin zasnovan je na poverenju u ljude, na ljubavi i njihovoj snazi da iznesu svoj život kroz misao, verujući meni kao glavnoj i odgovornoj urednici da će baš taj broj gde su oni biti spektakularan. I brojevi iz me­seca u mesec nadmašuju sami sebe, pa i moja očekivanja. Imam viziju, znam svoju misiju, imam veru i ljubav da na 200 strana spakujem ljudsku sreću, razvoj, patnju, slutnju, radost, lepotu i zahvalnost. Imam misiju koja me vozi skoro devet godina da preskačem postavljenu lestvicu iz broja u broj.

Znate, u decembru ćemo proslaviti naš za­jednički 100 broj RYL magazina, pa ima da napravimo vatromet misli snagom fotografije i reči na stranicama kojima ispisujemo našu sadašnjost, prošlost, predviđajući i buduće događaje.

Živim svoj bestseller jer mi posao to dozvoljava zahvaljujući vama. Vaša energija i ljubav me pokreću iz dana u dan, čineći ga drugačijim od prethodnog, čineći moj senzibilitet izoštrenim i suptilnijim. Brusi se dijamant godinama, veko­vima, zahvaljujući vrednim rukama zanatlije. Tako i mi brusimo svako izdanje ovog virtuel­nog časopisa, ali sa svakom temom i ja ose­ćam lični napredak. Toliko je toga prelepog, to­liko je toga pozitivnog, umnog, smislenog. Po­krili smo Balkan snagom misli i ljubavlju kroz prožimanje ekavice, ijekavice, ikavice. Nekada sednem i suze same klize od sreće jer sam spojila ono što ovo balkansko nebo zaslužuje.

Kakve li sam samo ljude upoznala koji hode našim Balkanom! Te snažne žene i muškar­ce koji dostojanstveno žive svoje sudbine pod nebom koje je naš raj i pakao. I zato ja svesno živim svoj bestseller sa vama. Moja snaga je u meni, a moj život inspiracija na najlepši način.

Znam da vam ništa novo nisam rekla, ali sam morala opet da potvrdim da ovaj svet postoji zbog nas da ga kreiramo punog srca. Mi ima­mo nasleđenu ljubav naših predaka koja je uglavnom od nevidljivih niti, a ja želim da ona bude vidljiva i da svetli kao najlepša zvezda koja se osmehuje mesecu. Znate, ja volim da od života kreiram film. Potvrđeno.

Ja sam moderni nomad sa dušom sveta, cy­ber žena koja hodi prostranstvima worldwide i ljudskim dušama. Sama, svoja, svetolika lepo­ta u jednoj ženi. Razapeta između neba i ze­mlje, panonske ravnice i dinarskih planina, moj hod je nečujan u postojanju sveta. Zaigrana na krilima sopstvene fantazije i mašte, kreiram svoj miris sveta kojim sam se uputila hrabro i ludo. Voleći sebe i druge, čoveka iznad svega, moja igra je beskrajna. Kretanje i stvaranje ne­maju cenu.

Moj bestseller nije klasičan. Ništa kod mene nije jednostavno, a samo tako može da izgle­da. Iza lakoće i osmeha krije se puno rada, znanja kojem pristupam svakodnevno. Dragi moji saradnici, čitaoci, prijatelji, hvala vam na ljubavi i znanju koju delite sa nama.

RYL je moj bestseller, a život sam zamišlja­la svakako ali nikada ovako, mada ga živim u najlepšem svetlu. Kroz stvaranje sam otkrila svoju strast i zaista je vredi negovati jer ona za mene život znači. Danas izlazi novo sunce, pomilujte ga pogledom, uzvratiće vam više­struko.

ŠTA MISLITE?

103 Poena
Upvote Downvote

OKTOBAR 2023: IZAŠAO JE NOVI BROJ E-MAGAZINA RYL

SNAGOM VOLJE I LJUBAVI DO USPEHA