in

VERUJEMO LI SEBI ILI NE?

PIŠE: PRIM. DR ANĐELKA KOLAREVIĆ, PSIHIJATAR I PSIHOTERAPEUT
NASLOVNA FOTOGRAFIJA: UNSPLASH.COM

Zamisli da letiš. Ono da možeš da se vineš u predivne visine i shvatiš da ne sanjaš i da ti je telo lako kao latica ka­melije, odvojena si od lista, a cvetaš, da, cvetaš dok se pen­ješ… da, rasteš… razumeš da se smeješ jer si čovek, a ptica si. Ptica si, a cvet si. Veseo si, a latica si. Latica si, a zrno gorušičino. Veruješ. U sebe, u to da te Bog stvorio da se vineš u visine nebeske… da svedočiš da je šta god je dato drugom i tebi dato.

Sve je moguće onom koji veruje je poznata Isusova iz­reka. Ova izreka je doslovno zabeležena u Jevanđelju po Marku, kada je Isus iscelji­vao dečaka koga su zapo­seli besovi. U Jevanđelju po Mateju se takođe pominje u kontekstu čudotvornih iscel­jenja. Naime, prvo su Isuso­vi učenici bezuspešno po­kušavali da izleče dečaka koji je mesečar, nakon čega ga je Isus uspešno izlečio. Kada su ga upitali zašto oni nisu mogli odagnati nečistog duha, Isus je odgovorio – Jer vam kažem zaista: ako imate vjere koliko zrno gorušičino, reći ćete gori ovoj: prijeđi odavde tamo, i prijeći će, i ništa neće vam biti nemoguće.

U Jevanđelju po Marku se moć vere ponovo naglašava i tu Isus daje svoje čuveni opis da vera može pomerati i planine: Imajte veru u Boga. Zaista, kažem vam, ko kaže ovoj gori: digni se i baci se u more, a ne posumnja u svo­me srcu, nego veruje da će biti ono što govori, biće mu. Zato vam kažem: sve što molite i tražite, verujte da ste primili, i biće vam dato. I zato veruj… ne zato što te neko tera ili se mora, nego zato što to nosiš u srcu kao dar i kao pomoć i kao spas. Možeš šta god želiš. Ali moraš da želiš. Kako će se ostvariti – po volji njegovoj, ako si uložio ljubav u želju. Ako si ljut, bahat, osion što ti se želja ne ostvaruje… možeš i takav da ostaneš.

Ali nećeš moći da cvetaš, nećeš moći planine da pome­raš, a one su tvoje prepreke, balvani složeni od tvoje ljut­nje, frustracije, neprepoznate agresije koju šalješ u polje, pa se nakupilo. Ali jedan os­meh umesto tuge što nešto nemaš, jedan naklon u ime zahvalnosti što ipak sve imaš, a tek sada znaš da je oduvek sve bilo tvoje, ali sa verom, jedna pokajna molitva u bilo kojoj duhovnosti daće ti mir, daće ti reči i logos. Pamet, um… razum… a sve u srcu… jer je ono mesto u čoveku odakle cvetaš, letiš, snagu imaš, lju­bav je sredstvo, a ne cilj.

Mir, radost, smeh… pokreće svet. I to je uteha. To je prista­nište. A svet bez tebe ne post­oji, ne postojiš ni ti bez sveta. Ogledate se i to je tajna. Sva lepota sveta u oku stane, ali i menja i tebe i onoga koga gle­daš i ko ti se raduje. E, tada sve u nama cveta, raste, život­ni sokovi nisu više tužni, a mi postajemo drugi… u drugosti. Živi, poletni, slobodni. Nema slobode bez izbora. A ni izbo­ra bez odluke. Ko smo – ptice, latice ili stisnuti balvani – odlu­ka je samo naša. Verujemo li u sebe ili ne.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

PROFESIJA MI PUNI PLUĆA, PORODICA ISPUNJAVA SRCE

PONEKAD UČITELJ, UVEK UČENIK