in

PUT VEČNOG UČENJA

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ-TOPALOVIĆ
INTERVJU: BRANKO
ČIČIĆ
FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

BRANKO ČIČIĆ, UČITELJ TEHNIKE TRANS­CENDENTALNE MEDITACIJE, KONSULTANT MAHARIŠI AJURVEDE, OSNIVAČ I PREDSED­NIK FONDA ORGANSKA SRBIJA, OSNIVAČ I PREDSEDNIK UDRUŽENJA ZA AJURVEDU SR­BIJE „MAHARIŠIJEV KOLEDŽ ZA SAVRŠENO ZDRAVLJE“, KONSULTANT MAHARIŠI AROMA­TERAPIJE, ZA RYL MAGAZIN IZNOSI SVOJA ISKUSTVA O OBRAZOVANJU I PRAKSI U KO­JOJ JE 47 GODINA.

KOLIKO SI DUGO U SVETU KOJI KORISTI PULSNU DIJA­GONSTIKU, MEDITACIJU, AROMATRAPIJU I KAKO SI DOS­PEO NA PUT VEČNOG UČENJA?

Četrdeset sedam godina! A kao da je bilo juče, Zagreb, 11. januar 1974. Sećam se svoje prve meditacije… Bila je veoma, veoma duboka. Činilo mi se pet minuta. Kada sam otvorio oči, učitelj mi je rekao, prošlo je 17… Najdragocenije i jedno od najlepših iskustava u životu.

Novi, drugi sadržaji su se postepeno, prirodno nadograđivali. Mahariši ajurveda – pre svega, zatim Mahariši aromaterapija, Mahariši marma terapija, napredne meditativne tehnike…

Kako sam dospeo na put večnog učenja? Moja najbolja prijateljica, kasnije ravnateljica kate­dre za pedagošku psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, pozvala me je na predavan­je… i tako je počelo.

KO SU BILI TVOJI UČITELJI? I KOME SI TI UČITELJ?

Moj učitelj je bio Rade Sibila, prvi učitelj teh­nike transcendentalne meditacije u tadašnjoj Jugoslaviji. Bilo je to predivno druženje… mala, sasvim mala grupa ljudi – nekih 50-ak učenika vremenom su stvorili pokret od više od 50.000 praktikanata u Jugoslaviji. U tom trenutku, bili smo najbrže rastuća organizacija te vrste u Ev­ropi.

Ja sam tečaj za učitelje tehnike transcenden­talne meditacije završio na Tajlandu, u manas­tiru kraljevske porodice, daleke 1979. Od tada, podučio sam tehnici više od 3.000 ljudi u svim republikama prethodne Jugoslavije.

Ako mislite na poznate ličnosti, ima ih mnogo. Gledamo ih i čitamo o njima svakodnevno.

GDE SE UČI NAJBOLJA AJURVEDA – U INDIJI ILI U EVRO­PI?

Indija je kolevka ajurvede. Ima više od 320 koledža, državnih i privatnih, na kojima se uči. To je redovan, petogodišnji fakultetski studij ajurvede. Posle se stažira i u modernim, kao i u ajurvedskim bolnicama. U Indiji, ajurveda je ravnopravan sistem medicine modernoj, kao i još tri sistema tradicionalne medicine – unani (starogrčka/persijska medicina), sidha medici­na, kao i homeopatija.

Protokom vekova, zaboravljena su dva ključna modaliteta ajurvede – prvi je pristup zdravlju sa nivoa svesti. Danas, naime, znamo da više od 75% svih bolesti ima velikim delom psiho­somatsko poreklo. Ajurveda je još pre 2.500 godina znala za ovu činjenicu. Kardiovaskularne bolesti, bronhijalna astma, čir na dvanaesto­palačnom, moždani udari, ekcemi, poremećaji ciklusa, nesanica, glavobolje, anksioznost, depresije…. I posedovala je, a sada ponovno poseduje, izuzetno efikasan alat u njihovoj pre­venciji i lečenju. Reč je, naravno, o tehnici tran­scendentalne meditacije, najmoćnijoj tehnologiji razvoja viših stanja svesti i nege mentalnog i telesnog zdravlja.

Drugi modalitet je dijagnostički i odnosi se na tzv. nadi vigjan ili pulsnu dijagnostiku. Iako se ajurveda, po prirodi stvari, povezuje sa pul­snom dijagnostikom, ona se ne uči na fakultetu jer je tokom kolonijalne vladavine Mogula bila potiskivana. Sačuvana je u malom broju ajurvedskih porodica i privatnih škola. Mahariši Maheš Jogi ju je obnovio, zajedno sa vodećim vaidjama (ajurvedskim lekarima) svoga vreme­na – negde početkom 80-ih prošlog veka.

Ta dva modaliteta, u svojoj punoj vrednosti, dos­tupna su na Maharišijevom koledžu za savršeno zdravlje u Holandiji i proširena su na sve zemlje sveta, uključujući i Indiju.

Danas je, u okviru Udruženja za ajurvedu Srbije, moguće pohađati niz tečajeva iz ajurvede. Pro­fesionalne za zdravstvene radnike i edukativne za građane, kako bi mogli samostalno brinuti o svom zdravlju.

ŠTA BI ZNAČILA AJURVEDA?

Ajurveda je složenica dve reči – „Ajus“ što znači život i „Veda“ što znači znanje. Ajurveda je dak­le, nauka o životu, nauka o celokupnom opsegu života i svim njegovim aspektima.

KAKO BI NAM PRIBLIŽIO I OBJASNIO MAHARIŠI AJURVEDU?

Mahariši ajurveda je, kako je svojevremeno izjavio dr Devindar Triguna, predsednik Sveindi­jskog ajurvedskog kongresa, sa više od 300.000 ajurvedskih lekara, upravo taj izvorni, celoviti sistem ajurvede, koji je obnovio Mahariši Maheš Jogi.

KOJA BI BILA DEFINICIJA ZDRAVLJA?

Po ajurvedi? Ajurveda definiše zdravlje kao „Svastha“. Reč je, takođe složenica. „Sva“ – Sopstvo i „Stha“ – utvrđen u. Zdrava je ona osoba utvrđena u Sopstvu. Sopstvo, naša čista, transcendentalna svest, koja je ujedno i bitak Sveta, izvor je sveukupnog reda ne samo u nama, već i u kreaciji. Svestan kontakt sa ovim neograničenim izvorom reda i kreativne inteli­gencije uspostavlja taj isti red u našem umu i fiziologiji.

I to je razlog što osobe koje praktikuju trans­cendentalnu meditaciju, kako pokazuju naučna istraživanja, 80% ređe obolevaju od bolesti srca i blizu 55% ređe od svih vrsta tumora.

FAKTOR ŽIVOTNOG STILA KOJI ZOVEMO „STRES“ DOBRI­NOSI OBOLJENJU TELA. TRANSCENDENTALNA MEDITA­CIJA DOPRINOSI SMANJENJUU STRESA I POBOLJŠANJU ZDRAVLJA, PRI ČEMU NEMA DOKUMENTOVANIH ŠTET­NIH EFEKATA. KAKO MEDITACIJA DOPRINOSI ZDRAV­LJU?

Tehnika transcendentalne meditacije omogućuje umu da se stiša u svoje najmirnije, najtiše stanje. Uporedo sa smanjivanjem men­talne aktivnosti, smanjuje se naša fiziološka aktivnost. Tokom tehnike TM, telo se tokom 20 minuta odmara dvostruko dublje nego nakon 6-7 sati dubokog, zdravog sna. Taj izvanredno duboki odmor omogućuje oslobađanje duboko ukorenjenih stresova, čime se prevenira poja­va psihosomatskih bolesti, jača imuni sistem i podstiču mehanizmi samoisceljenja.

Više od 600 naučnih istraživanja, na preko 200 univerziteta i naučnih institucija, potvrđuju nje­ne blagorodne efekte na sve aspekte našeg psihičkog i fizičkog blagostanja.

Psihološki stres, uključujući anksioznost i stan­ja depresije, prvi počinju da nestaju početkom prakse transcendentalne meditacije.

KAKO BI OBJASNILI ŽIVOTNI STIL NEKOGA KO JE ŽIVI PO AJURVEDSKIM PRINCIPIMA, FILOZOFIJI?

To je vrlo jednostavan, prirodan stil života. Rano buđenje, rani odlazak na počinak, idealno pre 22 časa, tri redovna obroka, idealno u isto vreme, ishrana sa svih šest ukusa, prilagođena našem konstitucionalnom tipu, lagane, redovne fizičke vežbe, npr. joga asane, kratke, veoma ugodne vežbe disanja i tehnika transcendentalne medi­tacije.

Ovo je dovoljno za dug, dug život i dobro zdrav­lje u svim fazama života.

KOLIKO JE POPULARNA AJURVEDA U SVETU I KOD NAS?

Ajurveda je, verovatno, danas najpopularniji sistem tradicionalne medicine na svetu, kao i kod nas. Praktikuju je stotine miliona ljudi, na svim meridijanima. Neki žive u celosti po njenim načelima, neki koriste samo neke njene aspekte ili je koriste kada se pojave zdravstvene nerav­noteže. Ajurveda je, zaista, medicina i način života za svakoga.

TEMA MARTOVSKOG IZDANJA RYL MAGAZINA NOSI NAZIV „SMART-MART-ART“. KAKO SI ORGANIZO­VAO SVOJ MART – PLAY SMART?

Biće mnogo edukacija uživo, kao i vebinara, posvećenih ajurvedi i aromaterapiji. Interes­ovanje za napredne tehnike takođe je sve veće. Svest se svuda budi, pa i kod nas. Ništa manje nego drugde. Naši ljudi su vrlo inteligentni, ot­voreni za kvalitetna iskustva. Očekujem lepo, zdravo, srećno proleće, ispunjeno životnim optimizmom i želim ga takvim svim tvojim čitaocima.

ŠTA MISLITE?

NE ZABORAVITE SRCE I UM

VISOKI STANDARDI I INOVATIVNOST SU PUT KA USPEHU I MIŠELINOVOJ ZVEZDICI