in

PRVI PREDAK

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ-TOPALOVIĆ
INTERVJU: SNEŽANA PROKIĆ
FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

SNEŽANA PROKIĆ, ASTROLOG, TRENER ŽIVOTNOG RA­ZVOJA I POSLOVNIH VEŠTINA, PROFESSIONAL COACH ASOCIJACIJE EUROPEAN COACHING ASSOCIATION U OBLASTI LIČNOG I POSLOVNOG RAZVOJA: ECA BUSI­NESS AND MANAGEMENT COACH I ECA PARTNERS & FAMILY COACH.

JEDNA JE OD OSNIVAČA UDRUŽENJA ZA UNAPREĐE­NJE, LIČNI RAZVOJ I UČENJE „POSVEĆENOST RADOSTI ŽIVOTA”, NLP MASTER, KONSULTANT PORODIČNIH KONSTELACIJA (ORDER OF LOVE), ENERGETSKI PSI­HOLOG, REGRESOTERAPEUT. AUTOR JE KNJIGE „PRVI PREDAK“ KOJU PRATI FENOMENALNA MUZIKA BRAN­KA ISAKOVIĆA KROZ CD. KNJIGA NALAZI SVOJ PUT DO ČITALACA, NJIHOVOG SRCA, ISCELJENJA.

KOLIKO PRECI UTIČU NA NAŠ ŽIVOT?

Sve priče naših predaka koje postoje kao in­formacije unutar našeg fizičkog tela (kao DNK zapisi koje smo dobili rođenjem) kreiraju naš izgled, karakter, ponašanje. Ukoliko priče njiho­vih života nisu bile prijatne, a oni bili za života ili nakon smrti odbačeni i nepriznati, priče (infor­macije) njihovih života kreiraju energetske blo­kade u našem telu, veliki deo naših negativnih uverenja, strahova, tuga, patnji, krivica i okriv­ljavanja. I ono što je najvažnije, te priče kreiraju u nama otpore da se pokrenemo, da krenemo u akciju ka ostvarivanju svojih snova. Naša od­laganja, opravdanja, samosabotaže, nemiri za koje nemamo objašnjenje, često potiču od njih.

KAKO SI SE ODLUČILA DA NAPIŠEŠ KNJIGU O PRECI­MA, A DA JE U ISTO VREME TO PRIRUČNIK ZA PREVA­ZILAŽENJE PREPREKA, OTPORA, BLOKADA I SOPSTVE­NO OSNAŽIVANJE I OHRABRIVANJE?

Priče života naših predaka su obrasci koji se ponavljaju u našim životima, kroz okolnosti, do­gađaje, ljude koje privlačimo u svoj život, hteli mi to ili ne. Njihove priče se nalaze u našoj pod­svesti i njima čovek NEMA pristup na svesnom nivou. On ne može u sadašnjosti, u svesnom stanju, da isceljuje priče prošlosti koje su uzrok ponavljanja obrazaca u njegovom životu, a pri­če su njihovih života. U sadašnjosti se isceljuju simptomi, uzroci nisu tu. Ključevi isceljenja pri­ča predaka nalaze se u SEĆANJIMA na proš­lost.

Sećanja (koja se nalaze kao informacija u na­šem fizičkom telu i auri i podsvesna su) na nji­hove živote se isceljuju tako što se prihvati se­ćanje, oprosti se ili se primi oproštaj u svetlosti, zatim se pronađe nenaučena lekcija (koju pre­dak nije naučio), a danas je ta lekcija potrebna kako čovek ne bi iznova doživljavao sličnu pri­ču u ovom životu. Tek tada može da se izmašta nova prošlost koja zameni prethodnu priču. Na taj način se ne menja prošlost naših predaka, već se menja sopstveno SEĆANJE na tu proš­lost. Menjajući sećanje na pretke, činimo svoj život laganijim.

To je jedan od načina za prevazilaženje prepre­ka, otpora, blokada i sopstveno osnaživanje i ohrabrivanje, tome je posvećena ova knjiga.

KO SU ZAISTA JUNACI U TVOM PRIRUČNIKU?

Ko je uopšte junak? Onaj ko uprkos strahu i svim preprekama, hrabro korača kroz sve iza­zove života. U ovoj knjizi, a i inače, smatram da su to svi naši preci i savremenici koji su osve­stili i prihvatili svoj život takakv kakav jeste i onda krenuli u njegovo menjanje nabolje.

KOME JE KNJIGA NAMENJENA?

Svim konstelatorima Porodičnog rasporeda koji se bave ovom metodom, kako bi uvrstili i ova moja saznanja u rad sa svojim klijentima, svim ljudima koji su već osetili poboljšanja u svom životu nakon energetskog rada u konste­lacijama, da osveste koje još mogućnosti isce­ljenja nudi rad sa porodičnim sistemima, svim čitaocima koji se nisu sreli sa konstelacijama, a voleli bi da više saznaju o metodi Porodičnog rasporeda i povezanosti sa pričom životne svr­he naše duše.

Ova knjiga je namenjena i svim tragačima za smislom svog života. Ljudi često zbunjeni luta­ju svojim životom, u pokušaju da nađu smisao života, nešto što bi ih nadahnjivalo, da svaki dan provedu u radosti i lagano, sa zahvalnošću za ono što već imaju. Tajna smisla krije se u životnoj svrsi koju je svaki čovek izabrao pre nego se rodio, samo to zaboravi nakon rođenja.

ŠTA JE SUŠTINA METODE PRVOG PRETKA?

Metoda Prvog pretka pripada terapeutskoj me­todi Porodičnog rasporeda (Order of love), uz kombinaciju još nekoliko terapeutskih metoda poput Theta Healinga, neurolingvističkog pro­gramiranja, energetske psihologije i astrologije.

Svi principi koji važe u Porodičnom rasporedu su univerzalni zakoni i važe i u ovoj metodi.

Postavljajući problem koji muči klijenta, u ener­getskom radu Porodičnog rasporeda se poka­zuje ona loza klijenta u kome je predak u kome je najjači uzrok problema.

U metodi Prvog pretka se unutar rada traga za SVIM AKTIVNIM precima, onim PRVIM PRECI­MA od kojih je sve počelo i nastavilo da se po­novlja kroz pokoljenja i pokoljenja potomaka, sve do današnjih dana. Traga se za svim onim precima u kojima postoji uzrok datog problem i ONI se isceljuju. Zbog toga je metoda Prvog pretka detaljnija i brža, u smislu da razreši jed­nom zauvek uzroke tog problema u svim loza­ma odjednom, kroz jedan isti rad, koji traje oko 6 sati ili se podeli na 4 termina u određenim vremenskim razmacima.

Aktivni preci su oni koje je Duša klijenta iza­brala u trenutku svog rođenja, da ga podrže u osvešćivanju svoje Životne svrhe.

KAKO OTKRITI SVRHU DUŠE?

Trenutak rođenja je Priča MOGUĆNOSTI koju je vaša duša izabrala za ovaj život. Roditelje, me­sto rođenja, braću i sestre, prijatelje, partnere, decu, talente, izazove, probleme i iskušenja, bo­lesti i smrt. U toj priči, zapisani su ključevi koji otključavaju Buđenje, tj. aktivaciju Priče život­ne svrhe, odnosno Svesti i preuzimanje svoje sudbine u svoje ruke.

Životna svrha svakog čoveka je zadatak, mi­sija, koju je on izabrao pre rođenja da svojim talentima, znanjem i iskustvom stečenim u ži­votu služi (čini) drugima. Kada je čovek sam po sebi srećan, zadovoljan, zahvalan, zdrav, onda iz ljubavi čini drugima. Ako je tužan, bolestan, ljut, njegovo činjenje nije potpuno.

Kako je otkriti? Zamislimo da su svi naši fina­sijski problemi i izazov rešeni do kraja života, čime bi se tada bavili? To je naša Životna svrha, opisana našim jezikom izražavanja.

KNJIGU PRATI MUZIČKI CD KOJI JE OSMISLIO I RE­ALIZOVAO, UZ FINANSIJSKU POMOĆ SOKOJ-A, TVOJ LJUBAVNI I ŽIVOTNI PARTNER BRANKO ISAKOVIĆ. KAKO JE NASTAO CD?

CD oslikava Balkan sa početka tragičnog 20. veka. Kao i cela knjiga, inspirisan je teškim pri­čama naših predaka. Peva o neispunjenim lju­bavima, odlasku u rat, prelasku preko albanskih planina, prerano stradaloj deci, mladosti koja je prošla, samoći, poginulim muževima… Peva o čežnji i nadi koja nas održava u životu. Čežnji za ostvarenjem snova o ljubavi, radosti i lakoći, koja je nagrada za sve tuge, samoće i strahove.

KOLIKO MUZIKA POMAŽE U PROCESU ISCELJIVANJA?

Branko je odavno počeo da istražuje spoj van­vremenskog i prolaznog kroz muziku za medi­taciju i isceljivanje Vlade Ilića, terapeuta Poro­dičnog rasporeda. CD koji prati knjige je izne­drio baš tu tananu vezu u kojoj se spajaju tuga, strahovi, nemoć tela, sa ljubavlju, verom i na­dom vanvremenske duše da isceli prolaznost i uznese ljubav u beskrajnost i zauvek.

KAKO OTVORITI ZATVORENO SRCE?

Muzika ima sposobnost da otvori zatvoreno srce, da reka suza, tuge, ljutnje i straha od bola, počne da ističe iz “ranjenog” tela i duše.

Drugi način, onaj duži, celovitiji i dublji je pro­nalaženje i uklanjanje svih onih tužnih sećanja naše duše koji su doprineli zatvaranju srca. Kroz oproštaj svima onima koji su nas povre­dili i oproštaj sebi što se nismo suprotstavili povređivanju. Kroz prihvatanje da je sve što se desilo jedino što je moglo da se desi. I želju da volimo i budemo voljeni uprkos potencijalnom bolu ako budemo ponovo izdani, prevareni ili ostavljeni.

KAD OBIČNO SVI ZAPNEMO U RADU NA SEBI?

U trenutku kad mislimo da se sve posložilo onako kako smo želeli, a onda se nešto izjalo­vi i mi se vratimo nekoliko koraka unazad na svom putu traganja za svojom radošću. Tada baš treba smoći snagu, dići se i nastaviti da ko­račamo.

DA LI ĆEŠ NASTAVITI SA SPISATELJSKIM AKTIVNOSTI­MA I DA LI USKORO DA OČEKUJEMO I NOVE KNJIGE IZ TVOG UMA, SRCA I ZNANJA?

Radujem se sledećoj knjizi koja je posveće­na traganju i pronalaženju Srodne duše kroz osvetljavanje i isceljivanje zaveta (ne)ljubavi onih obećanja koja smo dali sebi da nas više nikad neće boleti kao što nas je bolela neuzvra­ćena ljubav.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

МЕТАМОРФОЗА 12340

VEŽBANJEM DO AUTENTIČNOSTI