in

LOVE IS THE ANSWER!

PIŠE: TATJANA KANKARAŠ, AUTORKA RADIONICE “SVETI PLES”, ENERGETSKO ISCELIVANJE, DUHOVNA ASTROLOGIJA

Voljeti sebe, velika tema. Naročito na ovim našim balkanskim prostorima, gdje nas niko nikada nije učio o tome, jer ni njih niko nije učio. Čak se voljeti sebe smatralo sebičnošću. Jer se nije razumjela suština te ljubavi.

Nametnuto nam je svima da nemamo vreme­na za sebe, a posebno ženama, da sebe stavl­jamo na poslednje mjesto.

Ali došlo je vrijeme promjene!

Voljeti sebe, jednostavno je, ali najjednos­tavnije lekcije najteže se uče.

Prvo treba biti iskren prema sebi i prihvatiti sebe, svoje bore, svoje nesavršenosti, prigrliti sebe i staviti fokus na unutra, na dušu. Šta to naša duša želi? Stalno treba sebi postavljati ovo pitanje, istraživati šta nam to donosi ra­dost, jer svi smo mi unikatni, svi smo jedinst­veni, svima radost znači nešto drugo. Radost je taj ključić u kojem su skrivene želje naše duše.

Meni su radost boje, samo da sam okružena bojama, na meni, oko mene, i već sijam od ra­dosti. Jednostavno. Treba se naučiti radovati malim stvarima.

Na tom putu izgrađivanja ljubavi prema sebi, zdravlje treba staviti na prvo mjesto. Naroči­to u ovom sadašnjem vremenu sveopšteg za­gađenja, treba da bdimo nad sobom!

Moramo ovladati sobom. Ovladati svojim mis­lima, ojačati nervni sistem, ojačati psihu, usk­lađivati energetske centre – čakre, upoznati svoje emocije, proširivati um i svijest.

Nabrojaću neke stvari koje su meni promijenile život.

Zdrava ishrana je broj jedan i to ne samo zbog zdravlja fizičkog tijela, već zbog uma. Uzimajući hranu visoke vibracije, vegansku, živu, pres­nu hranu, mi oživljavamo naš um, odjednom nestaje magloviti oblak iznad glave, odjednom nam je sve jasno i sve nam je lako!

Osim žive hrane, važno je praktikovati i aut­ofagiju koja aktivira samoiscjejuljuću energiju tijela.

Jesti manje, jer višak hrane smanjuje nam en­ergiju.

Često postiti na vodi ili svježi sokovima, na­jbolje na mlad i pun mjesec.

Piti dovoljno vode i piti izvorsku vodu.

Tijelo voli ustaljeni ritam, pa treba jesti i ići na spavanje u slično vrijeme.

Spavati u periodu od 22 do 02 sata, jer tada se tijelo najbolje regeneriše.

Imati kućne ljubimce. Oni su naši čupavi isc­jelitelji. Ja sam posebno zahvalna Stvoritelju na čudesnim ljubimcima koje me prate kroz ci­jeli moj život – Lujo, Tačkica, Ljuba…<3

Biti fizički aktivan, šetati, plivati, voziti bicikl, planinariti, ići na jogu, plesati… toliko puno mogućnosti imamo.

Živjeti u prirodi (za sada moj veliki san).

Povezati se sa svojim duhovnim plemenom, družiti se sa ljudima sa kojima se smiješ i koje jedva čekaš da vidiš.

Gledati u izlazeće ili zalazeće sunce.

Birati svoje misli, jer ljubav se kreira našim pozitivnim mislima.

U svemu vidjeti Ljepotu – u oblaku, u kamenu, u drvetu, u ljudima, u životinjkama, u biljka­ma…

Praktikovati tehnike disanja, duboko svjesno disanje, holotropsko disanje. Tehnike disan­ja nas najbrže vraćaju sebi, povezuju dušu i tijelo. Dobro je disati uz neku afirmaciju, npr. “Udišem mir, udišem ljubav, udišem radost”. Afirmacije govorimo iz srca, jer kada je srce uključeno, tada su naše riječi Bog na djelu.

Divno je i kroz pjesmu podizati vibraciju, pje­vati svakoga dana svoju omiljenu pjesmu. Ili slušati zvuke prirode.

Čitati mudre knjige, jer knjiga je najbrži način da unesemo Svjetlost u sebe.

Meditirati za utišavanje uma i stabilan un­utrašnji mir.

Moliti se, jer molitvom držimo fokus na Stvor­itelja.

Jačati svoju vjeru stalno, čitati svete tekstove, putovati na sveta mjesta.

Povezivati se sa našim Anđelima čuvarima. Oni jedva čekaju da im se obratimo. Zamolimo ih da nam pomognu da ojačamo ljubav prema sebi, a zatim svjedočimo toj magiji na djelu.

Naravno, u svemu ovome, izbor je uvijek naš i važno je da znamo da uvijek imamo mo­gućnost izbora.

Zavolimo svoje tijelo! Jer ono je Hram Božji. I tako se odnosimo prema njemu, kao prema nečemu svetom.

Slavimo svoje tijelo! Jer samo preko tijela možemo doživjeti preobražaj čakri – centara svijesti i preobražaj naše energije.

Treba od naših života da napravimo umjet­ničko djelo. A samo ličnim trudom, vrata će se otvoriti!

Mi smo trezor ljepote, jer nas Bog nastanjuje! Mi smo cijeli Univerzum.

Na život treba gledati sa bezuslovnom ljubavl­ju! Kao što nas i Bog voli bezuslovno. Stalno biti svjesni da živimo u milosti Božjoj. Stalno otvarati svoje srce. Stalno jačati svoju svjet­lost. Stalno brusiti sebe da bi se što više prof­inili i došli do Izvora.

Govoriti o ljubavi je govoriti o duši.

Osjetimo tu Ljubav koja pokreće cijeli svijet! To je neopisiva Božja Ljubav!

Otvorimo srce za Stvoritelja. Jer ne možemo ni sebe voljeti bez Božje pomoći. Jer On(a) je u nama i mi smo u Njemu (Njoj). Temelj svake vrste ljubavi, pa i ljubavi prema sebi je Ljubav prema Stvoritelju. Jer Bog je Ljubav! On(a) ima nježnost koja nadilazi sve što možemo zamis­liti.

Htjeli ne htjeli, moramo da volimo sebe, jer samo tako se Bog može nastaniti u nama, jer samo tako možemo i da pružimo ljubav dru­gom biću. Zavoljeti sebe znači zavoljeti i druge. I kroz emotivne odnose idemo ka Izvoru, ide­mo kroz dva u Jedan.

“Kada vidim čovjeka, ja se zaletim da zagrlim Boga u njemu” – volim te riječi jedne drage učiteljice.

U svemu stvorenom postoji patnja, ona je dio karme čovječanstva. Ta energija patnje ima svoju svrhu, da sagori ego da bi se srce otvo­rilo.

Mi ljudi sumnjamo u svoje srce. Zato smo tu da mu naučimo vjerovati.

Šaljimo ljubav u svaku ćeliju svog srca. Ta en­ergija ljubavi kreiraće sreću i onda možemo st­varati čuda! Jer kada mi volimo život i život će voljeti nas – energija ljubavi je dvosmjerna.

Zahvalnost je govor srca punog ljubavi. Bu­dimo zahvalni za život, za tijelo, za čudesne noge kojima možemo da trčimo, za čudesne ruke kojima možemo da grlimo, zahvalni za hranu, za dom i sve materijalno što imamo, zahvalni za prijatelje i za svakog čovjeka koga sretnemo u životu.

U skoroj budućnosti, očekuje nas revolucija svijesti. Kosmička harmonizacija. I jedino ra­dom na sebi i promjenom sebe, možemo po­moći pozitivnoj promjeni čovječanstva.

Sve se dešava sa razlogom za naše najviše dobro.

Pa srećno! Neka Ljubav bude naš Odgovor!

ŠTA MISLITE?

103 Poena
Upvote Downvote

ALEKSIĆ GALERIJA – UMETNOST BALKANA

“ODMOR BAŠIBOZUKA” PAJE JOVANOVIĆA