PLAVA LJUBAV

PIŠE: BOŠKO KRSTIĆ, PISAC (IZ ROMANA VODOLIJA)
FOTO: UNSPLASH.COM

„Plavo. To nije boja. Nije samo boja. Ima je najviše na svetu: nebo je plavo i mora su plava. Ali kad zagrabiš malo vode u šaku shvatiš da nije plava. A ni vazduh nije plav, prozračan je kao i voda. Plave boje nema. Ona je naša uobrazilja. To je znak beskraja. Znak ničega. Sve druge boje imaju površinu a samo je plava nema; nema ni početka ni kraja. Ne možeš je dodirnuti. Sve boje zaustavljaju a samo plava vodi dalje, u beskraj, u ništa. Pa bila svetla ili tamna, stvarala iluziju dana ili noći, plava je podjednako nestvarna. Plave nema a nemoguće je svet zamisliti bez nje. Plava je hladna boja. I ne možeš je dodirnuti.“