in

ISPUNJENJE ŽELJE SRCA

Dragana BačanekPIŠE: DRAGANA BAČANEK, LIFE COACH I UČITELJICA MEDITACIJE
FOTO: PIXABAY.COM

Bog ispunjava svaku želju! Pre ili kasnije, sve ono što želimo, ispunjava nam se. Možda ne onako kako smo mi zamislili, ali uvek dobijemo ono ka čemu težimo.

Nekada jasno znamo šta želimo i to umemo i rečima da iskažemo, a nekada nam se ostvari i ono što na svesnom nivou nikada nismo zatražili, ali smo oduvek za tim čeznuli. Jedna od tih, nikada jasno artikulisanih želja, ostvarila mi se sredinom marta u Milanu, kada sam prvi put inicirana u krija jogu od zvanične Joganandine organizacije SRF-a (Self Realization Fellowship).

Krija joga je jednostavan, psihofizički metod, kojim se ljudska krv čisti od ugljendioksida, a napaja kiseonikom. Atomi tog dodatnog kisenika preobražavaju se u životna strujanja, kako bi obnovili mozak i centre u kičmenoj moždini. Sanskritski glagolski koren KRIJE je kr – što znači činiti, delovati. Isti koren nalazimo u reči KARMA – prirodnom principu uzroka i posledice. Jogi, koji dosledno upražnjava tu tehniku, postepeno se oslobađa karme, ili univerzalnog lanca uzroka i posledice.

Čovekovo telo je kao svetiljka od pedeset vati koja ne može da podnese energiju od milijardu vati proizvedenu intenzivnim vežbanjem krije i zato je potrebno da se, pre inicijacije, svakodnevno vežbaju početne tehnike, tehnika koncentracije Hong- so, kao i meditacija zvukom, koje zapravo pripremaju telo za moćnu i snažnu tehniku krije.

Ceremonija na kojoj vam se otkriva ova drevna tajna je najuzvišenije iskustvo u mom životu. Najdominantniji je bio osećaj zahvalnosti što se nalazim tu, kao i spoznaja koliko je trebalo snage i upornosti da bi se stiglo u magičan trenutak. Činilo se da je trenutak, a trajalo je nešto više od četiri sata, bio baš onaj moment kada u celom svom biću osećaš da je svaka suza i svaka teškoća bila vredna, i kada na najdubljem nivou znaš da je sve što si činio bilo u pravom smeru. Trenutak kada se sve kockice slože i kada nagrada koja stigne u obliku snažnog osećaja, koji dugo teorijski znaš, da je ceo kosmos u tebi, da se sve uvek odvijalo za tvoje najviše dobro, čak i kada tako nije ni malo izgledalo.

Ceremonija krija inicijacije je bila još jedna potvrda da neke stvari nemaju cenu, i ne samo to – ne mogu se kupiti. Za one najlepše stvari koje život može da donese, potrebno je boriti se. Potrebno je istrajno stremljenje, posvećenost do krajnjih granica, disciplina, mudrost i, naravno, usklađenost sa Božanskim vođstvom.

U svojoj knjizi „Autobiografija jednog jogija“, Paramahansa Jogananda ovako opisuje svoje iskustvo inicijacije: “Šri Juktešvar je odabrao sledeće jutro da me inicira u Krija jogu. To je bila tehnika koju sam već dobio od dvojice učenika Lahiri Mahašaje – svoga oca i svog kućnog učitelja svamija Kebalanande – ali sam u prisustvu svog gurua osetio svu njenu preobražavajuću moć. Od njegovog dodira, u mom biću upalilo se veliko svetlo, kao slava bezbrojnih sunaca koja zajedno plamte. Bujica neizrecivog blaženstva preplavila mi je srce do same srži i trajala je čitavog dana.“

Većinu stvari koje nam se dešavaju u ovom životu ne razumemo, ili nismo u stanju da najbolje razumemo, zato što ne znamo šta se dešavalo u prethodnim „poglavljima“ našeg života. Nerazumljivo nam je na isti način kao kada bismo čitali roman Agate Kristi počevši od 12 ili 13 poglavlja. Malo toga povezujemo i još manje nam je jasno šta se dešava, jer ne znamo šta je bilo pre toga. Kada sam se pre deset godina našla ispred slike svog Gurua Paramhana Yoganande, ništa mi nije bilo jasno. Nikada na svesnom nivou nisam tražila duhovni put, a ni Gurua, jer nisam ni znala da to postoji. Posle deset godina ozbiljne i potpune predanosti, sasvim mi je jasno da me je neka pokretačka sila gurala i da je moja duša dobro znala kuda me vodi. Danas znam da jogi nosi sa sobom dobru karmu svojih prošlih krija napora, kao i da su neka moja davna zalaganja proklijala i u ovom životu.

Svako ko upražnjava naučnu tehniku kontakta sa Bogom jeste jogi. Jogi primenjuje tačno određen postupak, kojim korak po korak disciplinuje duh i telo i oslobađa dušu. Blaženstvo koje sam osećala tokom ceremonije bila je potvrda da je život sa smislom čarobno putovanje!

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

KOSMOS U SRCU ZA TEBE I ZA DRUGE

SAT NAM RASAYAN®