in

VELIKE DEVOJČICE NE PLAČU

FOTO: AVERIE WOODARD UNSPLASH.COM

PIŠE: DRAGANA BAČANEK

„Velike devojčice ne plaču“, „Dečaci ne plaču“, „Vidi kako si ružan/a kada plačeš“ su rečenice uz koje je većina nas odrastala.

Trebale su mi godine da ponovo počnem da plačem i izbacujem nagomilanu tugu. Već ne­koliko godina sebi dajem pravo da plačem i kada zaplačem osećam se blagoslovenom, jer znam da je to način da se moje telo oslobo­di nepotrebnog i da ću se posle toga osećati opuštenije i bolje.

Danas, u razgovoru sa ljudima, duboko me dotakne njihovo izvinjavanje (što je znak da su suze bile nepoželjne kroz odrastanje) za suze koje poteknu u iskrenom razgovoru punom ra­zumevanja i nežnosti. Zapravo, meni je čast kada neko zaplače u mom prisustvu, jer znam koliko je lekovito i da je u tom trenutku proces isceljivanja upravo započeo.

Evo nekoliko naučnih činjenica o suzama i zaš­to ih je dobro puštati:

  1. Suze su zdrave i isceljuju. Suze su način na koje se telo oslobađa stresa, tuge, bola, ank­sioznosti i frustracije.
  2. Suze su znak hrabrosti, snage i autentičnos­ti. I za muškarce i za žene važi isto.
  3. Postoje tri vrste suza i svaka ima svoju funk­ciju – refleksne, kontinuirane i emocionalne. Refleksne suze pomažu oku da se oslobodi neke iritacije. Kontinuirane suze pomažu očnoj vlažnosti i one sadrže u sebi antibakterijske sastojke koje štite oko od infekcija. Emociona­lne suze služe za oslobađanje emocija.
  4. Emocionalne suze imaju posebne dobrobiti za naše zdravlje. Ljudi su jedina bića koja imaju emocionalne suze (postoji mogućnost da slo­novi i gorile isto imaju).
  5. Emocionalne suze sadrže hormone stresa. Ekspert za suze doktor Vilijam Frej je otkrio da refleksne suze sadrže 98 % vode, dok emocio­nalne suze sadrže i hormone stresa.
  6. Plakanje stimuliše proizvodnju endorfina koji prirodno ublažava bol i čini da se osećamo dobro.
  7. Plakanje čini da se osećama bolje čak i kada problem i dalje postoji. Suze leče srce, kako kaže poznati psihijatar Džudit Orlof.

 

Uprkos starim uverenjima da su oni koji plaču slabići, nova paradigma kaže da snažni i os­vešćeni ljudi dozvoljavaju sebi suze.

Oslobodite se i dopustite sebi suze. Dajte sebi dozvolu da plačete i oslobađate se nagomila­nog stresa i negativnosti.

Budite zahvalni ako možete da plačete.

To je znak da ste živi i da osećate.

To je znak da ste na dobrom putu od sumraka do svitanja!

FOTO: ALINA KOVALCH UK UNSPLASH.COM

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

OD SUMRAKA DO SVITANJA

SPOJ DVE KULTURE: NEMAČKE I BALKANSKE