in

SAMO DOBAR ČOVEK MOŽE BITI SREĆAN ČOVEK

PIŠE: DRAGANA BAČANEK, LIFE COACH

Nema zena bez samoanalize. Nema zena bez uočavanja i odustajanja od ono­ga što nam ne pripada. Ne možemo postići oslobađanje i dolaženje do pravog i istin­skog Sebe ako nismo spremni, hrabri i do­voljno otvoreni da vidimo sve ono što nas sputava da živimo Istinu.

Zen nije nikakava nedostižna ideja, ili nešto što se nasumično događa, već ne­što do čega se može stići upornim i istraj­nim duhovnim radom – samoanaliza je nezaobilazan deo na putu do Sebe.

Ne možemo biti srećni i ispunjeni ako u sebi nosimo mržnju, gnev, ljutnju, ako smo ljubomorni, ako zameramo, osu­đujemo, kritikujemo… Gordost, hvalisa­vost, sumnja, nesigurnost, sažaljevanje, neprijateljstvo, i još mnogo toga što nam se ne sviđa kod drugih, zapravo je ono što treba očistiti iz svog mentalnog i emotiv­nog sistema.

Nema zena bez iskrenosti da pri­znamo da neke od ovih pogrešnih mental­nih navika nosimo u sebi i ne možemo oče­kivati dobrobit ako nismo dovoljno hrabri da priznamo i svoju energiju usmerimo u pozitivnom pravcu u neke dobre mentalne i emotivne navike. Sve što krijemo i ne že­limo da priznamo ostaje da boravi u nama i da truje naš sistem i razboljeva telo. Sve bolesti i svaka nesreće dolazi od ovih i sličnih „negativnosti“ koje gajimo u sebi.

FOTO: PIXABAY.COM

Milioni ljudi nikad ne analiziraju sami sebe. Nikad se ne zapitaju zašto im se dešava to što im se dešava, zašto žive kako žive, možda nikad ili kasno shvate da taj način mehaničkog življenja, koliko god da je udoban, ne vodi nigde. Nemojte biti kao lik iz priče u kojoj se čovek ceo život penjao vrlo efikasno po spratovima solite­ra, da bi na kraju shvatio da je ušao u po­grešan soliter. Prava samoanaliza je naj­veće umeće napretka.

Svako bi trebao da nauči da analizi­ra samog sebe nepristrasno. Većina ljudi se ne menja, jer ne vide svoje greške i pretvara se da je nešto što nije. Takav stav ne donosi napredak i naša duša pati, naš razvoj sta­gnira, a naše telo reaguje i boli.

Kada analizirate ko ste, imajte čvrstu želju da odbacite vaše slabosti i da stvorite sami sebe onakvim kakvi biste trebali biti.

Samo dobar čovek može biti srećan čovek, samo onaj koji iz dana u dan teži da bude bolji i kvalitetniji može osećati mir, samo onaj koji je spreman da iskreno anali­zira i menja sebe može očekivati dobro.

Nemojte biti obeshrabreni, svako od nas ima negativne karakteristike, da ih ne­mamo, krasili bi neke druge svetove.

FOTO: PIXABAY.COM

Većina se dobro pretvara ili prezentu­je samo ono što dobro izgleda, ali svako od nas, kada ostane sam sa sobom, zna ko je. Nemojte upasti u zamku osuđivanja drugih, neka vam ono što vidite kod drugih pomogne da osvestite šta je ono na čemu vi trebate da radite. Princip ogledala neprikosnoveno de­luje u ovom našem svetu i budite svesni da istinski moral uključuje saosećanje za druge u njihovom delovanju iz neznanja.

Možemo menjati sebe brzo ako smo dovoljno odlučni i ako uložimo dovoljno energije u promenu. Nekad je negativna na­vika duboko ukorenjena i potrebno je vreme. Ne treba odustati, niti se obeshrabriti.

Svakodnevno odvojite vreme za ana­lizu, budno motrite nad svojim mislima, re­čima i delima. Posebnu pažnju usmerite ka motivima – zašto nešto radite. Možemo ura­diti gomilu dobrih stvari, ali ako motiv nije ispravan, iskren i dobar, nećemo stići tamo gde želimo.

Ne dozvolite da vas niske strasti po­vuku na dno, već se trudite da pobedi ono najbolje u vama. Volim Joganadinu rečenicu „Budite poput ruže, koja svima odašilje slat­ki miris dobrote duše“, jer jedino tako može­te biti istinski srećni i živeti u zenu.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

ОГЛЕДАЛО

DA PROCVETA RADNO OKRUŽENJE