in

BANKAR, MENADŽER, LIDER 21. VEKA

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ-TOPALOVIĆ
INTERVJU: VLADIMIR VASIĆ

FOTOGRAFIJE: IZ ARHIVE UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

VLADIMIR VASIĆ, ZAVRŠIO JE EKONOMSKI FAKULTET U BEOGRADU, ODSEK ZA BANKARSVO, FINASIJE I OSIGURANJE. TOKOM OSAMNAEST GODINA SVOJE KARIJERE U FINANSIJSKOM I PRIVATNOM SEKTORU, NALAZIO SE NA RUKOVODEĆIM POLOŽAJIMA U NEKOLIKO BANAKA, OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA, KAO I U DRUŠTVU ZA UPRAVLЈANJE INVESTICIONIM FONDO­VIMA.

OD 2019. GODINE JE NA ČELU UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE, INSTITUCIJE KOJA POSTOJI ČI­TAV JEDAN VEK I ČIJE SU ČLANICE SVE BANKE KOJE POSLUJU U NAŠOJ ZEMLJI. NA OVOJ ODGOVORNOJ POZICIJI, SA SVOJIM BANKAMA ČLANICAMA, PRATEĆI SAVREMENE TRENDO­VE I HVATAJUĆI SE U KOŠTAC SA IZAZOVIMA I PROBLEMIMA KOJE JE NAMETALA SVAKODNE­VICA, UČESTVOVAO JE U REŠAVANJU SLOŽENOG I GODINAMA AKUMULIRANOG PROBLEMA KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA, ZATIM U PROJEKTIMA KOJI SU IZU­ZETNO VAŽNI ZA DRŽAVU, PRIVREDU I GRAĐANE, KAO ŠTO SU GARANTNA ŠEMA I DIGITALI­ZACIJA DRŽAVNE UPRAVE, NA ČIJEM SE RAZVOJU, UNAPREĐENJU I SARADNJI I DALJE RADI.

SVOJ IMIDŽ GRADI KROZ ZNANJE I PROFESIONALNOST, PRILAGOĐAVAJUĆI SE SVETSKIM TRENDOVIMA U POSLOVANJU. ČOVEK OD AKCIJE SA VIZIJOM DA BANKARSKI SISTEM PRI­BLIŽI OBIČNOM GRAĐANINU.

KOJA JE VAŠA FORMULA USPEHA?

Moj moto je da treba znati ustati – i nastavi­ti dalje. Usponi i padovi su neminovni, život tako režira da ne možemo biti spremni na sve i iznenađenja su uvek moguća. Zbog toga je bitno i da neprekidno učimo, jer ne opstaju oni koji su najjači, već oni koji umeju da se menja­ju. Verujem da se ljudi danas dele na one koji su spremni da uče i na one druge i to me vodi u životu – želja i spremnost da budem u ovoj pr­voj grupi. Takođe sam spreman da radim mno­go, više nego što se od mene formalno traži.

ŠTA JE ZA VAS BANKA?

Banka je za mene sinonim za značajnu podršku svakom građaninu i svakom preduzeću. Banka je nešto bez čega nema savremene ekonomije, nema napretka, ni razvoja. Bez bankarstva ne bismo imali mnoge od najvažnijih stvari koje čovečanstvo danas koristi, u kojima uživa i bez kojih bi život praktično bio nezamisliv.

KAKO BISTE OCENILI BANKARSKI SISTEM U SRBIJI?

Bankarski sistem u Srbiji je sam pokazao ka­kav je: organizovan, stabilan i čvrst. Mislim da se ubrzano modernizuje i da ćemo za samo par godina imati bankarstvo kakvo nismo mogli ni da zamislimo.

KOLIKO SU NAŠI GRAĐANI FINANSIJSKI PISMENI? POLAZEĆI OD SEBE, JA JAKO MALO ZNAM O SVEMU ŠTO SE DEŠAVA IZA VRATA BANKE.

Rekao bih da nam je svima potrebna ozbiljna i sveobuhvatna finansijska edukacija. Među ljudima u Srbiji ima veoma kvalifikovanih ko­risnika, ali i onih koji ne barataju ni osnovnim informacijama. Da bi građani znali šta je za njih najbolje, da bi u relacije sa bankama ula­zili potpuno svesni toga šta dogavaraju, mi iz Udruženja banaka ćemo kotinuirano i predano raditi na tome da objašnjavamo šta je značen­je pojmova koje srećemo u bankarstvu i kako oni utiču na odnos banke i klijenta.

KAKO “BANKU” PRIBLIŽITI OBIČNOM GRAĐANINU? BANKA–PRIJATELJ.

Učinićemo to, pre svega, otvorenom i jasnom komunikacijom. Podsećam vas da je bankarst­vo jedan od najorganizovanijih sektora, pravila Narodne banke su vrlo stroga i transparent­nost bankarskih usluga može da posluži svi­ma ostalima za primer. Mi kao Udruženje i sve banke pojedinačno moramo da komuniciramo sa klijentima na dnevnom nivou, da idemo tamo gde su naši korisnici. A oni su danas na društvenim mrežama i na internetu. Moramo da razgovaramo dvosmerno, ne samo da sa­opštavamo, već da odgovaramo na njihova pitanja. Ako klijenti dobiju informaciju šta su sve banke učinile za njihov svakodnevni život, uveren sam da će shvatiti da u njima imaju dobrog i pouzdanog saradnika. Ako im to ne saopštimo na jasan i konkretan način, postoji rizik da se stvori sasvim netačno mišljenje o bankama i njihovoj usluzi.

KOLIKO VAM ZADOVOLJSTVA DONOSI POSAO, DA LI BAŠ NA TOM MESTU RADI ADRENALIN?

Oni koji me poznaju znaju da je moj adrenalin na poslu ogroman! Uvek želim da uradimo neš­to novo, da unapredimo ono što je već postoja­lo. Pomeram granice pre svega sebi, ali i svo­jim saradnicima i radim to sa entuzijazmom – u tome vidim poziciju pravog menadžera i lidera jednog tima. Naravno da mi sve to zajedno čini veliko zadovoljstvo.

KOJE POLJE U ŽIVOTU VAS POSEBNO ISPUNJAVA?

Porodica i prijatelji. Na prvom mestu je uvek porodica i svaki slobodan trenutak koristim da uživam sa njima. To su moji Petar, Manja i Olja, ali tu je i šira porodica. Svi smo vrlo blizu, često se viđamo i jedino je ova specifična godina pomalo promenila te navike. Prijatelja imam mnogo, ali ne i dovoljno, prijateljstva potiču iz vrtića, osnovne i srednje škole, sa fakulteta, iz poslovnog života. Volim rekreativne spor­tove, skijanje, biciklizam, sve što ima veze sa snegom, vodom, zelenilom, prirodom. Ljubitelj sam motora i imam mali skuter na kojem obi­lazim naš lepi Beograd.

OBIŠLI STE SVET, GOVORITE TRI STRANA JEZIKA, UŽI­VATE U SUSRETU SA SVIME ŠTO JE DRUGAČIJE OD ONOGA ŠTO PRUŽA BALKAN, ALI ŠTA VOLITE U SRBIJI?

U Srbiji volim izuzetne prirodne lepote. Volim ljude koji se možda neće savršeno pridržava­ti sistema, ali će zato pokazati veliku kreativ­nost, energiju i sposobnost da se snađu kada je situacija nova i neočekivana.

PORODICA KAO GNEZDO I STUB SVEGA.

Porodica mi je osnov svega, baza iz koje crpim svu pozitivnu energiju. Deca rastu i prirodno je da se više druže sa svojim društvom nego sa roditeljima, ali svaki zajednički trenutak nam je dragocen i zato ga maksimalno koristimo. To su kraći izleti, duge šetnje, ispijanje tople čokolade sa suprugom, sinom i ćerkom, na ne­kom od splavova na Savi.

TEMA DECEMBARSKOG IZDANJA RYL MAGAZINA NOSI NAZIV “MOJA 2020”. KAKVA JE BILA VAŠA?

Kao i za sve ljude na svetu, ova godina je i za mene bila izuzetan izazov. Našli smo se u situ­aciji koja nikoga ranije nije zadesila i trebalo je pronaći adekvatan odgovor, i to brzo, prak­tično u realnom vremenu. Moram da kažem da sam tim odgovorom izuzetno zadovoljan, čak i ponosan. Bankarski sistem u Srbiji i tim Udruženja banaka, na čijem sam čelu, pokaza­li su ogromnu odgovornost, bili smo tu kada je ljudima bilo najteže. Ako nešto može u jednoj teškoj situaciji da čoveka učini zadovoljnim, onda je to što se u takvoj situaciji poneo časno i ispravno. Verujem da pripadam velikoj ban­karskoj ekipi kojoj je to pošlo za rukom.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

SLIKARSKA PESMA

RUKOTVORINE – NASLEĐE I KULTURNI IDENTITET JEDNOG NARODA