in

VIZIONAR NA ZVEZDANOJ STAZI

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ-TOPALOVIĆ
INTERVJU: BOJAN LEKOVIĆ

FOTOGRAFIJE: IZ ARHIVE KUPUJEM PRODAJEM

BOJAN LEKOVIĆ JE OSNIVAČ I CEO KOMPANIJE „KUPUJEMPRODAJEM“, KOJA JE OD 2008. DO DANAS IZRASLA U NAJVEĆU INTERNET PLATFORMU U SRBIJI I JEDNU OD 100 NAJVEĆIH NA SVETU U BRANŠI SAJTOVA ZA OGLAŠAVANJE. BIO JE NEZAVISNI KONSULTANT ZA RAZVOJ NOVOG BIZNISA U HOLANDIJI, RADIO JE KAO MENADŽER ZA INOVACIJE U KRALJEVSKOM HOLANDSKOM TELEKOMU (KPN) I BAVIO SE NAUČNIM ISTRAŽIVANJEM, NAJPRE U OBLASTI MIKRORAČUNARSKIH SISTEMA NA UNIVERZITETU U NIŠU, GDE JE PRETHODNO DIPLOMIRAO ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE, A ZATIM NA TEHNOLOŠKOM UNIVERZITETU U DELFTU PORED HAGA, U HOLANDIJI, U OBLASTI INTERNETA. DODATNO, ZAVRŠIO JE STRATEŠKI ME­NADŽMENT NA FAKULTETU ZA MENADŽMENT NA UNIVERZITETA ERAZMUS U ROTERDAMU, JEDNOJ OD NAJPRESTIŽNIJIH ŠKOLA MENADŽMENTA U EVROPI. PREDSEDNIK JE HOLAND­SKO-SRPSKE POSLOVNE ASOCIJACIJE.

PISAC BIZNIS ROMANA „MEDVEDI NA PUTU“ – INTIMNE PRIČE IZ PREDUZETNIČKOG ŽIVOTA GOVORI ZA RYL MAGAZIN.

KNJIGA „MEDVEDI NA PUTU“ JE NAMENJENA SVIMA – STUDENTIMA, MENADŽERIMA, VLASNICIMA KOM­PANIJA. KAKO SI JE GRADIO I KOJA SI SVOJA POS­LOVNA ISKUSTVA OD PREKO 20 GODINA IZNEO U 85 PRIČA NA JASAN I ZANIMLJIV NAČIN?

Ideja da napišem knjigu je sazrevala godina­ma unazad. Često bih razmišljao o situacijama koje su mi se dešavale, sklapao različite sek­vence u glavi i iz toga bi nastajale priče. Bile su to moje lične, intimne dogodovštine iz korpo­rativne i preduzetničke karijere, koje sam delio sa prijateljima i kolegama. S vremenom sam uvideo da su im te priče vrlo interesante i shva­tio da ta želja da nešto napišem iz sopstvenog iskustva, koje je i drugima zanimljivo, treba da se iskoristi i da nastane knjiga.

Tada još nisam znao kako ona treba da izgleda, ali dva događaja su mi pomogla da to otkrijem. Jednog dana me je Vesna Kešelj, suprugina sestra, zamolila da pročitam knjigu koju je na­pisala. Čitajući, uvideo sam da postoji izvestan algoritam u njenim pričama – svaka rečenica je vodila u sledeću, svaka priča se lako nado­vezivala na prethodnu. Shvatio sam koliko je to bitno za čitaoce i poželeo sam da ja umem tako da pišem.

Zatim sam, na odmoru u Portugalu, čitajući knjigu „Up the Organization“, do kraja shvatio kako treba da izgleda moja knjiga. Uzeo sam telefon i u njega zapisao oko 130 tema o koji­ma sam želeo da pišem. Kasnije, tokom pisan­ja, taj broj sam sveo na 85. Kroz tih 85 priča obuhvatio sam sva značajna iskustva, dogo­dovštine i uvide koje sam stekao od students­kih dana, preko dugogodišnje karijere u KPN-u, do osnivanja i vođenja KupujemProdajem danas. Tako su nastali Medvedi.

KO SU MENADŽERI 21. VEKA? KAKO BI IH OPISAO?

Mislim da se principi menadžmenta od pojave prvih modernih kompanija, pa sve do danas, nisu značajno promenili. Prve moderne kom­panije nastale su još u 17. veku. Tada je u Ho­landiji osnovano prvo akcionarsko društvo, koje je na vrhuncu razvoja imalo čak 60 hilja­da zaposlenih. Firma sa nekoliko zaposlenih može da funkcioniše na različite načine, ali firma sa ovolikim brojem ljudi morala je da bude moderna i da poseduje izuzetno razvijen menadžment. Ono što se od tada menjalo jes­te pre svega tehnologija i njena upotreba, ali osnovni principi menadžmenta su ostali isti: oslanjaju se na psihologiju i poznavanje ljudi, kreiranje uigranih timova i taktika za njihovo uspešno vođenje. Poznato je da su veštine modernog vođenja kompanije proistekle još iz veština ratovanja, samo što se bitke ne vode na bojnom polju, već na tržištu.

U 21. veku drugačiji je tip vodećih kompanija, dok su nekada to bile kompanije koje su se ba­vile prirodnim bogatstvima, vodeće kompanije današnjice su high tech kompanije.

DA BISMO BILI USPEŠNI U ONOME ŠTO RADIMO, ŠTA JE OSNOVA SVEGA?

Osnova uspeha su dve podjednako važne st­vari: sistem i disciplina. Ukoliko rezultati izos­taju, jedno od ta dva nije dobro. Dobar sistem možeš da preuzmeš od nekog, ali disciplinu moraš sam da stekneš – nekom to ide lakše, nekom teže, ali je svakako nešto na čemu može i mora da se radi.

U SRBIJI, ALI I U SVETU, NA PUTU SU NAM NON-STOP NEKI MEDVEDI. KAKO IH ZAOBIĆI, PREVAZIĆI, PRESKOČITI, MIMOIĆI?

Motivacione poruke o neodustajanju dolaze do nas sa svih strana, ali suština svega zais­ta jeste u tome da ne odustaješ. Problema će, naravno, uvek biti, a na tebi je da budeš istra­jan u njihovom prevazilaženju. Vrlo je važno da svaki problem sagledaš iz više uglova, jer tako uviđaš više mogućih rešenja. Prvo rešenje do koga dođeš možda neće biti realno i izvodljivo i to može da te uplaši da kažeš „ne mogu ja ovo da savladam“, a istina je da svaki problem može da se reši na više načina, samo treba doći do optimalnog.

KAKO IZGLEDA SRPSKI PREDUZETNIK U STARTU I KA­KAV BI ON MOGAO DA BUDE NAKON PET GODINA? KAKO TREBA VODITI BIZNIS?

Svaki preduzetnik je na početku osoba sprem­na na rizik, sa velikom energijom i željom da uspe. Međutim, da bi preživeo pet i više go­dina, to nije dovoljno. Biće mu potreban širok spektar dodatnih veština. Da bi rastao, moraće da zaposli ljude i da, pored upravljanja svojim vremenom i novcem, počne da upravlja tim lju­dima i radnim procesima – biće potrebno da postane menadžer. S daljim rastom, dolaziće novi ljudi, procesi će postajati složeniji i po­javiće se potreba da neki zaposleni i sami iz­rastu u menadžere. U ovoj fazi, glavna uloga osnivača jeste da gradi i motiviše svoje ljude, a građenje ljudi više nije posao za menadžera – tada je potrebno da postane lider. Lider kome ljudi veruju i koji je sposoban da vodi i motiviše svoj tim.

A kako treba voditi biznis – pa, zdravorazums­ki. Nema jedinstvene formule ili recepta koji su primenjivi na sve – u smislu radi tako i bićeš ok. Svaki biznis je vrlo specifičan. Prvo, zbog branše u kojoj je, zatim i niše u okviru te branše, pa kakav je sam preduzetnik, koje su mu jake, a koje slabe strane. Zatim, u kom se momen­tu pokreće biznis, kakvo je tržište tada… To je do te mere jedinstveno kao otisak prsta. Teško može da se napravi neki generički savet, osim da se uvek treba voditi zdravim razumom.

KOJA JE TVOJA FORMULA USPEHA?

Bitno je prvo definisati uspeh. Uspešan si ako ti uspeva da ostvaruješ namere. Te namere mogu biti male ili velike, manje ili više ambi­ciozne od nečijih drugih, ali bez obzira na to – svako kome polazi za rukom da ostvaruje svoje namere može sebe da nazove uspešnim.

Ja sam po zanimanju, ali i svojoj prirodi – kons­truktor, inženjer. To znači da konstruišem sopstveni uspeh: imam jasnu nameru, radim na tome da osmislim šta mi sve treba za njenu realizaciju, a zatim napravim precizan plan i di­sciplinovano ga sprovodim.

Uspeh je posledica tog plana i njegove realizaci­je, plan je proces koji sam maločas pomenuo, a realizacija je disciplina.

ŠTA SE KRIJE IZA „MAŠINE“ KUPUJEMPRODAJEM, ČIJI SI OSNIVAČ I VLASNIK?

Iza KupujemProdajem se, pre svega, kriju ljudi – sjajan i uigran tim vrhunskih profesionalaca. U suštini, iza svake uspešne “mašine” stoje jako kvalitetni ljudi, dobar plan i jasni procesi.

ŠTA JE NEOPHODNO ZA KVALITETNO OBAVLJANJE PO­SLA?

Da bi organizacija obavljala kvalitetan posao, potrebno je da se kvalitet stvara na nivou poje­dinca. Nešto je urađeno kvalitetno zato što je neko to uradio kvalitetno. Organizacija, dakle, ne može veštački da nametne kul­turu kvaliteta – potrebno je da pronađeš ljude sa kojima ćeš da stvoriš takvu kul­turu. Ljude koji, bez obzira na nagradu, ne žele da ostave iza sebe nešto što nije dovoljno dobro, nešto ofrlje urađeno. Kada se udruži više takvih ljudi, onda ceo sistem proizvodi veoma kvalitetne rezultate.

RAZLIKA U POSLOVNOJ KLIMI U SRBIJI I INOS­TRANSTVU? KAKO SA LAKOĆOM DA USVAJA­MO NOVE POSLOVNE TEHNOLOGIJE KOJE SE KREIRAJU U 21. VEKU?

Razlike u poslovnoj klimi su, pre svega, vezane za kulturne razlike. U različitim kulturama ljudi drugačije pristupaju pos­lu.

Holanđani, na primer, uvek misle dosta unapred – imaju jasno definisane radne procese, pažljivo planiraju sve korake i trude se da budu spremni na sve poten­cijalne ishode. Kad radiš s njima, zaista imaš utisak da su vrhunski profesional­ci, a taj kvalitet se oglada i u načinu na koji te tretiraju kao klijenta – uvek imaš sve informacije, znaš na čemu si i šta možeš da očekuješ.

U Srbiji smo mnogo više orijentisani na sadašnjost, skloniji smo da improvizuje­mo nego da planiramo. Kada se nešto desi – tada smišljamo rešenje. Često u ovakvim situacijama iznedrimo vrlo kreativna rešenja, ali s druge strane, dugoročno gledano, ta rešenja nisu uvek i najbolja.

Što se tiče novih poslovnih tehnologija, sa tim nemamo veliki, odnosno primar­ni problem, jer kod nas se one relativno lako usvajaju, dostupne su, a ljudi dovol­jno obrazovani da ih sa lakoćom koris­te. Ono što je problem je menadžment znanje (u poređenju sa zapadnim), a posebno bih izdvojio nedovoljnu svest o potrebi da postoje radne procedure i procesi i da se oni stalno poboljšavaju – oni su ključ efikasnosti, svake firme, javne administracije, zdravstvenog sis­tema… Posebno tu vidim mnogo prosto­ra za poboljšanje.

GDE SE „KUPUJEMPRODAJEM“, NAJČUVENIJI PORTAL ELEKTRONSKOG OGLAŠAVANJA, NALAZI ZA PET GODINA, A GDE VIDIŠ SEBE?

Imamo svašta u planu i sve ćemo podel­iti kada za to dođe vreme. Ukratko: veru­jemo da smo za pet godina od sada i dalje neprikosnoveni tržišni lider u našoj branši, daćemo sve od sebe da tako ostane. A gde sebe vidim – bavim se vizijom, mnogo razmišljam i intenzivno radim da bi se ona ostvarila.

TEMA APRILSKOG IZDANJA RYL MAGAZINA NOSI NAZIV „ALHEMIJA ŽIVOTA“. KAKO VIDIŠ SVOJU ALHEMIJU I ŽIVOT?

Moja alhemija su hormoni sreće koji me podstiču i daju mi energiju da radim i stvaram. Svoj život vidim kroz prizmu optimizma: sve što radim kreće iz vere u dobro, vidim samo poslovne prilike, ne znam za drugo osim za – biće bolje. Op­timizam mi daje energiju da radim, rad donosi lepe rezultate, a lepi rezultati uli­vaju novu dozu optimizma. Održavanje vedrine duha najvažniji je i najlepši pro­ces kojim se bavim.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

NOVO RAĐANJE KROZ BOLEST

ARTE & BELLEZZA RED PASSION