in

ŽIVOT KAO IZAZOV

PIŠE: DEJAN JELAČA, GLUMAC, AUTOR I VODITELJ EMISIJE 30 MINUTA

FOTO: PIXABAY.COM

Naučio sam suštinu “Ja mogu i to ću da pre­tvorim u Ja hoću“. Upornost je osnova velikog rada i to dovodi do rezultata. Kontrolisali vi ži­vot ili ne, on će se odvijati. Kada mu dopustite da se samostalno događa, bez vaše kontrole, vi pokazujete da verujete svojoj duši i dozvolja­vate da se desi ono što želi. Kada se trudite da kontrolišete neke događaje, brinete, borite, vi blokirate sve ono što duša može sama. Sigur­no ste čuli to i ranije, ali dobro je da – očekuje­te neočekivano. Da se oslanjate na intuiciju, ne ograničavate u potrazi za rešenjima, uvek ide­te na druge nivoe i van poznatih prostora. Da im date vremena da se pojave i razviju. Ali, ne treba uporno da idete jednim te istim putem, onim koji uvek i iznova vodi do istog rezultata, odnosno neuspeha. Ne treba da u umu posta­vite granice za naizgled lude ideje i snove. Ci­ljajte na više, pustite da vas vodi vaša suština, nikada nemojte misliti da ste stigli do kraja, jer uvek postoji još jedan, i još jedan korak pred vama. Ne dozvolite da se zadovoljite samo onim što je „dosta dobro“. Treba da verujete da za sve postoji određeni razlog, pronađite ga, a haos ignorišite. Zanemarite i red koji vam um nameće, istovremeno se ne odupirite promeni samo zbog toga što osećate neprijatnost. Bu­dite otvoreni za sve novo što se pojavljuje.

Kada odlučite da dopustite, prestanete da se trudite da shvatite svaki korak „svog putova­nja“, dozvolite vašoj duši da otkrije šta je po­trebno. A to možete samo kada zastanete. Da biste je čuli. A ona će vam već ponuditi rešenja, najbolja za vas. Pustite da sve legne na svoje mesto, kada zapne stanite i sačekajte. Nastavite dalje kada se slika razbistri i kada opet možete da se saberete i usredsredite. Nemojte planirati do najsitnijih detalja, potreban vam je prostor za izmene. Nemojte da vas nepoznato brine, ono može biti izvor sjajnih kreativnih rešenja. Za os­tvarenje svog potencijala, za ostvarivanje svo­jih želja i za vlastiti rast, nikad nije kasno. No­vim generacijama je sve bitnije da vole posao koji rade. I kako društvo evoluira, ono se sve više uspinje na lestvici Maslovljeve hijerarhije ljudskih potreba. Odnosno, sve se brže ukazuje potreba za samoostvarenjem, koja se nalazi pri vrhu piramide hijerarhije ljudskih potreba, i po­drazumeva ostvarenje ličnog potencijala. Ljudi žele da ono što oni rade ima svrhu veću od njih samih, ali ono što donosi zadovoljstvo jednima, neće ga doneti drugima, ipak ne mogu svi da spašavaju ljudske živote. Tako da svako mora sam da pronađe svrhu svog rada. To nije tako komplikovano, koliko izgleda na prvi pogled. Dovoljno je odgovoriti sebi na jedno pitanje, a ono glasi: “Koji je to suštinski izazov sa kojim sam se suočio tokom života?”

Tokom života, ljudi se suočavaju sa različitim izazovima koje uspevaju da prevaziđu. Koji je to izazov na koji često nailazite ili koji ima najveći značaj za vaš život? Preispitajte svoje odrasta­nje, školovanje, sve poslove koje ste radili. Kada jednom shvatite koji je to izazov, znaćete i šta je vaša svrha. Odnosno, pronaći ćete svrhu poma­žući drugima da prevaziđu isti taj izazov. Život je izazov, on sa sobom nosi rizik, nosi avanturu i pruža nam priliku da sami sebe ostvarimo, da slušamo svoje srce, da živimo život kakav želi­mo. Vaš potencijal je ono što vam je život dao – iskoristiti svoj potencijal vaš je dar životu.

FOTO: PIXABAY.COM

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

POTENCIJAL DAR ŽIVOTA, MOGUĆNOST NEODRŽIVA SAMOSTALNO

NIŠTA SE NE DEŠAVA SLUČAJNO