in

POTENCIJAL DAR ŽIVOTA, MOGUĆNOST NEODRŽIVA SAMOSTALNO

PIŠE: IVANA MALENKO
FOTO: ANIMA MUNDI

Ne znam kada sam prvi put videla sveću, vero­vatno u crkvi. Stoje i gore na oltaru, a mi ih pal­imo za drage ljude, žive i mrtve. To sam tada usvojila kao neki ritual, bez ličnog razumevan­ja i posvećenosti, osim misli da im time šaljem dobro, da im otvaram puteve, da im ispunjavam želje. U Rusiji sam naučila da palim sveću i lju­dima koji su me povredili, kao da im time opraš­tam i držim dalje, kao da njihovo loše tada miru­je. Pravu jačinu sveća sam naučila tek kasnije, one su jak simbol moći i prolaznosti, dejstvo im je čudo, kao što je i Sunce čudo. Celi život se smenjuju dan i noć, rađanje i umiranje, svetlo i tama, a sveća je upravo zamena za sve, upravo i najjača moć, moć Sunca. Sveće gore, šire svetlo, jaku energiju svetla, ali mogu širiti i mirise, i up­ravo ti mirisi deluju na naša čula, i u zavisnosti od čega je, dejstvo ide dalje, na telo, na um, na ideje. Sveća je i slika neizvesnosti života, pali se, gori i gasi.

Palite sveće u kući. Palite ih da ide energija, ali ih ne gasite rukom, ni dahom, već specijalnim štapićem za gašenje. Nemojte da ide od vas gašenje. Svet je i energija, i mene je u svemu materijalnom zanimalo “ono nešto”, i nisam se nikada mogla otrgnuti od toga da je upravo to najjače i najvažnije i presudno. Svi se vrte oko dokazanog, sigurnog, pravog, napisanog, a ono ne ide ili stane. Sve se više posvećujem ezoteriji, jer time lakše i naučim klijente da mogu sami, da mogu sve, ali im ukažem na delovanja koja će im pomoći u svemu. Mnogo ljudi zna svašta i čitaju, ali ne razumeju primenu, a sve u čemu vam je dobro bez štete, dobro je i ima tradiciju. Dobre stvari, baš kao i mi, postoje koliko i mi.

Znamo da bez Sunca nema života, a sveća nam pruža to stalno prisustvo Sunca. Kao što energiju Sunca koristimo za telo i dušu i život, tako možemo koristiti i energiju sveće za sebe i svoje bližnje. Možemo da koristimo tu energiju za zdravlje, da podstičemo mesta na telu kroz koje energija ulazi i cirkuliše. Energetske tačke neko zove čakre, a ja ih zovem ulazima. Svećom sam pomagala sebi pri ženskim problemima, a vi ćete stimulisati onu tačku gde je zastoj.

Moje Vile, palite sveće u kući. Ja volim crvenu i belu – crvena je boja promene, a bela energi­ja početka. Smirujte sebe plamenom sveća, vežbajte koncentraciju, ali i svoj vid. Moje Vile, probajte jedan period živeti uz plamen sveće Životna Sila, sveće sa biljkom za Vile i par kapi homeopatskog preparata, koje će rasplamsava­ti žensku energiju!

Mnogo je načina za mir i sigurnost kao najvažniji ženski osećaj, za dom kao izvor ženske energije, za dobre odnose uz plamen sveća Životna Sila.

Sveća za Vile

Ezoterična sveća od magične biljke i ho­meopatskih kapi napravljena je jakom namerom za moć i snagu ženstvenosti.

Krug je simbol jedinstva bez kraja, a bela boja za ženski mir i harmoniju. Plamen sveće aktivi­ra naša čula i energetske tačke u zavisnosti od želja i potreba.

Magičan plamen bi trebao da gori najmanje 15 minuta za ispunjenje ženskih misli.

Jedna sveća – jedna želja.

Sveću palite šibicom i nikada je ne gasite dahom, već je zatvorite poklopcem.

Vile mogu sve.

Ovo nije sveća za dekor doma, niti za nestanak struje, ovo je sveća za dekor ženstvenosti, pri slabljenju sopstvene snage. Ova sveća će uk­rašavati atmosferu vašeg doma. Ona vas i greje i štiti.

Sveća je od davnina energetski stub sa sva 4 elementa – vatra, vazduh (plamen sveća u va­zdušnom prostoru), voda (vosak) koji teče do zemlje.

Ova sveća će biti vaš asistent.

Kada se pridruži vašem radu, njen plamen i vaša želja će aktivirati moćnu žensku energiju, koja će olakšati realizaciju zamišljenog.

Ne krećite na važan sastanak i susret, a da pre­thodno niste 15 minuta sedeli sa tim mislima uz plamen sveće.

Momenti tuge i besa će biti kraći i slabiji uz pla­men ove sveće.

Samo 15 minuta za Vas.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

PRONAÐI NOVE SVETOVE I IZATKAJ IM NEBO

ŽIVOT KAO IZAZOV