in

VRATI SE U SRCE

PIŠE: IVANA PAVIĆ, ASTROLOG, NUMEROLOGY, REIKI PRAKTIČAR
IG: MOONSPOTTING_
NASLOVNA FOTOGRAFIJA: PIXABAY.COM

Godina se čini kao da traje večnost. Strah, ne­sigurnost, odsustvo vere i poverenja da je plan koji se trenutno sprovodi za naše najviše do­bro su neverovatno jaki, ali udružene energije rade na tome da nas osveste i pokažu nam da su promene koje sada izgledaju strašno, nemi­novne i potrebne svakom od nas. Borba svet­la i tame prikazuje nam se kroz prizmu ljubavi i straha, a manipulacija putem straha odvaja nas od istine šta ljubav jeste. Socijalna dis­tanca, zabrana prisnosti, intimnosti i empatije nam se prikazuju kao odgovornost i briga. Blis­kost postaje sinonim za društvenu osudu. Sve poznato i naučeno ide u novi krug preispitivanja da bi se rodili novi načini za pomirenje starog i novog. U svakom od nas, da bismo mogli da rekonstruišemo svet u kom zajedno živimo.

Svaki plan duše sadrži odnose, a plan Zemlje koji se trenutno sprovodi ima za cilj isporučivanje iskustava kolektivu koji na ličnom nivou po­mažu da se upoznamo i izgradimo kvalitetne i negujuće odnose sa sobom.

Numerološki gledano, nalazimo se u godi­ni četvorke koja je na globalnom planu jako značajna i karmički bitna, jer govori o teškoj godini, punoj bitnih lekcija i iskustava, onih koji su neophodni da bi smo se oslobodili svega starog, nasleđenog i neupotrebljivog što nas sputava da živimo svoje autentično ja. Ovo je godina velike transformacije kolektivne sves­ti koja na individualom planu hoće da satera u ćošak, nauči strpljenju, zaboli i suoči. Nimalo lak zadatak, ali neophodan za emotivnu trans­formaciju ljudskog roda koja se na globalnom planu trenutno dešava. Postojanje u materijal­nom svetu i vezivanje za identitete iz 3D real­nosti bilo je bitnije od toga šta o tom svetu misli ili ima da kaže naša duša. Septembar je mesec u kom je energija četvorke trostruko naglašena i iskustva koja će nam se tada isporučivati neće biti nimalo prijatna ili blaga. Tražiće se tada od nas da preispitamo odnos prema autoritetu, ko­lektivnom nasleđu, prirodi, sebi i bližnjima. Pro­mišljanje o sopstvenim merilima vrednosti i od­vezivanje od svih mentalnih kočnica koje zado­voljavaju interese i potrebe materijalnog sveta. Transformacija kreće čim startuje odvezivanje, ali razumevanje procesa neće ići tako lagano i zato sada Saturn, Pluton, Mars i Jupiter rade za­jedno, kako bi uspešno slomili sve otpore i pre­preke ka manifestaciji energije više svesti.

Energije Marsa i Saturna od poslednje nedelje avgusta, pa sve do decembra, imaju zadatak da nam se obrate nasilno, agresivno, nervoz­no, fizički grubo i surovo. Represija od strane političkih struktura i država, kroz silovito name­tanje sopstvenih stavova u vidu novih zakona, propisa i društvenih pravila, razljutiće i probudi­ti mnoge. Proizvođenje stresnih situacija koje vibriraju nemirom imaju jasnu poruku i svrhu za nas – da nas nateraju da razmislimo zašto „stojimo u mestu“ ili zašto nam rezultati uporno odmiču ako je trud uložen. Ali i da upoznamo gde se u nama krije naše sigurno mesto. Kar­dinalna energija Marsa i Saturna ruši sve pred sobom, ne obazire se na posledice i ne zna da se zaustavi i stane. Ona je nataloženi bes koji trenutno vrišti u svakom od nas i koji neće biti prijatan i naivan kada mu dođe vreme da eksplo­dira. Neminovno je da će se pod ovim aspek­tom mnoge nacije podići i boriti za sopstvene ciljeve i potrebe, koje se suprotstavljaju onome što država kaže. Vidimo da je to već uveliko i počelo da se dešava.

Kombinacija Marsa i Saturna donosi padove, lomove i udarce. Fizičke prirode ili od strane uređenog sistema. Obe planete su nosioci karme koja se manifestuje u materijalnom svetu, a koja trenutno ima zadatak da počisti sve nataložene egzistencijalne strahove i sruši ma­terijalni šablon po kom svet funkcioniše. Mars nas sada zaustavlja u kretanju, odlaže planove i fizički sprečava akcije kojima nije ni vreme ni mesto, jer treba da razvijemo svest o sopstven­om telu i da preispitamo način na koji ostvaruje­mo svoje ciljeve. Saturn nam isporučuje pravila ponašanja, zakone i kazne da bismo ukapirali da svet koji nas boji strahom više ne treba da ima naš pristanak da u njemu živimo. Energi­ja aspekta nas podseća da budemo oprezni i obazrivi, čuvamo i negujemo svoje telo, nauči­mo se da prepoznamo kada je pravi trenutak da se deluje. Planete su retrogradne i traže da počnemo od ograničenja u sebi. Koje su to pro­gramske tvorevine koje negujemo, a koje nas ne čine srećnim? Rad na sebi traži upornost, vreme i strpljenje, a energija Marsa i Saturna da ne preterujemo u trošenju fizičke snage i naučimo da izgradimo drugačiji vid snage u sebi. Kroz prihvatanje sebe i preuzimanje odgovornosti za svoj život i svoja dela.

Ako vas aspekt spreči, ne igrajte se inata srljan­jem u opasnost. Cela ova godina nas tera da pročeprkamo u sebi i preispitamo svaki aspekt našeg bića da bismo videli šta je od svega što se u njemu krije suštinski naše. Cela ova godina nas uči strpljenju, isporučivanjem iskustva koje nas neminovno podseća da se sigurnost pos­tiže kada se istinski umirimo i vratimo u srce. Moć koja odatle izvire jača je od bilo koje moći koju nam nudi slika materijalnog sveta.

Nije svet ono što će se krucijalno promeniti, ali naša percepcija i potrebe jesu ono je on već uveliko promenio. Konzumerizam, pohlepnost, gramzivost i sve ono što je deo potrošačke kul­ture će kao takvo biti ostavljeno u dobu u kom je i nastalo. Novi svet ne poznaje takva pravila igre i to je ono što je ova godina odlučila da nas nauči. 2020. godina nam pokazuje šta zaista jeste sigurnost. Ona nije nešto što se nalazi u posedovanju, već u bivanju. Stelijum planeta u znaku Jarca je poljuljao svaki fiktivni osećaj sig­urnosti u stvarima ili identitetima koje poseduje­mo i time nam pokazao da stvari i odnosi za koje se vezujemo preko noći mogu da se promene ili nam budu oduzete. Sigurnost nije nešto što se traži iz uma, ona je nešto što se čuje iz dubine naše duše. U njoj leži najveća snaga, ali samo ako smo uspeli da pronađemo gde se sve ona tačno krije u nama. Koji su to kvaliteti koje ima­mo ili emocije koje smo savladali, a koje sutra umemo i možemo da ponudimo svetu. Sigurnost koju smo naučili stalno ima potrebu da se plaši i često nas vodi u patnju i nemoć onda kada mis­limo da nam je sve “oduzeto”. Njena esencija ne poznaje prebacivanje krivice, već zna i razume pojam preuzimanja odgovornosti. Ova 2020. go­dina nas uči da se vratimo u srce onda kada strah kreće da nam se uvlači u kosti. Takvih situacija je tokom ove godine bilo i biće ih još mnogo, jer nam baš sada sleduje veliko finale. Ostavljanje nekih starih identiteta za sobom nosi sa sobom određena iskustva bola i patnje, ali je potrebno da se naučimo drugačijem odnosu prema sebi. Odnosu koji je pun bliskosti, nežnosti, razume­vanja i poverenja, i koji ima svest o moći i snazi svog istinskog bića.

Način na koji se promena dešava nije nešto što traži mnogo pitanja, već poverenje i svest da je promena uvek sinonim za nešto dobro. Pružanje otpora će dodatno razljutiti planete i primorati ih da vas nagaze i slome. Godina 2020. nudi ubrza­ni rast onima koji su spremni da ga prihvate, a događaji koji se budu intezivirali samo će nas podsećati koliko je vraćanje sebi neophodno da bismo obezbedili sopstveni opstanak.

ŠTA MISLITE?

FALL/WINTER 2020

LJUBAV