in

VOLETI SEBE

PIŠE: JASMINA LEĐENOVIĆ

Ljubav prema sebi dolazi u mnogo različitih oblika, a najčešće se pojavljuje kada osobe prođu kroz neki težak životni period. Tada raz­viju duboko razumevanje za ljude oko sebe. Nešto o čemu ranije po pravilu i nisu mnogo razmišljali.

U neprestanoj žurbi za obavezama i iščekivan­ju nečega, vreme teče takvom brzinom da ljudi i ne primete prolaznost života. Ne primećuju dešavanja oko sebe, ne vide lepotu svog po­stojanja i ne doživljavaju sebe. Dakle, kada se život preko noći preokrene naopačke, sve se zaustavi na trenutak. Nađemo se u tunelu iz kojeg ne vidimo izlaz. Tog trenutka konačno počinjemo da razmišljamo.

Upravo hodajući kroz taj tunel, primećujemo svetlo koje se nazire i donosimo odluku da si­gurnim koracima krenemo ka njemu. To je veo­ma složen i dugotrajan proces, nimalo lak, jer je prepun strahova.

Iza mene je više od jedne decenije borbe za život kroz koju sam, pored svoje, proživljavala i tuđe patnje. Saosećala sam sa njima, radova­la se svakom novom danu, tugovala za svima onima koji su te bitke izgubili. To me je ojačalo i podstaklo da zavolim sebe i svoj život podig­nem na neki viši nivo. Počela sam da uživam u sitnicama, da se budim sa osmehom, da pra­vim planove, sanjam svoje snove i da svakog dana govorim svojoj porodici koliko je volim. Osnovni postulat ljubavi je – da biste voleli druge, najpre morate da zavolite sebe. Ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe, rekao je Isus u Svetom pismu.

Promenom načina razmišljanja, menjamo i svoj život. Kada volimo, osvestimo i prihvatimo sebe, sve u životu počinje bolje da funkcioniše.

Prvo što treba izbaciti su bes i strah. Moramo verovati životu i osloboditi se destruktivnih mi­sli i u svemu tražiti neku lepšu stranu. Otvoriti se za nova iskustva i nova učenja. To je kao da se ponovo rađate. Potom zagrliti to dete u sebi, razumeti ga, dopustiti da se lepo razvija i voleti ga svim srcem.

Tako ćete krenuti putem svog duhovnog nap­retka, pronaći svoj mir i stabilnost i postati zadovoljni sobom i svojim životom. Postaćete bitni pre svega sebi, a onda i drugima. Kada zavolimo svoje telo, shvatimo da je ono veoma sposobno za mnoge stvari u koje ni sami ne verujemo. Iznenadiće nas i učiniti da razvijemo sigurnost u sebe.

Takođe je važno oprostiti sebi sve ono što smo učinili u prošlosti i zbog čega se sada kajemo. Posebno kada znamo da smo sve uradili ona­ko kako smo u tim momentima najbolje znali i umeli. Niko nije savršen i zato moramo biti svesni svih svojih nedostataka. Ponekad up­ravo neki nedostatak može postati deo našeg imidža. Zavoleti sebe je ključ našeg srećnog života. To znači da sami možemo da biramo kako ćemo se osećati, bez značajnog uticaja svoje okoline.

Vrhunac rada na sebi je pronaći sreću i mir sa sobom i od svog života napraviti čaroliju. Po­trebno je samo dosta želje, volje i ljubavi pre­ma sebi i ljudima oko sebe.

ŠTA MISLITE?

STILUETA

EJ ĆAO, KAKO SI?