in

VELIKI KRUG VELIKIH LJUDI

PIŠE: ANIMA MUNDI
FOTO: DALIBOR DANILOVIĆ

Godina je 2014. i art direktor RYL magazina Boris Cupać mi govori: „Mia, sada su svetski trendovi onlajn časopisi. Razmisli da krenemo sa onlajn izdanjima. Osmisli sadržaj, osmisli sve, a na meni je dizajn, prelom, tehnička po­stavlka.

Meni kao intuitivnoj Vodoliji željnoj izazova, rada, nije bilo teško s obzirom na to da sam imala prethodnog novinarskog iskustva na ra­diju i televiziji da se smelo upustim u osmišlja­vanje jednog časopisa, od korica do korica. Iz te ideje i te hrabrosti rodio se RYL. Nevidljivu ekipu koja vredno radi iz meseca u mesec čine lektorka Dijana Krtinić, profesor srpskog jezi­ka i književnosti, Dejan Vicai, profesor engle­skog jezika, Nikola Markov, administrator sajta www.ryl.rs i IT ekspert Siniša Zelen. Moja ma­lenkost je najvidljivija, ali tako mi je zapalo u ovom mešanju karata.

Pokrenula sam talas koji se lako širio, koji je postajao prepoznatljiv na srpskoj i balkanskoj onlajn sceni. Teme lifestyle & mindstyle, umet­nosti, kulture, duhovog razvoja. Estetika & sa­držaj na prvom mestu. Privlačili smo pažnju snagom uma, šarenolikošću misli i lepih foto­grafija. Pronalazila sam autore koji su prvi put pisali za neki magazin, želela sam da postanu vidljivi na ovaj način, kroz misao, reč, snagu njihovog srca i emocije. Pronalazila sam duše kojima je ovo i ovakvo iskustvo bilo transfor­mativno, koji su nastavili put pisanja sledeći svoj krvotok. Veličanstveno iskustvo pružanja radosti kroz saradnju i dobru emociju. Pravio se polako veliki krug velikih ljudi. On se širio iz broja u broj, a bilo ih je do sada 79.

Sa tim ljudima, upoznavajući se, rasli smo za­jedno svi. Pratila sam njihov razvoj, rast, mi­sao, ulazila u biografije, istraživala, radovala se njihovim uspesima i tugovala nad samo tre­nutnim neuspesima. Krug se širio, barijera nije bilo, strast je vodila, nisam razmišljala o prav­cu, nisam razmišljala u šta ovo izrasta, samo sam intuitivno znala da je dobro za sve nas. Nas kao autore, nas kao čitaoce, nas koji veru­jemo u zajednički krug – mi u njemu smo velika podrška i snaga svima i svemu. Krug je tu kao celovitost, kao energija koja nosi ideju.

„Krug simbolizuje kosmičko nebo, a posebno nebo u njegovim vezama sa zemljom. U tom kontekstu krug simbolizuje delatnost neba, nje­govo dinamičko uključivanje u svemir, njegovu uzročnost, njegovu primerenost i njegovu ulogu u providnosti. Po svemu se krug pridružuje sim­bolima božanstva zaokupljenog stvaranjem, kome ono proizvodi, sređuje i određuje živog.“

Ševalije J. i Gerbrant A.

Veliki ljudi, sa velikih zvezda, sa planete Zemlje, voleći i Sunce i Mesec i muški i ženski princip, nalaze protok svoga vremena kroz RYL maga­zin kao dokaz, kao činjenicu, kao podršku na putu svog stvaranja. Misao je jaka, zapisana reč još jača, a delo ostvareno najjače.

Ovaj krug ne trpi verske razlike, polnu diskri­minaciju, ovaj krug je beskrajni Univerzum koji pulsira znanjem, iskustvom, lepotom i dobro­tom.

„Krug je razvijanje središnje tačke, njeno oči­tavanje.“ Razvili smo tu središnju tačku kao umetnost življenja, celovitost bića.

Veliki ljudi su veliki ne zato što su visoki, nego zato što imaju veliko i hrabro srce i dobru na­meru. U tome je ključ.

Made in Serbia za svet.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

FEBRUAR 2022: IZAŠAO JE NOVI BROJ E-MAGAZINA RYL

VAŽNOST SEKUNDE