in

VAŽNOST SEKUNDE

PIŠE: VANJA BOKUN POPOVIĆ

„Zar ne misliš da možda preozbiljno shvatate taj sport – on ima samo sedam godina“ – konkretna je dobronamerna prijatelijca na moj komentar da ne mogu radnim danima puno da se prepuštam društ­venom životu. Nije jedina – sa sličnim pitanjem se sus­rećem i od drugih dragih ljudi kada su u pitanju deca – zar ne mislim da smo im suprug i ja previše posvećeni, zar ne mislim da je suludo trošiti novac na table, flomastere, papire, zar ne mislim da je nepotrebno na svakih neko­liko nedelja vikend provoditi u prirodi, zar ne mislim da je potpuno bespotrebno dava­ti toliko na suplemente i šta će im uopšte sva ta skijanja, klizanja, jahanja, sve te Lego radionice i bazeni – koliko bismo novca sačuvali da nam je fokus negde drugde.

Intimno, niko od tih pri­jatelja ne zna da kada zagusti ista pitanja suprug i ja pita­mo jedno drugo – kada smo umorni, kada je hladno, kada bismo radije da prepustimo deci i telefon i tablet i daljins­ki upravljač – a jedno od njih ima trening. Ja ne smem ni da pomislim, a kamoli izustim da možda sport to veče može da sačeka, kao što i moj suprug ne komentariše kada dođe kući na kraju radne sedmice, a dnevna soba se ne vidi od makaza, papira, flomastera i – kostima superheroja. Prećutno prepoznajemo još jedan dan u kojem smo dobili bitku na nevidljivom bojištu, u ratu koji traži sve od nas, a vrlo je neizvesnog ishoda. Nemamo snage ni da slavimo male trijumfe jer mašinerija apsurda i besmisla ne miruje – u toku je rat roditelja i digi­talnog sveta za dečju pažnju.

U 2020. godini industri­ja video-igrica je akumulira­la 173.7 milijardi dolara. Od toga su 98.4 milijarde donele – besplatne igrice. Dobro ste pročitali. Sva ona bezazlena kliktanja dece i preuziman­je besplatnih aplikacija na našim telefonima kada smo zauzeti da obratimo pažn­ju – donose milijarde nekom drugom – a ostavljaju pustoš na duge staze. Iako pouzdane naučne studije godinama po­kazuju da pored očiglednih problema sa pažnjom, moti­vacijom i transferom sadrža­ja, mladi iza ekrana rizikuju i dugoročne zdravstvene pos­ledice (visok krvni pritisak, pretilost, razvojne poremeća­je itd.) – čak 8.4% zavisnika od video igrica su adolescen­ti i deca. No, ovo nije priča o video-igricama. Nije čak ni priča o jutuberima koji pro­movišu sadržaje video-igrica zarad klikova. Ovo je priča o civilizacijskom padu koji je na pomolu kada se pojave is­prazne ikone jednog doba, a nestanu pravi heroji.

Prema rezultatima is­traživanja profesora, psihija­tra i doktora Frenka Farlija, heroji kroz istoriju dele za­jedničke karakteristike koje mogu da se grupišu u pet jedinstvenih kategorija, te posluže da razumemo zašto nam srce poraste kada gleda­mo Džona Vejna na velikom platnu, ali se samo slatko nasmejemo kada u sličnoj ulozi vidimo Toma Kruza. Doktor Farli tvrdi da heroj mora da zadovolji sledeće standarde – da pokaže odvažnost i snagu, iskrenost, brižnost i velikodušnost pre­ma drugima, veštinu, sposob­nost i inteligenciju, da pokaže spremnost da se upusti u ve­like rizike, kao i da poseduje neobjašnjivi faktor „veličine“ koji osvaja naša srca. Što je najbolje, dr. Farli zastupa ide­ju da ne samo da treba da gradimo u sebi i svojoj deci karakteristike heroja, već i da ih prepoznajemo i hvalimo među drugima u svojoj sre­dini, te tako malim koracima gradimo zdravije društvo.

Ukoliko ste dete osam­desetih, sigurno se sećate kojom brzinom je naša gen­eracija zaboravila narodne heroje – velikane istorije koje su slavili naši roditelji i njihovi roditelji – i svoju pažnju us­merila na kriminalce. Gotovo preko noći, mladi gospodari podzemlja postali su vesti na naslovnim stranama, osvajači moći, uticaja i ženskih srca, antiheroji ratnih godina nad kojima su se stariji zgražava­li, a mladi im se potajno di­vili. Govorilo se tada o časti, hrabrosti, uličnom kodeksu, ali i o nagradama i trijumfi­ma koje donosi život od „200 na sat“. Sećam se sa koliko sam divljenja kao devojčurak tajno čitala članke o Kneletu – odlikašu, sportisti koji je u bezumlju jednog vremena odlučio da preuzme život u svoje ruke (doduše sa druge strane zakona), a onda istom vrtoglavom brzinom kojom je živeo i poginuo – da pos­tane ikona jednog doba. Ta­kođe sam se divila i Aertonu Seni, šampionu Formule 1, koji je imao srce veće od za­kona fizike i suludu hrabrost koja ga je na kraju i odvela u ranu smrt. Obojica su budili u meni prisustvo nečeg velikog, gotovo vanvremenskog, koje je samo čekalo pravi trenu­tak da se ispolji. Znala sam da postoje okolnosti u životu koje su veće od pojedinca, ali da ne postoji toliko velika okolnost da nadmaši to neš­to neobjašnjivo i „veliko“ što imaju heroji i antiheroji – „boj ne bije svijetlo oružje, već boj bije srce u junaka“. Ukoliko bismo moral ostavili po stra­ni i prostudirali karakteristike heroja dr. Farlija, brzo bismo došli do zaključka da (anti) heroji devedesetih nisu dosti­gli slavu samo zahvaljujući trenutnom raspadu jednog velikog sistema, već su delili dublje arhetipske karakter­istike na koje se odazivaju skriveni aspekti psihe i bića čoveka i da nije čudo što su im se i kućna deca divila. Mis­lili smo tada da smo dotakli dno apsurda.

Ko su heroji naše dece? Šta to oni gledaju, kome se dive, na čije pozive se odazi­vaju? Da li i njima srce nara­ste u inspiraciju veću od čoveka koja podseća zbog čega vredi živeti i za šta vredi umreti ili – su samo statistika koja stvara selebritije i kva­ziselebritije, kraljeve i kraljice digitalnog sveta – držače i otimače pažnje. U amal­gamskoj masi klikova, rejtin­ga, subskrajbova, pratilaca – glupost je neograničena i isto tako nagrađena.

Naša deca svojom pažnjom biraju tako da su čak pravi kriminalci ustupili medi­jski prostor lažnjacima, poze­rima i glupacima. Govorim o milionskim pregledima videa za decu bez ikakve fabule, poruke i dubljeg značenja. Govorim o sadržajima diza­jniranim da drže pažnju najm­lađih bez i najmanje odgovo­rnosti autora. Govorim o pro­zivkama, mobingu, erotizaciji, popularizaciji izopačenosti i igranja na najprimitivnije ljud­ske impulse – u deci – zarad klikova, minutaže na videu i svih ostalih metrika koje kreativno ljudsko biće muti­raju u nečijeg – PRATIOCA. Govorim o milijardama dolara koje će i ove godine odneti digitalni predatori, gejming industrija i – pornografska industrija, ostavljajući nas da se pitamo – gde ide ovaj svet?

Dok ne nauče sami da razlikuju i vrednuju, na nama je da dan za danom ulažemo vreme, život i novce u aktivno­sti sa ove strane ekrana, zna­jući da se za svu našu decu – i našu i vašu – otima ista aždaja. Ako kao mali ne osete šta Heroji donose drugima i ko mi postajemo u prisustvu Heroja, kako će znati da razlikuju predatora od žrtve i sami ne postanu ni jedno ni drugo? Ako kao mali ne osete dodir bezvremenskih, univerzalnih vrednosti koji ljudsku prolaznost približa­vaju božanskoj besmrtnosti – kako će praviti odluke zbog kojih vredi živeti kada im be­smisao zakuca na vrata – a hoće? Od koga će naučiti da stvore i daju u vremenu kada je zavodljivije da konzumiraju i traže?

Neće moći ni vaši ni moji, neće moći Naši mali, očevi i majke budućeg sveta, da razlikuju Sokrata i Plato­na od Tupana i Glupana, niti Živojina Mišića od još jednog narko-orijentisanog-do-zu­ba-naoružanog-kvazi-repera koji ih poziva na „belo“. Zato – na nama je da zovemo st­vari pravim imenom, da na­jpre u nama, a zatim u njima držimo živim plamen večnos­ti i podsetimo se da kada ovaj plamen usahne – civilizacija se gasi.

Dok se pitam koliko će mi ljudi zameriti što „ratujem“, iz dnevne sobe čujem svoju decu kako na sav glas pevaju pesmu „Legende ne umiru“. Dok skaču i grme u zamišljeni mikrofon, osećam ono „veliko vanvremensko“ kako plamti u njima – danas. No, puno je dana ispred nas.

Legends never die when the world is calling you, Can you hear them screamin’ out your name?

Legends never die, they become a part of you, Every time you bleed for reaching greatness

Legends never die…

Nije kasno!

Svaki sekund je važan.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

VELIKI KRUG VELIKIH LJUDI

SOUL RETREATING BY MARTA JOVANOVIĆ