in

UMETNOST PUTOVANJA II

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ
INTERVJU: IVANA DUKČEVIĆ
FOTOGRAFIJE: IVANA DUKČEVIĆ

IVANA DUKČEVIĆ, ROĐENA JE U BEOGRADU, GDE JE ZAVRŠILA FAKULTET PRIMENJENIH UMETNOSTI I DIZAJNA. LJUBAV PREMA FO­TOGRAFIJI I UMETNIČKU CRTU NASLEDILA JE OD OCA, KOJI JE OD NJENOG NAJRANI­JEG DETINJSTVA FOTOGRAFISAO I POTOM CRNO-BELE FOTOGRAFIJE PRAVIO U KUĆ­NOJ LABORATORIJI ZA IZRADU FOTOGRAFI­JA, DOK JE LJUBAV PREMA PUTOVANJIMA NASLEDILA OD MAJKE. OD RANOG DETINJ­STVA, PUTOVALA JE SVETOM SA RODITELJI­MA. IVANA JE AUTORKA PREKO STOTINU PU­TOPISA ZA VELIKI BROJ ŠTAMPANIH I ONLI­NE MAGAZINA, I DVANAEST KNJIGA U FORMI TURISTIČKIH VODIČA, ČIJI JE AUTOR TEKSTA I FOTOGRAFIJA. AUTORKA JE PRVE KNJIGE “UMETNOST PUTOVANJA”, ČIJI JE OVA KNJI­GA NASTAVAK, SA NEKIH DRUGIH PUTOVA­NJA.

NJENE PRIČE I PUTOPISNE FOTOGRAFIJE OBJAVLJUJU NATIONAL GEOGRAPHIC / SR­BIJA, POLITIKIN

MAGAZIN, JAVNI SERVIS, I DRUGI, A NJENA FOTOGRAFIJA KARIJATIDA U ATINI DOBILA JE PRVU NAGRADU NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU, NA KONKURSU ZA NAJBOLJU ARHEOLOŠKU FOTOGRAFIJU. KOAUTOR JE NOVOG IZDANJA KNJIGE-VODIČA O SRBI­JI NA ENGLESKOM JEZIKU, U IZDANJU BRI­TANSKOG IZDAVAČA BRADT TRAVEL GUIDE. DOBITNIK JE NAGRADE ZA DIZAJN MUZEJA PRIMENJENIH UMETNOSTI U BEOGRADU, NA OKTOBARSKOM SALONU. U BEOGRADU I OSTATKU SRBIJE, ODRŽALA VIŠE PREDA­VANJA O SVOJIM PUTOVANJIMA, PRAĆENA AUTORSKIM FOTOGRAFIJAMA. AUTOR JE IN­TERNET STRANICA WWW.UMETNOSTPUTO­VANJA.RS. RADI KAO PROFESOR UMETNOSTI I DIZAJNA SA ISTORIJOM UMETNOSTI, U DVE BRITANSKE INTERNACIONALNE SREDNJE ŠKOLE U BEOGRADU, GDE PREDAJE NA EN­GLESKOM JEZIKU.

KAKO SU NASTALE PRIČE O PUTOVANJIMA?

Na početku su bile fotografije. Iz velikog broja fo­tografija s putovanja, počev od 2007. nastale su priče (12 knjiga-vodiča), a zatim pre tri godine i prva knjiga priča s putovanja. Kada se osvrnem unazad, vidim da je sve što sam radila, pisala i kuda sam putovala, imalo smisla i događalo se postepeno i s razlogom, iako mi tada možda nije tako izgledalo. Danas sam zahvalna na tome.

UMETNOST PUTOVANJA II JE TVOJA ČETRNAESTA KNJIGA O LJUDIMA, OBIČAJIMA, PEJZAŽIMA, ISTORIJI, KULTU­RAMA…. ŠTA SVE OTKRIVAŠ U NAJNOVIJOJ KNJIZI I SA KOLIKO FOTOGRAFIJA PREDSTAVLJAŠ SVOJ PUT?

U novoj, drugoj knjizi priča s putovanja, opisala sam putovanja u Maroko, Portugal (i na ostrvo Madeiru), severnu i centralnu Španiju – zanimlji­vu i drugačiju Baskiju, i okupanu suncem Kastilju La Manču, delove Grčke i Turske (severoistočna Anadolija). U poslednjem delu knjige, nalazi se putopisno sećanje na Liban i Siriju nakon velikog građanskog rata u Libanu koji se završio počet­kom 1990-tih, kada sam još kao studentkinja posetila ove dve zemlje. Putopis o Libanu jedan je od prvih koji sam još tada u crticama napisa­la, uz pomoć fotografija koje sam snimila. Kao i u prethodnoj knjizi priča s putovanja, i u ovoj tekst povremeno prate fotografije u crno-belom formatu, dok se u središnjem delu knjige nalaze fotografije u koloru.

ŠTA BUDE PRESUDNO DA NEŠTO PREDSTAVIŠ IZ NEKE ZEMLJE?

Zemlje koje biram da posetim, imaju nešto za­jedničko. Skoro uvek su to mesta na kojima je nastajala najstarija ljudska istorija i gde posto­ji duboko ukorenjena tradicija, što je vezano za umetnički fakultet koji sam završila i istoriju umetnosti koju sam volela. Takođe, biram desti­nacije poznate po bezvremenim pejzažima, kao što su zemlje centralne Azije, ili one sa prediv­nim šumama i planinskim predelima kao što na primer Japan, Kavkaz ili Latinska Amerika. Naj­češće sama biram koje ću zemlje istražiti. Me­đutim, zbog saradnje sa mnogim nacionalnim turističkim organizacijama različitih zemalja i nji­hovim ministarstvima kulture i/ili turizma, često na njihov poziv otputujem i na mesta koja nisam sama izabrala, i iznenadim se predelima i mesti­ma koja nisam očekivala.

DA LI VIŠE VOLIŠ OTKRIVANJE ZEMLJE ILI RAZOTKRIVANJE SEBE (BOLJE UPOZNAVANJE SEBE) U NEKOJ ZEMLJI?

To su stvari koje se međusobno prepliću, i čini mi se da jedna bez druge ne mogu. Otkrivanjem novih predela i kultura, čovek otkriva sebe i svoja interesovanja; ponekad pronađe ono što mu je nedostajalo ili možda bude zahvalan za ono što već ima; razbija mnoge predrasude i stereoptipe koje nam nameću različiti mediji, i doživi istinsku sreću što je u svom malom životu uspeo da vidi deo velikog Sveta.

KOLIKO ZEMALJA SI DO SADA OBIŠLA I GDE JOŠ TVOJA NOGA ŽELI DA KROČI?

Do sada brojim njih 40. Volela bih da istražim ze­mlje istočne Afrike, i još nekoliko zemalja cen­tralne Azije koje do sada nisam videla. Avgani­stan je na primer, jedna od prirodom najlepših ze­malja sveta sa zanimljivim kulturnim nasleđem. Žao mi je što pre nekoliko godina nisam uspela da iskoristim momenat dužeg vremena zatišja i bez borbi, i priključim se nekoj od specijalizova­nih tura u ovu zemlju koje su organizovali stranci. Čitavu Evropu sam odavno prokrstarila uzduž i popreko, sve osim Islanda. Na listi je i nekoliko zemalja Latinske Amerike.

KAŽU DA ONO ŠTO JE SPOLJA TO JE I IZNUTRA. MISLIŠ LI DA SVET VEĆ NOSIŠ U SEBI, A DA GA OSVAJAŠ NA OVAJ NAČIN HODEĆI, PIŠUĆI, VOLEĆI GA?

Slažem se. Iz ovog razloga mislim da postoji ra­zlika između turiste i putnika, gde sebe svrsta­vam u ove druge. Na izabrane destinacije, turisti najčešće putuju da bi se odmorili, dok putnici putuju da bi nešto novo videli, doživeli i saznali. Za mene, moj dom je najlepše mesto odmora, a putovanja su prozor u svet.

GOSPOĐA ANGELA VARELA, DIREKTORKE NACIONALNE TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRČKE, U SRBIJI IZMEĐU OSTALOG NAGLAŠAVA O KNJIZI: „IVANA DUKČEVIĆ JE UMETNICA KOJA KOMPONUJE SLIKE I OSEANJA, KOJA ZAJEDNO PODSTIČU LJUDE DA SANJAJU.“ TVOJE KNJIGE INSPIRIŠU NA PUT I SAN.

Drago mi je ako moje knjige i fotografije uspeva­ju da inspirišu ljude da krenu na zanimljiva puto­vanja. Gospođa Varela i ja ostvarile smo veoma lepu saradnju, i u planu su putovanja radi otkri­vanja turistički još nedovoljno poznatih delova Grčke.

TEMA MAJSKOG IZDANJA RYL MAGAZINA JE „IN ALL CHAOS THERE IS A COSMOS“. KAKO SVE TO IZGLEDA KOD TEBE KADA JE REČ O PUTOVANJIMA? DA LI SE UVEK PRONAĐE PRAVI PUT I GRAD.

Često me pitaju da li sam doživela neku neprijat­nost na putovanjima, i osim jedne u Maroku sa prekomerno nasrtljivim lokalcima, ne mogu da se setim nijedne druge, za sve ove godine koli­ko putujem. Pretpostavljam da ukoliko putujete na mesta koja birate prema svojim unutrašnjim težnjama i interesovanjima, uspećete da prona­đete cilj u onom što činite, smisao unutar sop­stvenog Kosmosa.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

SNAGOM VOLJE DO CILJA

U MAJU DAJTE MERU SVEMU