in

UMETNIČKA KOLONIJA KOLO U TREBINJU

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ
FOTOGRAFIJE: MIA MEDAKOVIĆ

SAZIV 9. UMETNIČKE KOLONIJE KOLO U TREBINJU JE BIO NA NIVOU. DRAŽEN MILIĆ, NJEN OSNIVAČ I SELEKTOR OVOGODIŠNJEG SAZIVA, OKUPIO JE UMETNIKE SLIČNOG SENZIBILITE­TA KOJI SU SEDAM DANA VREDNO SLIKALI „POD PLATANIMA“.

KAO NOVINAR SAM ZAISTA BILA SREĆNA ŠTO SAM MOGLA DA PRATIM RAD I NASTAJANJE DELA SVIH UMETNIKA, TE SAM ISKORISTILA PRILIKU DA IH PITAM ŠTA IM BORAVAK U KOLO­NIJAMA DONOSI I NA ČEMU TRENUTNO RADE.

POSLEDNJEG DANA KOLONIJE BILA JE UPRILIČENA KOLEKTIVNA IZLOŽBU SVIH UČESNIKA, A PRETPOSLEDNJEG DANA ORGANIZOVANA JE HUMANITARNA AUKCIJA NA KOJOJ SU SE PRODAVALI RADOVI UMETNIKA. SAKUPLJENO JE 4000 EVRA KOJI SU NAMENJENI ZA LEČE­NJE SVETLANE KNEŽEVIĆ IZ TREBINJA, KOJA BOLUJE OD CEREBRALNE PARALIZE.

UMETNOST I HUMANOST NA DELU.

Jelena Glogovac Savić iz Gacka, BiH

Ubrajam se u red hercegovačkih umetnica koje se fino druže sa Draženom Milićem i „KOLOM“ već pet-šest godina i to je pravo zadovoljstvo. Generalno, rad na likovnim kolonijama se po dinamici razlikuje od stvaranja u ateljeu. Kada si sam, imaš svoju poetiku i nisi ničim ometan, izazvan. Raditi sa kolegama u nekom zajednič­kom prostoru i imati lepe korelacije je neprocenji­vo. Za ovu koloniju trenutno slikam jednu od ver­zija svoje slike koja se zove „Zvuk“. U pitanju je ženska osoba koja koren vuče iz mitologije naših prostora, ona u rukama drži zvona umesto svoga glasa i bira šta će da kaže i kada će da kaže. Ta zvona su okačena o nebeski svod, ali ona pot­puno vlada njima. Sve zvoni kada ona hoće da zvoni.

Stefan Bošković sa Cetinja, Crna Gora

Student sam druge godine vajarstva na Fakul­tetu likovnih umetnosti na Cetinju. Velika mi je čast što učestvujem na Međunarodnoj umetnič­koj koloniji KOLO, s obzirom na to da ona već ima svoju tradiciju i traje devet godina. Prethod­nih godina, kao i sad, imamo dobre i afirmisane umetnike, tako da mi je drago što sam deo ove priče. Na koloniji slikam diptih i biće sličan ono­me što inače radim.

Milan Hrebnjazović iz Valjeva, Srbija

Ne idem često na likovne kolonije i pomalo ih iz­begavam, mada to nije slučaj sa ovom. U kon­taktu sam sa Draženom Milićem od pre tri-četiri godine, tako da je moje učešće bilo očekivano i drago mi je što sam tu. Počastvovan sam što sam ovde sa sjajnim kolegama i što ćemo učes­tovati na humanitarnoj aukciji. Slikam kišu i ob­lačan dan u Trebinju. Volim paradokse i stvari koje su u suprotnosti od očekivanja.

Teodora Rakidžić iz Beograda, Srbija

Trenutno sam na doktorskim studijama na Fa­kultetu likovnih umetnosti. Jako sam srećna što sam deo ovogodišnje kolonije KOLO i što sam upoznala nove kolege, a raduje me i šansa da stvaram u inspirativnom okruženju. Znači mi interakcija sa drugima jer ubrzava moj proces slikanja koji je inače vrlo spor. Slikam prizore sa dosta svetlosti i senke. Arhitektura je glavni činilac sa kojim se igram.

Danijela Mihić iz Banja Luke, BiH

Drago mi je što sam ove godine učesnica koloni­je KOLO. Ne učestvujem previše po kolonijama, ali kada sam videla najavu umetnika, shvatila sam da je ozbiljna priča i znam da će biti dobrih radova. Aktivno radim, a i volim ljude koji mnogo rade. Zanimljivo mi je što na koloniji mogu da uz­mem potpuno drugačiji motiv od onoga što inače slikam i tako samoj sebi postavljam neki izazov. Sada sam uzela temu Cirkus, pošto na život tako nekako gledam.

Hrvoje Marko Peruzović iz Zagreba, Hrvatska

Ovde sam služio vojsku. Zadnja generacija JNA i evo sada nakon 30 i nešto godina sam se opet vratio u Trebinje. Prvi put sam došao tu jer sam morao, a sada sam došao jer sam hteo. Drago mi je što sam pozvan. Kolonija je sjajna, vrhun­ska je ekipa. Dosta često idem na kolonije, to me ispunjava i veseli. Susreti sa novim ljudima, poznavanje novih krajeva. Uvek se sa kolonije vratim obogaćen. Slikam stablo trenutno. Imam neki svoj repertoar motiva. Uglavnom sam u fi­gurativnom slikarstvu, a nekada napravim izlet u apstrakciji, ali su to visokostilizovane stvari i in­terpretiram motive na svoj način, izrazito crtački sa tim koloritom.

Mirza Smajlović, rođen u Visokom, živi u Sa­rajevu i Beogradu

Treći put sam u sazivu ove kolonije. Znači nam svima jer jako puno razmenjujemo dosta toga. Nije to samo priča o likovnom radu i životnom iskustvu, već ostajemo prijatelji duži period. Tre­nutno slikam po fotografiji iz 1903.godine mo­menat berbe duhana u Hercegovini.

Kristina Pirković iz Beograda, Srbija

Za mene kolonije predstavljaju mogućnost raz­mene ideja, komunikaciju sa kolegama i drugim umetnicima i to je uvek plodonosno, a što se tiče ove kolonije, to su ambijent i ljudi. Trebinje je prelepo. Ljudi su gostoprimljivi i ljubazni, imam utisak da ih poznajem čitav život.

Nikola Pavlićević sa Cetinja, Crna Gora

Ovo je moja treća slikarska kolonija. Nisam često išao na kolonije. Ovde se upoznajem sa ljudima iz regiona, radim ono što volim, ugošćeni smo. Trenutno slikam diptih. Imam običaj kada negde dođem da slikam detalj sa tog mesta, a ovo je detalj sobe u kojoj sam smešten. Soba 204 koja će biti popunjena nekim imaginarnim likovima.

Tanja Pikula iz Gacka, BiH

Učesnik sam ove kolonije od osnivanja i uvek se rado odazovem. Draženovi sazivi su sjajni. De­vet godina je relativno kratak period da se nap­ravi ovo što je on uradio i uspeo. Tu sam zbog poznanstava, slikanja u atmosferi koja je rad­na i inspiriše. Bavim se savremenim čovekom i svetom oko njega.

Maja Obradović iz Beograda, Srbija

Prvi put sam u Trebinju sa velikim zadovoljst­vom, jer nisam dugo odlazila na kolonije. Počela sam da slikam jedan noviji serijal koji je više in­timistički u odnosu na sve ostale stvari koje sam prethodno radila u smislu da preispitujem pojam unutrašnjeg zlata. Šta se to može pozlatiti kao unutrašnje iskustvo, koje su nam vrednosti da­nas potrebne da bi se ti osećala kao žena, pa onda kao čovek. Nije to priča o ravnopravnosti ili feminizmu, već baš suprotno – da li moramo da koristimo feminizam da bismo ukazale na sebe kao autorke i da li uopšte ženski autor može to da postigne u radu. Ova tema je možda tužna, ali smo u hotelu gde je sve pozlaćeno.

Vladimir Tomić iz Brčkog, ali živi i radi u Tre­binju, BiH

Ja sam viši asistent na Likovnoj akademiji u Tre­binju. Ovo je moja druga kolonija. Ne odlazim na kolonije, radim svoj posao. Boje su sve same uradile, ja ništa. Samo sam ih pustio.

Nina Lojović Milenić iz Trebinja, BiH

Učesnik sam na osam kolonija kod Dražena i moje stasavanje u ovoj koloniji je uporedo i sta­savanje same kolonije, koja je u prvom svom pojavljivanju u Trebinju za mene značila pre svega susret sa umetnicima iz raznih krajeva, sa različitim senzibilitetima i kvalitetima, pogle­dima na život i na umetnost. Iz godine u godinu sam videla da je kolonija veliki doprinos samom gradu. Umetnici koji dođu u grad postanu dobri promoteri Trebinja, a u program kolonije je uv­rštena i humanitarna aukcija koja je uvek prava stvar za sve nas. Radim dva kolaža. Kolaž tehni­ka kroz koju se najlakše izrazim je najpribližnija meni kao umetnici. Biće to poluapstraktni pejzaži u kolaž tehnici.

Snježana Domazet iz Trebinja, BiH

Učesnica sam kolonije od njenog osnivanja. Ra­dim na slici Koreni – koreni našeg naroda, koreni ljudske duše, poluapstrakcija. Zalazim u dublju simboliku korena nasleđa. Za humanitarnu izlož­bu ću doneti crtež male kuće, kućice šarenice, srećice. One su vesele i nastale su kao igra sa puno šarenila i boja.

Nataša Bojanić, iz Beograda, Srbija

Bavim se keramikom. U Trebinju sam prvi put. Oduševljena sam gradom i prirodom, a to je i tema mojih radova. Na ovoj koloniji nema uslo­va za moju struku, ali sam prihvatila poziv tako da sam za izložbu donela skulpture. Ovde šetam gradom i bavim se crtežima.

Dražen Milić, selektor, osnivač Međunarodne umetničke kolonije KOLO u Trebinju

Ova kolonija se spremala 10 meseci i zato je ovako harmonična. Vrlo je teško uklopiti da svi umetnici imaju sličnu energiju i najzanimljivije je da većinu vidim prvi put. Lokalni umetnici su prisutni na svakoj koloniji, a svi ostali sa Balka­na dolaze prvi put. Dokle je god kolonije, biće i mojih slikara iz Hercegovine. Oni su meni veli­ka podrška. Ovde u malom provincijskom gradu nemamo prilike da razgovaramo sa vrhunskim umetnicima kao što su Kristina, Maja, Mirza, Hr­voje… Svi oni nam donose nešto novo, tako da sam zahvalan što su se odazvali mom pozivu.

ŠTA MISLITE?

HOTEL HUMSKO U TREBINJU

OAZA FRUŠKOGORSKIH UKUSA