in

KOLO – MEĐUNARODNA UMETNIČKA KOLONIJA

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ
INTERVJU: DRAŽEN MILIĆ
FOTOGRAFIJE: ŽELJKO MILETIĆ I IZ PRIVATNE ARHIVE

DRAŽEN MILIĆ, OSNIVAČ MEĐUNARODNE UMETNIČKE KOLONIJE „KOLO“ U TREBINJU, U BOSNI I HERCEGOVINI, KRAJEM MAJA, PO DEVETI PUT, OKUPLJA UMETNIKE U GRA­DU NA TREBIŠNJICI. VELIKI ZALJUBLJENIK U UMETNOST I SAM UMETNIK, IZABRAO JE OVE GODINE SA VOJOM JOVANOVIĆEM, FO­TOGRAFOM, ZVUČNA SLIKARSKA IMENA KOJA ĆE SVOJIM RADOVIMA DATI VELIKI DO­PRINOS HERCEGOVAČKOJ LIKOVNOJ SCENI.

MILIĆ JE 2016. POKRENUO MEĐUNARODNU UMETNIČKU KOLONIJU „KOLO“ U SKLOPU OBELEŽAVANJA 60 GODINA POSTOJANJA GRADSKOG KULTURNOG DRUŠTVA „ALAT“.

Likovna kolonija „KOLO“ održaće se krajem maja u Trebinju pod platanima. Šta je zamišl­jeno u sazivu 2024. i ko će sve od umetnika biti prisutan?

Međunarodna umjetnička kolonija „KOLO“ se otvara 27. maja, u Galeriji Kulturnog centra Tre­binje, izložbom slika i crteža Kristine Pirković, umjetnice iz Beograda, a zatvara se 1. juna iz­ložbom radova nastalih na ovogodišnjoj koloniji.

Ova godina je u znaku umjetnika srednje i mlađe generacije. Plan je da se pruži šansa za povezi­vanje mladih umjetnika koji gaje savremeni likov­ni izraz i čije poetike koegzistiraju sa evropskom umjetničkom scenom. Fundus obogaćen djelima savremenih autora pruža mogućnost za dalje iz­lagačke angažmane i saradnju sa relevantnim galerijama.

Umjetnici koji su potvrdili svoje učešće su: Krist­ina Pirković, Marijana Rakićević, Maja Obrado­vić, Teodora Rakičević, Mirza Smajlović, Marko Hrvoje Peruzović i Danijela Mihić. Tu su i domaći hercegovački umjetnici koji svake godine u od­ređenom domenu podrže „KOLO“, učešćem na koloniji ili odazivom na humanitarnu aukciju. Postoji još par umjetnika čiju potvrdu učešća očekujem u narednih nekoliko dana, pa nije zgodno dodatno licitirati sa imenima. Ovogodišn­ji saziv je fenomenalan i za svako profesionalno poštovanje!

Gde će biti postavke i centralna izložba?

Imam odličnu saradnju sa Kulturnim centrom u Trebinju, koji je mjesto na kome se održava ofici­jelno otvaranje Međunarodne umjetničke koloni­je „KOLO“ izložbom izabranog umjetnika, a to je ove godine Kristina Pirković.

Po završetku aktivnog rada, umjetnička dje­la se poslednjeg dana kolonije izlažu u Galeriji Kulturnog centra. Uz prigodnu ceremoniju zat­varanja, svedemo utiske o prethodnim danima, na adekvatan način se zahvalimo učesnicima, Kulturnom centru, gradu Trebinju i ostalim pok­roviteljima, te uz fino vino i dobro raspoloženje uživamo u nastalim umjetničkim kreacijama koje nas obogaćuju.

Svake godine se u okviru kolonije održava i humanitarna aukcija. Kome su namenjena sredstva?

Svake godine, u sklopu kolonije se organizuje humanitarna aukcija slika učesnika Međunarod­ne umjetničke kolonije „KOLO“, ali i umjetnika koji nisu u sazivu, ali su poklonili slike. Aukcija se održava na platou Muzeja Hercegovine u Trebin­ju i uvijek okupi dosta ljubitelja umjetničkih djela, a većina djela bude prodata. Aukcija slika kreće od simboličnih cijena, ali zavisno od ponuđenog umjetničkog komada, bude i ozbiljnih nadmetan­ja za pojedina djela naših učesnika. Zanimljivo je da tom prilikom čak i umjetnici kupuju slike svo­jih kolega, a svi koji ostvare kupovinu dopunjuju svoje kolekcije vrijednim djelima u pozitivnoj i hu­manoj atmosferi. Prikupljena sredstva uvijek idu za djecu kojima je u tom momentu potrebna po­moć. Nekad je novac usmjeren Udruženju djece sa posebnim potrebama “Sunce nam je zajed­ničko“, nekad Udruženju porodica sa problemom steriliteta „BEBE”.

Poslednje dvije godine, aukcije su realizovane za djecu iz socijalno ugroženih porodica. Zah­valjujući sredstvima ostvarenim od aukcije um­jetničkih djela, više od pedeset mališana je u pot­punosti opremljeno za školu. Ove godine, huma­nitarna aukcija je u znaku pomoći za liječenje i rehabilitaciju djevojčice Svetlane Knežević, koja boluje od cerebralne paralize.

Šta je ono što te pokreće u radu?

Prvenstveno me pokreće osjećaj zadovoljstva zbog angažovanosti u poslu koji volim, rad na sebi, nova dragocjena poznanstva i saradnja sa predivnim umjetnicima iz regiona i šire, osjećaj pripadnosti i doprinos jačanju regionalne umjet­ničke scene, kao i podrška i razumijevanje moje porodice, koji su uvijek tu za mene.

Koliko je zahtevna organizacije jedne koloni­je?

Organizacija likovnih kolonija, pa i MUK „KOLO“ je složena, jer podrazumijeva menadžerske spo­sobnosti u korelaciji sa umjetničkim senzibili­ tetom i pregovaračkim talentom. Šalu na stranu, dosta je različitih organizacionih aspekata koji treba da se obave sinhronizovano u kratkom vremenskom periodu. Od pregovora sa umjetni­cima o njihovom dolasku, rezervacija smještaja, prevoza, prostora za rad i izlaganje, animacije gostiju turističkog aspekta kolonije, humanitar­ne aukcije, a sve to poštujući karaktere i način rada umjetnika u sazivu kolonije.

Kultura je najbitniji aspekt identiteta jednog naro­da i kao organizator kolonije uvijek imam na umu da se predstavimo na najbolji način, a u skladu sa tim se i ophodimo prema učesnicima koji su došli iz sredina različitih od naše ili iz inostranst­va. Drugim riječima, od momenta kad se završi kolonija, počinje priprema za sledeću!

Šta te čini srećnim i zadovoljnim u organizaciji svog posla?

Srećnim me čini kad ozbiljni umjetnici i ljudi iz svijeta umjetnosti kojima vjerujem kažu da je MUK „KOLO“ prepoznatljiva, atraktivna i vrijed­na kolonija. To je odlična motivacija za naredne godine, sadržaje, ideje za organizaciju.

U kom pravcu će se razvijati kolonija „KOLO“?

U narednim godinama, akcenat će biti na afirmi­sanim umjetnicima mlađe generacije, ali u planu su i realizacije rezidencijalnih boravaka istoriča­ra umjetnosti, kao i autora publikacija iz domena kulture, koji prateći kontinuitet rada mogu da naprave esejistički osvrt na umjetnost, atmosfe­ru i kulturu našeg podneblja u paraleli sa koloni­jom „KOLO“.

Koja je tvoja formula uspeha?

Nema neke posebne formule, možda odgovor­nost prema radu, rad i upornost, istrajnost i op­timizam. Nije uvijek sve ružičasto, umjetnost je odgovornost i zadovoljstvo, ali ako je čovjek upo­ran u svom radu, pozitivni rezultati moraju da se pokažu.

Tema majskog izdanja RYL magazina nosi naziv „Slava radu“. Kako vidiš svoj posao i da li si ponosan na ono što radiš i gde daješ svoj doprinos?

Bio bih lažno skroman da kažem da se ne po­nosim svojim radom. Naravno da sam ponosan na ono što sam postigao u prethodnih devet go­dina postojanja Međunarodne umjetničke kolo­nije „KOLO“, kao i na njenu transformaciju od jednostavnijih početaka do ovog kompleksnijeg rada danas.

Ako bih morao da izdvojim šta me najviše upot­punjuje, to je organizacija izložbi iz fundusa MUK „KOLO“, kojih je u prethodnoj godini bilo sedam u regionu (Valjevo, Beograd, Novi Sad, Niš, Vrn­jačka Banja, Gacko, Trebinje), kao i ono srećno mjesto koje ostane u srcu posle svake humani­tarne aukcije.

ŠTA MISLITE?

STVARANJE JE MOJA MISIJA

OSNAŽNI, OHRABRI, INSPIRIŠI