in

UMETNIČKA DIPLOMATIJA

INTERVJU PRIPREMILA I VODILA: MIA MEDAKOVIĆ
INTERVJU: IRA BERBER
FOTOGRAFIJE: IZ ARHIVE FONDACIJE MERSADA BERBERA I PRIVATNE ARHIVE IRE BERBER

IRA BERBER, MAGISTAR MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMATIJE, ČLANICA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE MERSADA BERBERA SA SEDIŠTEM U SARAJEVU. SVOJE OBRAZOVANJE, ZNANJE I LJUBAV PREMA UMETNOSTI USMERAVA KA UNAPREĐENJU I DOSTUPNOSTI DELA MERSADA BERBERA ŠIROJ JAVNOSTI.

ŽENA OD STILA I REČI, IRA ZAJEDNO SA SVOJIM SUPRUGOM ENSAROM BERBEROM ORGANIZUJE IZLOŽBE MERSADA BERBERA ŠIROM SVETA, VODEĆI RAČUNA O SLIKARSKOM BLAGU VELIKOG BOSANSKO-HERCEGOVAČKOG UMETNIKA.

IMALA SAM ŽELJU DA UPOZNAMO ŽENU KOJA KROZ KONSTANTNU AKCIJU I EDUKACIJU ŽIVI SVOJU MISIJU NA KRILIMA UMETNOSTI I JEDNOGA JUNAKA – MERSADA BERBERA.

SA VAŠIM SUPRUGOM STE NA ČELU FON­DACIJE MERSAD BERBER ČIJA DELA NA­STAVLJAJU SVOJ ŽIVOT. KAKVO JE ISKU­STVO VODITI TAKVU FONDACIJU?

Po struci sam magistar međunarodnih odnosa – diplomacije, te sam paralelno diplomirala filozofi­ju. Niz godina sam bila aktivna u toj oblasti. Kao član uprave Fondacije Mersad Berber, apsolutno sam se pronašla u veoma zahtjevnim aktivnosti­ma unutar fondacije u koje se ubrajaju organiza­cija internacionalnih i nacionalnih muzejskih i ga­lerijskih izložbi, kao i medijsko oglašavanje u cilju promocije lika i djela slikara Mersada Berbera.

Od osnivanja Fondacije, sa velikim zadovolj­stvom, poštovanjem i odgovornošću bavim se „umjetničkom diplomacijom“. Posebno bih izdvo­jila retrospektivne muzejske izložbe koje su odr­žane u muzejima PERA u Istanbulu i Qatara u Dohi, Klovićevim dvorima u Zagrebu, Art Master­su u St. Moritzu, te izložbe u prestižnoj Albemar­le Gallery u Londonu.

MERSAD BERBER JE JEDAN OD NAJPOPU­LARNIJIH SLIKARA ČIJE SE GRAFIKE I SLI­KE MOGU PRONAĆI U DOMOVIMA NE SAMO NA BALKANU, VEĆ ŠIROM SVETA, ZAHVA­LJUJUĆI MOTIVIMA I SIMBOLIMA NA RA­ZNOVRSNIM MODNIM ASESOARIMA. UMET­NOST SE ŠIRI DALJE. KAKO JE REAGOVA­LA PUBLIKA I LJUBITELJI UMETNOSTI?

Brend Mersad Berber Museum Collection je na­stao nakon ponude Fondaciji i odluke izgradnje i otvaranja Muzeja Mersad Berber u Sarajevu. Ideja visoko kvalitetne accessories linije je na­stala po uzoru na svjetske muzejske gift shopo­ve umjetničkih djela renomiranih slikara poput Picassa, Klimta, Van Gogha, gdje nakon posjete muzejske izložbe imate priliku kupiti jedan detalj oslikan umjetninama tih svjetskih slikara i čuva­ti ih kao uspomenu da ste bili dio te muzejske izložbe. Na taj način smo i mi u Fondaciji Mer­sad Berber došli na ideju da ljubiteljima Berbera omogućimo atraktivni detalj kao što su prekrasne svilene marame, dekorativni jastuci, T-shirts, ho­odies, art torbe, kaftani sa najpoznatijim motivi­ma slikara, na što je domaća i inostrana publika, te istinski ljubitelji i kolekcionari umjetničkih dje­la slikara Mersada Berbera, reagirala sa velikim oduševljenjem, pa kolekciju planiramo proširiti u određeno vrijeme.

MERSAD BERBER MUSEUM COLLECTION PROIZVODE JE MOGUĆE PRONAĆI U ITALI­JI, AMERICI, KATARU, TURSKOJ, MAKEDO­NIJI, ZATIM U HRVATSKOJ – DUBROVNIKU, ROVINJU, ŠIBENIKU, SPLITU I ZAGREBU, KAO I U GALERIJI MERSAD BERBER U SA­RAJEVU. MOŽDA USKORO I U BEOGRADU?

Izuzetno cijenimo i poštujemo naše dugogodiš­nje klijente, kolekcionare, te ljubitelje umjetnosti slikara Mersada Berbera iz cijele bivše Jugosla­vije. Ukoliko se ukaže prilika, bilo bi nam veliko zadovoljstvo proširiti naš asortiman Mersad Ber­ber Museum Collection i u Beogradu.

DOKLE SE DOŠLO SA IDEJOM OSNIVANJA MUZEJA MERSAD BERBER U KOJEM ĆE BITI PRIKAZANA NJEGOVA KLJUČNA DELA?

Projekat Muzej Mersad Berber smo započeli u Sarajevu kao gradu gdje je Mersad Berber živio i započeo svoju karijeru i osvojio mnoge prestižne svjetske nagrade. Lokacija se nalazi u strogom centru grada na dvije etaže u zgradi iz doba se­cesije. Projekat potpisuje čuveni bosanski arhi­tekt Zlatko Ugljen. Što se tiče same realizacije, ne ide brzinom kojom smo zamislili, ali uz sve svjetske okolnosti koje nas prate zadnje tri go­dine, nije ni čudo da se to reflektiralo i na naš projekat.

IZLOŽBE KOJE PREDSTOJE?

Sa domaćim i inostranim galerijama poput ugled­ne istanbulske Galerije Selvin, koja se nalazi na čak dvije lokacije u najpopularnijim djelovima grada Nişantaşi i Arnavutköy, renomiranom ga­lerijom Albemarle Gallery u Londonu, te najsta­rijom makedonskom Galerijom El Greco u srcu Skoplja, uspješno surađujemo već niz godina. Ekskluzivno najavljujemo veliku muzejsku izlož­bu u septembru 2023. godine u impozantnim dubrovačkim Lazaretima u srcu Dubrovnika. Du­brovnik je bio i ostao slikarev treći dom nakon Sarajeva i Zagreba. Grad iznimne inspiracije, historije, igre svjetlosti i istaknutog stvaralaštva umjetnika.

Pored mnogobrojnih hommage’a na velike svjet­ske umjetnike kao što su Velasquez, Kramskoy, Bukovac etc. u svojoj interpretaciji, Berber je im­presivnu internacionalnu slavu stekao upravo svojim velikim opusom Dubrovačkih flora.

KOJA JE VAŠA FORMULA USPEHA? DA LI JE DANAS LAKO BITI USPEŠNA ŽENA NA BALKANU I U SVETU?

Uspješnoj poslovnoj ženi i majci nije jednostavno u današnje vrijeme brzog života, stresa i ogro­mnih zahtjeva, napraviti balans između privatnog i poslovnog. Po mom dosadašnjem ne tako ma­lom iskustvu, biti majka, poslovna žena i doma­ćica, gdje bi sve perfektno trebalo da funkcionira, nekada ide, a nekada ne ide. Majčinstvo je naj­veći Božji dar na čemu sam neizmjerno zahvalna jer sam majka jedanestogodišnje djevojčice Mey. Po mom mišljenju je sve stvar dobre organizaci­je. Od svoje treće godine života odrasla sam na zapadu, u germanskom duhu školstva, te poslije u američkom edukacijskom sistemu. Uz obrazbu koju sam stekla, osnovna stvar je uvijek bila or­ganizirati sebe u sistemu koji je bio jako zahtje­van, te opstati i egzistirati. Ne zaboravljajući da je temelj svega kućni odgoj! Te dvije komponen­te su mi jako pomogle u organizaciji mog privat­nog i poslovnog života u ovim veoma zahtjevnim vremenima, pogotovo kada je žena u pitanju, od koje se nažalost jako puno očekuje.

PO ČEMU PAMTITE SVOG SVEKRA MERSA­DA BERBERA?

Mersadu je porodica bila na prvom mjestu. Uvi­jek brižan kao otac, suprug, djed i svekar, veoma pristupačan, ljubazan i šarmantan. Voljela sam provoditi vrijeme razgovarajući s njim o brojnim temama, od filozofije, umjetnosti, do politike i historije. Bio je kao otvorena knjiga. Tokom broj­nih izložbi širom svijeta, uživala sam uz njegovo stručno vodstvo i interpretaciju umjetničkih djela.

Bila mi je velika čast upoznati predivnog, pleme­nitog, humanog i velikog umjetnika Mersada Ber­bera, a uz to sam mu bila i snaha. Pošto potječem iz umjetničke obitelji, od ranog djetnistva sam se upoznala sa djelima Mersada Berbera. Sjećanja na slikara za mene su nezaboravna i veoma če­sto se vraćam na filizofske citate umjetnika, koje su imale veliku umjetničku i životnu težinu, tako da u obavljanju svoje funkcije sa velikom odgo­vornošću i oprezom slijedim njegove moralne i društvene vrijednosti.

Kao što život piše romane, i u našoj obitelji se desio roman da je moj svekar mene poznavao još kao djevojčicu. Ušavši u brak sa mojim su­prugom Ensarom davne 2005. godine, na obo­strano zadovoljstvo, naš lijepi odnos pun topline, ljubavi i međusobnog poštovanja se nastavio. Velika je čast provoditi vrijeme u dugim razgovo­rima sa jednim svjetskim umjetnikom poput Mer­sada Berbera. Tijekom naših dugih razgovora mi je osobno približio njegova razmišljanja kroz filo­zofske aspekte značenja i poruku njegovih djela kao egzistencijaliste. Slikareve umjetničke i filo­zofske upute te moralne vrijednosti čine vodilju i temelje Fondacije Mersad Berber.

Kao što je poznato, djela Mersada Berbera su veoma impresivna i ostavljaju iza sebe veoma važne poruke.

Bio je umjetnik koji je spajao Zapad i Istok, edu­ciran u klasičnoj europskoj školi slikarstva, foku­sirajući se na svoje podrijetlo, na taj način gradio je most između dva sveta, a svaka faza njegovog umjetničkog stvaralaštva je bila izričaj njegovog trenutnog stanja.

Mersad Berber je po svojoj slikarskoj vokaciji bio grafičar, ali je jednako maestralno vladao i svim drugim tehnikama slikarstva.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

PERSONALIZOVANA ISHRANA – OPTIMALNO ZDRAVLJE

POSLOVNI USPEH SA DALEKOG ISTOKA