in

SLOBODA KAO JEDINI IZBOR

PIŠE: BILJANA BOLIĆ, SERTIFIKOVANI ACCESS BARS VODITELJ
FOTOGRAFIJA: ALBERT KECKES
TELEFON: 060-387-12-34
ZIVETI ZIVOT U ZNAKU PITANJA

KOJI DOPRINOS MOZEMO BITI JEDNI DRUGIMA?

UPOZNAJTE BARSE-PROMENITE ŽIVOT

Kad spoznate sebe kao beskonačno biće, SLO­BODA postaje jedini izbor.

Šta je metoda Access Consciousness (Pristup svesti)?

Access Consiousness (Pristup svesti) je skup alata i tehnika dizajniranih tako da vam po­mognu da promenite bilo koji aspekt u vašem životu kojim niste zadovoljni i kreirate što god želite i to na drugačiji, lakši način. Ovde nema određenog sistema ili programa koji treba da prihvatite, da verujete u njega i da ga sledite.

Access vas uči da postavljanjem pitanja na koja ne tražite odgovore osnažite sebe i otvori­te se za veće mogućnosti.

Cilj Accessa je da osnaži ljude kako bi znali da znaju. Svako može izabrati alate i primeniti ih na ono što želi da promeni u svom životu.

Access je zapravo osvešćivanje našeg unu­trašnjeg znanja koje svi posedujemo, samo ne znamo kako da do njega dođemo. Putem jednostavnih i pažljivo formulisanih pitanja, mi učimo da primimo i vidimo mogućnosti. Tako se otvaraju potpuno nove mogućnosti od kojih pravimo izbor koji dalje kreira našu realnost. Izlazimo iz modela bolesti ili preživljavanja i stvaramo sebi zdrav život i obilje, ako to iza­beremo. Pristup svesti je pragmatičan sistem. Ceo život pokušavamo da nađemo pravi odgo­vor i time stalno sebe ograničavamo

Da li ste čuli za Barse?

Barsi su sama suština i temelj Access Cons­ciousnessa. Ovo može da bude polazna tačka velike avanture i nešto što darujete svom živo­tu da vam pomogne u kreiranju više lakoće u svemu.

Barsi su 32 tačke na glavi, u kojima se čuvaju elektromagnetne komponente svih naših mi­sli, stavova i uverenja o različitim aspektima života poput novca, ljubavi, kreativnosti, sek­sualnosti, starenja itd. Svaka misao, ideja, stav, odluka ili uverenje koje ste fiksirali, učvršćuje energiju i ograničava vašu sposobnost da na tom području života učinite bilo šta sa lako­ćom. Posle Bars tretmana, počinjemo da do­puštamo da nam sve što odaberemo u životu dođe sa radošću, lakoćom i u obilju!

Barsi se pokreću u toku tretmana koji je prijatan i bezbedan, tako da se može raditi trudnicama i bebama. Kada se laganim dodirom te tačke pokrenu, energija koja je bila fiksirana počinje nesmetano da teče, otpuštaju se ograničenja koja ona stvara, pokreću se sinapse, raspršuju se polariteti naših misli (dobro-loše) i otključa­vamo se za neke sasvim nove mogućnosti.

Prednost ove tehnike je što su promene vidljive brzo u svim sferama života.

Osoba koja prima tretman:

– ne mora da zna šta se otpustilo i iz kog je to vreme
– ne treba da se suoči sa prošlošću da bi pro­menila sadašnjost
– treba da zna da nema kontraindikacija – može se primenjivati na bebama.

Šta se postiže Bars tretmanom? Šta njime mo­žete dobiti?

Bars tretman opušta, podmlađuje, isceljuje, unosi mir, radost i neverovatan osećaj lakoće u telu, briše ćelijsku memoriju, otklanja bloka­de, strahove, depresiju, proširuje svest, otvara za nove mogućnosti i “otključava” sposobnosti koje smo duboko u sebi “zaključali”. Smiruje um, pa se posle tretmana pretvaramo u “hodajuću meditaciju”, stajemo u pun kapacitet i svakoga dana postajemo sve više ono što jesmo, a ne ono što su nas učili da budemo. Svakodnevni pad energije i iscrpljenost postaju daleka proš­lost!

Ukoliko se nekog stava, odluke ili uverenja čvrsto držimo (jer se to možda jednom pokazalo kao “ispravno” za nas), tada kreiramo gustu energiju koja nas ograničava i ne dopušta nam da živimo život kakav želimo.

Stres, bezvoljnost, pesimizam, bolna stanja, loši partnerski odnosi, loš san, slab imunitet?

Rado biste prespavali ovaj period svog života?

Da li biste ponovo hteli nadmašiti svoju stvar­nost? Da li biste hteli početi stvarati vašu stvar­nost i vašu zivotnu zabavu? Da li želite živeti re­alnost, koja uistinu vi jeste?

„Svest je sposobnost prisutnosti u svakom tre­nutku vašeg života, bez prosuđivanja sebe ili bilo koga drugoga. Budite u dopuštanju. To je spo­sobnost primanja svega, bez odbijanja, te stva­ranja svega što želite u životu – više od onoga što trenutno imate i više od onoga što možete zamisliti.“

Kada naiđete na pitanje „Šta ako je danas poče­tak nečeg sasvim drugačijeg?“, koje vas odve­de na Uvodno predavanje o Barsima, tretman, ili još bolje, Bars radionicu, znajte da će zaista biti drugačije. Ovi tretmani su pomogli hiljadama ljudi da promene mnoge aspekte svog života, uključujući novac, zdravlje, odnose, izgled, oblik svog tela, telesnu težinu i mnogo više od toga. Ceo vaš život se može promeniti sa potpunom lakoćom, jer pokrenuti Barsi:

– isceljuju
– doprinose neverovatnom osećaju lakoće u ce­lom telu
– laganim dodirom transformišu sve ono što ste vi voljni da promenite
– unose mir i radost
– prazne glavu (posle tretmana se pretvarate u hodajuću meditaciju)
– omogućavaju totalnu prisutnost u sadašnjem trenutku
– otvaraju vas za primanje i davanje
– otklanjaju prosuđivanja koja imamo o sebi i o drugim ljudima
– neguju, „čiste“ i „hrane“ svaku ćeliju u telu
– raspršuju gustu energiju i blokade
– otklanjaju strahove, depresiju, a „energetski padovi“ u toku dana prestaju da postoje
– povećavaju izdržljivost, snagu i elastičnost kod sportista, plesača i sl.
– menjaju vibraciju celog vašeg bića tako da u trenu prestajate da privlačite u svoju realnost ono što vam više ne služi i što ne želite
– otključavaju vaša znanja i sposobnosti koje ste zaključali (jer su vam uporno govorili da tako ne treba, da nije ispravno, da ne znate, da ne štrčite, da se smirite, da ne preterujete)
– pomažu da stanete u vaš pun kapacitet i razvi­jete one potencijale koje i ne znate da poseduje­te na način koji ne možete ni zamisliti.

Da li ste spremni da izađete iz matrice ove real­nosti i da se po prvi put okrenete sebi iz sasvim drugačije perspektive?

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

VELIČANSTVENA SVAKODNEVNICA ŽIVOTA

IBIZA SPIRIT FESTIVAL April 29, 2018