in

MISAO, ENERIJA, FREKVENCIJA

PIŠE: KOLIESOVA IRINA – PSIHOLOG, ENERGOPSIHOLOG, EKSPERT ZA ENERGETSKU DIJAGNOSTIKU FIZIČKOG STANJA LJUDSKOG ORGANIZMA, STRUČNJAK ZA SISTEMSKE – PORODIČNE KONSTELACIJE, LIFE-COACH, SPORTSKI PSIHOLOG, OPERATER KARMAKOREKCIJE, REIKI-MASTER UČITELJ, INSTRUKTOR JOGE.

U našoj strukturi, kao ličnosti, postoje dva osnovna procesa bez kojih mi ne možemo postojati – to su emocionalnost i kognitivnost (proces mišljenja). Da razmotrimo ove procese sa pozicija energopsihologije. Mi komuniciramo sa Univerzumom pomoću vibracije reči, emocija i misli, kada pravimo izbor i preduzimamo određene postupke. Univerzum nam odgovara događajima u našem životu. Događaji su njegov jezik, zato je jako važno doživljavati i razumeti te povratne znake koje nam Univerzum šalje. Najočiglednija manifestacija toga vama je već poznata – to su takozvane slučajnosti. Da li ste se ikad zapitali zašto se dešava sledeće: kada pomislite na nekog čoveka on se, ili informacije o njemu, pojavi u vašem životu? Ili kada ste obuzeti rešavanjem nekog problema – nagoveštaj njegovog rešenja neočekivano nađete na stranici časopisa koju ste «slučajno» otvorili? Zašto, kada su vam potrebni neki odgovori, oni dolete do vas iz sasvim «neočekivanog» pravca?

Svako od vas može da se seti trenutaka kada ste, prilikom pojave nekog, vama potpuno nepoznatog čoveka, prema njemu osetili neobjašnjivu simpatiju ili jaku odbojnost.

Naučnici kažu da svaki čovek ima svoj «energetski pasoš» koji pokazuje pri svakom kontaktu sa drugim ljudima. Upravo zato mi uvek pamtimo prvi utisak o čoveku. Ponekad iz sasvim neobjašnjivih razloga taj utisak može biti apsolutno pozitivan ili suprotno – negativan, u zavisnosti od vibracija koje sagovornik emituje. Prema tome, prvi utisak i nije baš tako pogrešan. Svi smo mi do određene mere vidoviti.

Osim toga, izračunato je da se tokom dana u našem mozgu pojavi oko 60.000 misli i oko 5% njih prate prilično jake emocije. To liči na mravinjak, gde se čini da se misli međusobno takmiče u snazi i spretnosti – koja će odleteti dalje u okolni prostor.

Na planeti živi oko 7 milijardi ljudi čije misli i emocije uranjaju u zajedničko energetsko polje. Možete li zamisliti u kakvom gigantskom informaciono-energetskom prostoru mi živimo!

Zamislite energoinformaciono polje oko sebe kao akvarijum sa čistom nezamućenom vodom. A sada sipajte u njega jednu kapljicu mastila – negativnu misao. Šta će se desiti sa energijom koja vas okružuje, kakav uticaj će imati ta «kap mastila» na njega? Ova metafora objašnjava koliko je važno imati čiste misli i pozitivne emocije… Neophodno je jasno shvatiti da su vibracije naših misli informacije koje ulaze u energetsko informaciono polje koje nas okružuje. A svaku informaciju mi možemo promeniti samo slanjem novih informacija. Čovek se može uporediti sa bioračunarom koji učestvuje u razmeni informacija na Internetu.

Naš mozak je kao primopredajni sistem, i izvor je zračenja i percepcije mentalne energije. Svaka misao je energetski impuls a prema zakonu rezonancije slične energije se privlače. Sudarajući se u energetskom polju Zemlje sa vibracijama misli drugih ljudi naše misli rezoniraju sa vibracijama iste vrste i pojačavaju se. A kada se dugo, voljno ili nevoljno, fokusiramo na nešto, onda to nešto, prema zakonima univerzuma, biva privučeno u naš život.

U fizici postoji pojam «faznog prelaza», kada kvantne čestice počinju da se «nižu» u jednom pravcu a u trenutku dostizanja određenog broja («kritične mase»), pridružuju im se sve ostale čestice.

Na sličan način Univerzum reaguje («prilagođava se») u odnosu na nas. Kada u vaš život počnu da se uključuju ljudi, događaji, informacije, mogućnosti, situacije, ideje i slično, postepeno manifestujući u stvarnosti ono na šta smo mi bili fokusirani – to je upravo taj vaš «fazni prelaz». To se Univerzum okreće ka vama. Ne govorimo mi uzalud: «To te je meni sam Bog poslao!».

Tako se odvija nastanak naše životne stvarnosti. Razumevanje ovoga omogućava nam da izaberemo gotovo bilo koju «vezu» naših misli sa energetskim poljem, «slučajnosti» nas više ne iznenađuju, možemo ih čak predvideti, pa čak i stvarati po sopstvenoj volji!

Posedujući jedinstvene talasne karakteristike, kao i svaka druga energija, misao nam omogućava da konstruktivno sarađujemo sa svetom oko nas. Moramo naučiti da verujemo da je Univerzum – živ, da je misleći i svestan, i da smo mi deo njega. Neophodno je prihvatiti pravilo: «Kada poveruješ tada ćeš i videti» (V.Dier), a ne obrnuto – «kada vidim tada ću i poverovati». I tada će ova vera izmeniti vaš život. Svest o sebi kao delu univerzuma daje nam tačne koordinate za ceo naš dalji razvoj.

U svojoj knjizi «Život punom snagom!» Džim Loer i Toni Švarc pišu: «Svaka naša misao ili emocija ima energetske posledice – koje vode ga boljem ili gorem. Konačna ocena našeg života ne zasniva se na količini vremena koje smo proveli na ovoj planeti, već na energiji koju smo uložili za to vreme… efikasnost, zdravlje i sreća zasnovani su na veštom upravljanju energijom».

Čovek u bilo kom trenutku svog života može doći do uspeha ako počne da razmišlja i da živi kao uspešan i srećan čovek. Prosperitet ima svoju energiju i svoje vibracije, svoje misli, svoje emocije. Svaka afirmacija deluje sve dok u nju istinski verujemo. Ali u nama je često toliko sumnji i nesigurnosti da to uveliko smanjuje potencijal misli koje emitujemo u Univerzum. Mi se kao deo sistema (porodica, radni kolektiv, država) svesno uključujemo u zajednički sistem načina razmišljanja i ako svi oko nas misle negativno, onda taj negativ prodire i u nas. Prilično je teško promeniti uobičajeni način razmišljanja, određene misli stvaraju blokade i programe u našoj podsvesti, a za izlazak iz začaranog kruga misaoformi potrebna je pomoć sa strane. Mi živimo u gustoj čauri informacija, koju stvaramo mislima (električno polje) i emocijama (magnetno polje). Tako nastaje naš svet, naša realnost u ovom kontinuumu vremena. Vodimo računa o sebi, vodimo računa o tome šta emitujemo i šta razmenjujemo. Neke situacije u svom životu mi ne možemo promeniti ali možemo promeniti svoj odnos prema njima, a time se menjaju i naše misli, naše emocije i naša energoinformaciona polja.

Sa ljubavlju i otvorenim srcem prema vama!

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

JEDAN DAN U GRDELICI

SRCE KAO NEBO