U OČIMA, SJAJ DUŠE

PIŠE: DANICA CVETKOVIĆ

www.kundalini.rs

Svi odavno znamo da su oči ogledalo duše. Naš pogled izlazi iz nas kao koncentrovani zrak energije i njegovu neverovatnu snagu je nemoguće objasniti, nemoguće izmeriti ni metrom ni vagom ni bilo kojim instrumentom. Pogled može biti zamišljen i tužan, nežan ili grub, radostan, zaljubljen, uznemiren ili spoko­jan, zadivljen ili prezriv, urokljiv ili isceljujući… Pogledom možemo izbaciti iz nas ono što nas muči, možemo sevati očima kad smo besni, možemo plakati kad smo tužni. A možemo i da milujemo i ljubimo očima kad volimo. Po­gledom se duše spajaju ili razdvajaju. Pogled ne može da vas prevari. U našim očima se ogledaju sve naše misli i osećaji, naše sumnje i naša uverenja. I bilo šta da usta govore, mim­ika pokazuje, ako nije saglasno sa pogledom, odbacite kao laž, kao neistinu.

Oči su kao kristalno čisto jezero u kome se ogleda sav unutrašnji život čoveka. U našim očima se vide odblesci sjaja naše duše. I mno­go je važnije imati lep i spokojan unutrašnji svet od spoljašnje lepote. Postoje ljudi sa sjajem u očima. Među njima su i deca i zaljubljeni, ali taj sjaj je drugačiji, razlikuje se. Ljudi sa sjajem u očima su ljudi sa čistom i prelepom dušom. Oni su dobri, iskreni, znaju puno, razumeju i prihvataju sve oko sebe. Bez osuđivanja. Takvi ljudi privlače druge kao magnet jer nalaziti se u njihovoj auri je blagoslov. Kada ste u njihovoj blizini, odgovori na vaša pitanja se sami pojavl­juju, misli se čiste i produbljuju, bolesti iscel­juju.

Imala sam tu sreću da ih upoznam lično ili da budem u njihovoj auri, u njihovoj blizini. Up­oznala sam lično Guru Deva, velikog majstora Sat Nam Rasayana i kundalini joge. Bila sam u njegovoj auri često i dugo po celom svetu. Bila sam sa njim u Indiji više puta, u Peruđi u Italiji na neverovatno jakim energetskim ritritima, u Francuskoj, u Španiji… Njegove oči su uvek bile tako čiste, tako ozarene, detinje iskrene, njego­vo prisustvo isceljujuće. Te oči će zauvek živeti u mom srcu. Ta svetlost koju je on probudio u meni će zauvek ostati u mojoj duši. Imala sam sreću da budem u blizini Mudžija, na njegov­im satsangovima u Indiji, sa njim sam osetila jasnoću i snagu ne-misli. Sa svojoj učiteljicom kundalini joge Gurmukh i još nekoliko velikih učitelja sam naučila kako da sama idem dalje, kako da radim i dalje na svom napretku. Nauči­la sam kako da pomažem ljudima da posta­nu ljudi sa očima koje sijaju. Da zastanu, os­ete, razumeju, prihvate i nastave dalje svojim putem duše. Da postanu i ostanu svetli, život­no radosni i kada se sve oko njih menja, da se nikada ne predaju, da budu hrabri. Da prihvate svaku promenu i pobede svaki izazov na svoj način. Jer samo su promene u našim životima stalne. A naša duša je besmrtna i iako je sas­tavni deo nas, ili bolje rečeno mi smo sastavni deo nje, duša živi svojim životom. Ona zna kako da zasija, treba samo da joj to dozvoli­te. Da bar malo ućutkate svoj um i da otvorite srce. I vaše oči će zasijati vašom unutrašnjom svetlosti.

Sat Nam!