PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ INTERVJU: NATAŠA KAMALJEVIĆ FOTOGRAFIJE: VUKAN ŠUKIĆ NATAŠA KAMALJEVIĆ, ROĐENA 18. AVGUSTA 1978. GODINE, U GORNJEM MILANOVCU. DIPLOMIRA MARKETING U TURIZMU NA BERKLEY BIZNIS KOLEDŽU U ŠPANIJI, A POTOM SE VRAĆA SE U SRBIJU I ZASNIVA...

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ INTERJVU: GORDANA JANEVSKA FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE GORDANA JANEVSKA, MAKEDONSKA SLIKARKA, ROĐENA 1966. GODINE U ŠTIPU, ŽIVI U SKO­PLJU, REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA. POSLE ZAVRŠENE GIMNAZIJE U ŠTIPU, STUDIRA NA TEHNOLOŠKOM FAKULTETU U BEOGRA­DU, ZAVRŠAVA I VIŠU...

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ INTERVJU: MILOVAN MIĆA BJELICA FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE MILOVAN MIĆA BJELICA, ROĐEN JE 1950. GODINE U ZAJEČARU. DIPLOMIRAO JE NA EKO­NOMSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU. ODRASTAO JE U PORODICI SA GENE­RACIJSKOM TRADICIJOM PROSVETNIH RADNIKA,...

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ INTERVJU: BILJANA CINCAREVIĆ FOTOGRAFIJE: MILOŠ LUŽANIN BILJANA CINCAREVIĆ, AKADEMSKA SLIKARKA, KONCEPTUALNA UMETNICA, AKTIVISTKINJA U EKOLOGIJI. MAGISTRIRALA JE TEH­NIKU ZIDNOG SLIKARSTVA NA FAKULTETU PRIMENJENIH UMET­NOSTI UNIVERZITETA U BEOGRADU 2014. GODNE. NJEN UMET­NIČKI IZRAZ BLIZAK JE MODERNOM...

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ-TOPALOVIĆ INTERVJU: ELENA ANDREJEVNA VOGULKINA FOTOGRAFIJE PORTRETA: VANYA BEREZKIN ELENA ANDREJEVNA VOGULKINA, ROĐENA JE 1987. GODINE U NIŽNJI NOVGOROD. SLIKAR­STVO JE STUDIRALA NA MOSKOVSKOJ DRŽAVNOJ AKADEMIJI UMETNOSTI „SURIKOV“ U MOSKVI (2016-2018). IZLAGALA JE U MOSKVI, VARNI, STRAZBURU,...