in

PRILAGOĐAVANJE ANĐELA NA ZEMLJI

PIŠE: NIHAD F. SOFTIĆ
FOTOGRAFIJA: MIA MEDAKOVIĆ

Sa trinaest sam znao da želim nešto više, još tada sam predosjećao značaj življenja ovog jedi­nog života. Kao klinac, svaki dan sam posmatrao radnike obližnje fabrike koji su tačno u 15 časo­va prolazili pokraj moje kuće. Svakog dana, osim vikendima, a tada mi nisu nedostajali jer sam bio posvećen dječijem životu i igri. Posmatrao sam ih iz dana u dan, analizirao govor njihovog tijela, hod, odjeću, slušao njihov razgovor. Zamišljao sam život tog radnika, razmišljajući o njegovom smislu postojanja, njegovoj svrsi, a ponajviše o toj njegovoj rutini.

Na kraju, zahvaljujući tom istom radniku, sa tri­naest sam duboko u sebi već znao nešto bitno. Iako značenje svega toga nisam razumio u pot­punosti, znao sam šta nisam želio. Nisam želio rutinu.

Želio sam slobodu!

***

Za mene, život Nikole Tesle je najbolji primjer i dokaz onog u što vjerujem. Čovjek koji se još kao dijete znao fokusirati na unutrašnje glasove i putokaze ojačane snažnom imaginacijom i vje­rom da može ostvariti svoje snove. I upravo, uko­liko posmatrate životni put Nikole Tesle od Smil­jana, sela kraj Gospića iz Hrvatske, do Amerike, shvatit ćete da to nije bilo ništa drugo do praćen­je unutrašnjih glasova koji su ga vodili tokom ci­jelog njegovog života. Naprosto, Nikola Tesla je znao slušati i vjerovati intuiciji koja ga sredinom XIX vijeka iz nedođije odvela u epicentar deša­vanja učinivši ga najvećim genijem svih vremena.

Intuicija, da uprostim, nije ništa drugo do un­utrašnji glas koji dolazi u obliku dobrog predos­jećaja, predskazanja ili slutnje. Šta god da je pomaže, posebno u procesu donošenja odluka. Ukoliko se pažljivo osluškuje, lako ju je prepozna­ti, to je znak čiji prvi impuls kreće iz srca, a onda omotano preljepim emocijama obuzima i cijelo tijelo. Jednostavno, u tim trenucima čovjek se osjeća uzvišeno, samouvjereno i strastveno. Up­amtite, intuicija nije slučajnost, niti je sretna okol­nost poput one koja je potrebna da se dobije na lotu, nego čista unutrašnja mudrost koja je subli­macija svega naučenog tokom života. Prepozna­ti je u moru drugih glasova je velika sposobnost onog koji je zna izdvojiti iz mnoštva drugih.

Nikola Tesla je živio i postao ono što je i sanjao. Usput, Nikola Tesla se cijelo vrijeme igrao.

Inspirisan likom i djelom Nikole Tesle, srps­ki pisac i pjesnik Stevan Pešić je 90-ih godina prošlog stoljeća duh i spoznajnu moć velikog izu­mitelja otjelotvorio putem drame “Prilagođavan­je anđela” koja se godinama igrala u Narodnom pozorištu u Beogradu, a meni upotpunila sliku o velikom genijalcu koji je postigao ono što je za većinu ljudi nepojmljivo. Vjerovati u snove!

Zašto je sve ovo bitno za nas?

Zato što duboko u sebi vjerujem da smo svi mi pojedinačno anđeli sa nepobitnom svrhom i misijom na ovoj planeti. Također, uvjeren sam da je svako od nas čovjek u prolazu (anđeo), a da “uslovi prilagođavanja jednog anđela na zem­lji” pomenuti u drami mogu biti odličan putokaz svakom od nas kako da ostvarimo svoje snove. Samo je potrebno vjerovati u to i sljediti nave­dene upute…

  1. Prvi uslov je visoka svijest o svrsi postojan­ja i djelu koje treba izvršiti.
  2. Drugi uslov prilagođavanja je istrajnost.
  3. Treći uslov je usmjeravanje svih vitalnih i duhovnih energija na djelo.
  4. Četvrti uslov je prilagođavanje tjelesnog sklopa djelu.
  5. Peti uslov prilagođavanja je pamćenje, pre­ciznije mogućnost usvajanja, zadržavanja i kvalitetnog korištenja informacija.
  6. Šesti uslov je vizualizacija.
  7. Sedmo prilagođavanje je znanje kako da se psihičke i vitalne energije pretvaraju u ono što želimo.
  8. Osmo prilagođavanje je znati šta je najveći kradljivac energije, a time i duhovne moći.
  9. Deveto prilagođavanje je sve učiniti da se nijednog dana, nijednog trenutka ako je to moguće, ne zaboravi ko smo i zašto smo na Zemlji.
  10. Deseto prilagođavanje je igra!

 

Cilj ovog pisanja jeste da se ukaže na unutrašn­je glasove koji najbolje znaju šta je naša iskrena suština. Suština pojedinca nije stremljenje ka statusu superheroja ili ostvarivanju snova roditel­ja kako bismo postali ono što oni za nas žele. Svako od nas treba da postane ono što u sebi najjače osjeća. Upravo kao Nikola Tesla, dječak iz Smiljana.

Osim što duboko u sebi znaju šta žele, djeca sa svojih 11 ili 12 godina nemaju hrabrosti to isko­municirati, stoga je izuzetno bitno da roditelji, kao i prosvjetni radnici u školama, preuzmu na sebe obavezu usmjeravanja i poticanja razvoja djeteta i njegove iskrene suštine. Nazvao bih to još i istraživanje duše.

Stoga, posmatrajte i osluškujte vašu djecu. Osje­tite njihove potrebe i želje. Razgovarajte sa njima. Dozvolite im da budu ravnopravni sagovornici u kreiranju vlastite budućnosti. Podstičite njihovu intuiciju, talent i kreativni izražaj, jer to je upravo ono što oni jesu i što je njihov najveći potencijal na putu do lične sreće i profesionalnog uspjeha.

Ne zaboravite! – Igrati se u životu je najbitnije.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

I AM JUST PART OF THE CIRCLE

VIZIJE, VREME, PROSTOR