POSAO KAO IZAZOV

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ-TOPALOVIĆ
INTERVJU: DANIJELA GOLIĆ

FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

Danijela Golić, rođena u Beogradu, gde je pohađala osnovnu školu i X Beogradsku gim­naziju. Studirala je na Univerzitetu Singidunum, odsek za računovodstvo i reviziju.

Godine 2001. osnovala je prvu firmu, Omladins­ku zadrugu Lei, koja još uvek uspešno posluje, a 2004. pokreće još jedan posao, salone lepote Wizard, koji se danas nalaze na nekoliko lokaci­ja u gradu. Od 2014. godine pokreće i kompaniju CPA Solution koja se bavi digitalnim marketin­gom i podrškom poslovanju kompanijama.

U decembru 2018. se pridružuje Sekciji za žens­ko preduzetništvo Privredne komore Srbije. Osnivač je Samita žena lidera i pokretač Akade­mije „Samit žena lidera“.

KAKO JE NASTAO SAMIT ŽENA LIDERA?

Samit je nastao kao ideja da se ženama pruži podrška u smislu edukacije, umrežavanja i in­formisanja o svim onim sredstvima koja su im dostupna za finansiranje poslovanja. Smatram da najveći izazov za žene preduzetnice predstav­ljaju nedovoljna podrška i nedovoljna informisa­nost. Ponekad je i momenat kada znate gde da potražite pomoć dovoljan i zato je ideja da kroz Samit gradimo jaku mrežu za podršku preduzet­nicama u Srbiji.

AKADEMIJA „SAMIT ŽENA LIDERA“ – KAKO BI NAM JE OPISALA I KOJA JE OSNOVNA IDEJA KOJA SE BRANI NA AKADEMIJI?

Akademiju pokrećem u saradnji sa kompanijom Skills koja se već 24 godine bavi edukacijom za­poslenih. Pre par godina sam bila polaznica tre­ninga koji je organizovala Evropska banka za raz­voj i rekonstrukciju i to je za mene bio prvi trening korporativnog tipa.

Tada sam uvidela zašto velike korporacije inves­tiraju ozbiljne sume novca u razvoj zaposlenih i koliko je to važno za stabilno poslovanje. Kao neko ko je svoju prvu firmu pokrenuo sa 22 go­dine, nikad nisam bila deo velike korporacije i nisam pridavala dovoljno značaja edukaciji zato što sam stvari pokretala sama. Ovaj trening mi je pomogao da bolje upoznam sebe i lakše prepoz­nam potencijalne rizike. Od tada sam pohađala dosta treninga i sa svakog sam ponela nešto vredno. Smaram da je, pored dobre poslovne ide­je, za uspešno poslovanje potrebna i edukacija i “malo” sreće.

KOME SU NAMENJENI TRENINZI KOJE ORGANIZUJETE?

Treninzi su namenjeni svim ženama koje prepoz­naju važnost edukacije kao osnovu za uspešno poslovanje. Živimo u vremenu velikih i brzih pro­mena i neophodno je da imamo sposobnost la­kog prilagođavanja. Da bi to mogli, važno je da se konstantno edukujemo i ulažemo u lični raz­voj. Upravo tome je namenjena Akademija – svim onim ženama koje žele da se razvijaju na ličnom i profesionalnom nivou.

KAKO BI OPISALA PREDUZETNICU U SRBIJI U 21. VEKU?

Opisala bih je kao hrabru ženu. Nije lako po­krenuti poslovanje, ja sam to uradila kada sam još bila jako mlada. Kada tako mladi ulazite u preuzetničke vode ne razmišljate puno o neuspe­hu. Sada, iz ove perspektive, shvatam da su žene koje pokreću svoje poslovanje hrabri vizionari.

ŠTA ZNAČI BITI PREDUZETNIK DANAS?

Preuzetništvo je uvek veliki izazov, ali i motivaci­ja. Morate da se rodite sa tom pokretačkom en­ergijom. Mora instinkt da vas vodi. Ja u svakom trenutku znam da li je nešto dobra ili loša poslov­na ideja.

Tako je bilo i sa Samitom, nisam sebi postavila pitanje da li je to dobra ideja, da li ja to mogu, znala sam da mogu i da treba da uradim. Jedino je bilo pitanje koliko će ljudi prepoznati vrednost ovog projekta, a prepoznali su zato što sam ja verovala u njega i u sebe.

KAKO SI TI POSTALA PREDUZETNICA?

Moj izlet u preduzetničke vode je bio bez mnogo razmišljanja. Počela sam da radim već sa 16 go­dina, dok sam još bila u srednjoj školi. Kada sam napunila 22 shvatila sam da taj posao mogu da pokrenem i sama, da ne želim da radim za nekog drugog i nikada se nisam pokajala. Od tada sam pokrenula više kompanija koje uspešno posluju i veoma sam ponosna na činjenicu da mogu sama da organizujem svoje vreme.

ŠTA TE POKREĆE U POSLU?

Neophodno mi je da mi posao bude konstantan izazov. Moja energija je pokretačka, volim da učim, istražujem i obožavam putovanja. Ovaj po­sao mi daje slobodu i mogućnost da budem ja. Smatram da je to pravi način da se razvijamo – svoju decu učim da nije važno koliko imaju nego gde su bili i šta su videli.

KOJE SU MANE BITI PREDUZETNICA?

Ne vidim mane u tome što sam preduzetnica. Verujem da uvek u životu i u poslu treba najbol­je da iskoristimo ono čime raspolažemo. A ja to svakako koristim na najbolji mogući način.

Sigurno da nije jednostavno kada je odgovornost samo moja, ali sam naučila da delegiram, da je jednako važno da se u poslu okružim ljudima koji me “dopunjuju” i da brinem o njima, jer su oni moja “druga porodica”. Upravo to sam naučila kroz brojne edukacije i zato je Akademija nešto što smatram da može da koristi svakoj ženi.

U ČEMU LEŽI SNAGA ŽENE?

Leži u našoj sposobnosti da se povezujemo, raz­menjujemo informacije i tražimo podršku kada nam je potrebna. Žene su mnogo fleksibilnije u poslovanju od muškaraca i tu leži naša snaga.