in

(O)ŽIVI IDEJU

PIŠE: ANIMA MUNDI

Živeti ideju znači živeti sebe. U veku koji se brzinski kreće i menja, ideja je sve. Ko ima ideju taj po­beđuje, ali nije dovoljno imati je, mora se ona i živeti i(li) oživeti.

Ko pobeđuje – ja vs. oni ili ja protiv sebe? Moje borbe su lične, moje borbe me vode do moje sušti­ne i bolje žene u meni. Gde god me je srce istinski vuklo, bila je to najbolja ideja. Nema proračuna, kalkulisanja, merenja, sečenja, postoji samo istinski skok sa litice, a onda te na tom putu i sam Bog pogleda i podrži. Ti misliš da je možda Bog, Univerzum ili ko god, ali uvek si to Ti. Vera u sebe je taj istinski osećaj da će ideja oživeti, roditi se i materijalizovati.

TEMA MAJA MESECA JE (O)ŽIVI IDEJU

Imala sam ideje u životu, ne toliko mnogo, ali sam svaku oživela i živela. Kvalitet je prevagnuo nad kvantitetom ideja. Čovek je idejan koliko mu je mašta razbuktana, koliko je slobodan da se razmah­ne u svojoj igri.

Za poslednje tri godine, razvila sam e-magazin Refresh Your Life/RYL i foto-projekat „Varvarogeni­us – Lica intelektualaca Balkana(ca)“ o novom čoveku na Balkanu. Put od ideje do konačne reali­zacije je nepredvidiv, maglovit, nekada nejasan, ali vi u tim trenucima koristite svoju kristalizovanu i fluidnu inteligenciju. Kristalizovana inteligencija je sposobnost primene stečenog znanja i iskustva u novonastaloj situaciji i rešavanju problema koje imamo, a fluidna inteligencija je prirodna bistrina, sposobnost rešavanja problema tamo gde kristalizovana inteligencija ne pomogne, gde moramo da nađemo novo rešenje koje još nikada nismo iskusili, ni znali. Moje polje delovanja i inteligencija na koju se ja oslanjam u oživaljavanju ideja je fluidna.

A još je Heraklit mudro govorio da sve teče i sve se menja, da se nikada ne može dva puta zagaziti u istu reku.

Zato budi hrabar, budi inovativan, dosledan, imaj volju i želju, prati svoj unutrašnji glas i slušaj pa­žljivo šta ti kazuje. Budi tolerantan, ne boj se pogrešnog koraka, ohrabri sebe i ljude oko tebe da ti veruju – treba ti tako malo i tako puno da bi uspeo. Ideja je snažna onoliko koliko si ti snažan i jak. Sklopi svoj mozaik, budi u fokusu i imaj vojničku disciplinu i volju da stigneš do cilja. Tako se oži­valjvaju ideje, tako se žive snovi, tako se privlače slični na putu, tako se živi život idealan i po meri čoveka.

Prepusti se svojoj mašti, promenama i budi prilagodljiv vremenu i stvaranju. Reci EUREKA svaki put kada kročiš u svet ideje. Ideja je SVE(T).

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

MAJ 2018. IZAŠAO JE NOVI BROJ E-MAGAZINA RYL

NAJVEĆA DOSTIGNUĆA DOLAZE IZ SRCA