in

MOĆ METAMORFOZE

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ
INTERVJU: NATAŠA KAMALJEVIĆ
FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

NATAŠA KAMALJEVIĆ, ROĐENA 18. AVGUSTA 1978. GODINE U GORNJEM MILANOVCU. DI­PLOMIRA MARKETING U TURIZMU NA BER­KLEY BIZNIS KOLEDŽU U ŠPANIJI, A POTOM SE VRAĆA SE U SRBIJU I ZASNIVA PORODICU. ZAPOČINJU PORODIČNI BIZNIS VEZAN ZA SPORT I TURIZAM. POTREBA ZA UMETNIČ­KIM IZRAŽAVANJEM JE ODUVEK PRISUTNA I 2017. UPISUJE AKADEMIJU STRUKOVNIH STUDIJA U ARANĐELOVCU (GRADU TURIZ­MA, KERAMIKE I MERMERA), ODSEK DIZAJN ZA UNIKATNU I INDUSTRIJSKU KERAMIKU, OTKRIVAJUĆI NOVI SVET I MOGUĆNOSTI IZRAŽAVANJA. DIPLOMIRA 2020. GODINE I OSNIVA SVOJ KNARTCERAMIC STUDIO, U KO­JEM AKTIVNO STVARA I DIZAJNIRA UNIKAT­NU KERAMIKU. ŽIVI I RADI NA RELACIJI BEO­GRAD – ARANĐELOVAC.

KADA SI SHVATILA DA KROZ GLINU ŽELIŠ DA IZRAZIŠ SEBE?

Kada mi je profesor Branislav Spasojčević rekao da ima nešto u meni i mom odnosu prema gli­ni. On nažalost više nije među nama, ali sam mu zahvalna na svim savetima i opaskama koje su u meni probudile želju da istražujem i valjam glinu. Moram da kažem da su u mom razvoju uticali profesori Branko Bolović i Vladan Martinović, bez njih ne bih upoznala svet umetničke keramike.

ZAŠTO SI IZABRALA SKULPTURALNU VAZU?

Skulptura kao predmet je nešto što u meni budi razmišljanje i divljenje. Da bi bila dostupna i prila­godljiva čoveku i prostoru gde može biti posma­trana i tumačena, rešila sam da bude i upotreb­na. Tako pravim upotrebni unikatni umetnički komad koji ima i više svrha.

DA LI KROZ SVOJ RAD I STILISTIKU POSMATRAČU DONOSIŠ I PRUŽAŠ VREDNOST VIŠE?

Nadam se da je tako, a svakako sebi pružam mnogo vrednosti. Dok stvaram oblike, zaista odlutam u filozofske sfere života i bitisanja. Tako dolazim i do mogućnosti i odgovora. Ako bar delić te energije uspem da prenesem i probudim u posmatraču, onda sam postigla nešto.

NEKI DEFINIŠU TVOJE RADOVE KAO „STATEMENT OB­JECT IN MODERN INTERIOR“.

Iskreno se nadam da u datom prostoru moj rad skreće pažnju i poziva na posmatnje i pitanje ili tumačenje.

TVOJE SKULPTURE SU CRNE ILI BELE. ZAŠTO? I ZAŠTO GLINA?

Zato što su boje za ovu vrstu umetničkog iz­ražaja suvišne. Sam oblik je dovoljan, boja bi ga uprljala.

Glina je prirodan materijal od koje može sve što se zamisli, pre svega rukama, da se oblikuje. Ona je ženski rod, pa je samim tim jako svestrana, fleksibilna, čvrsta, mekana, osećajna. Ona može sve. Samo treba umeti sa njom.

ŠTA OSEĆAŠ DOK KREIRAŠ I STVARAŠ?

Knjigu bih mogla da napišem o osećanjima i razmišljanjima koji se bude dok sam sa glinom. Osećanja dolaze kao posledica mog razmišljan­ja, a razmišljanja dolaze iz svakodnevnog života. Sve što proživim, svako iskustvo i učenje ili greš­ka su okidači za razmišljanje, a onda to prouz­rokuje razna osećanja koja najbolje zna moja gli­na. Ona sve oseća, sve prenosim na nju i zajedno se radujemo, tešimo, volimo, tugujemo. Ima tu svega i na kraju joj kažem:”Prenesi delić svega što smo osetile i biće dobro.” Bitno je da smo nas dve dobro, moj komad, samim tim i ja.

TVOJA PRVA SAMOSTALNA IZLOŽBA SKULPTURA “MOĆ METAMORFOZE” ODRŽAĆE SE OD 19. DO 28. MAJA 2022. U GALERIJI RADOŠEVIĆ. ČIME ĆEŠ SE PREDSTAVITI? KOLIKO SI DUGO SPREMALA IZLOŽBU?

Predstavljam svoju srž, esenciju, ono što sam naučila i iskusila kroz godine i pozitivnu energiju kroz rad u ovom obliku. Ovo su radovi koje sam pravila par godina, pa ću pokazati meni najiz­ražajnije i najdraže.

ŠTA MISLITE?

KAKO UZETI LJUBAV U SVOJE RUKE?

OPREMA ZA YOGU – FLOAT