in

JASAN PUT

PIŠE: NATAŠA VUKIĆEVIĆ
FOTO: ALEKSANDAR TODOROVIĆ

Priča se kako je nevezivanje najveći izraz lju­bavi.

Da li vi to možete da razumete? Da li možete da zamislite da volite, a da niste vezani za onog koga ili šta volite? Da vaša ljubav ne plete niti kojima tog nekog ili to nešto lepi za svoje pos­tojanje, nekako brižno i postojano?

Kada bismo razumeli takvu postavku, to bi izbrisalo reč „moje“ iz našeg jezika. Pa ni po­sao, ni kuća, ni stan, ni automobil, ni otac, ni majka, ni dete, ni muž… ništa ne bi bilo „moje“.

Nekako mi se čini da je to istina i da je moguće, tada ni reč „moje“ ne bi postojala, a znamo da postoji i da je često koristimo.

A ako sve to nije moje, da li ja mogu da posto­jim i da li bi postojao taj „moj“ život?

Ako je istina da je ljubav najveći izraz nevezi­vanja, onda sve postoji samo sebe radi, a ne da bi nadopunilo moju ili tvoju prazninu. Reklo bi se da ta praznina u stvari ne postoji. Unu­tar svakog od nas i oko svakog od nas je kako gore tako i dole – kosmos. I sve zvezde i sve čestice stalno plešu u ritmu daha koji prožima nas i svaki kosmos. Taj ples, taj ritam drži nas na okupu poput kola iz koga nikada ne izlazi­mo, jer uMOR ne postoji. Ni moj, ni tvoj.

Pričam ovu priču da bih sebi pojasnila rečenicu sa početka i da bih savladala najtežu i najveću lekciju koju mi je život u ovom „parčetu“ kola namenio.

Ljubav nije pijaca na kojoj kupujemo ili razmen­jujemo dobra da bi nešto bilo moje ili tvoje. Lju­bav je polje u kome postojimo i ne treba dodat­no da se vezujemo, nisu nam potrebni dodatni kaiševi, ne iskačemo iz aviona padobranom.

Mi smo svi vrhunski igrači u večnosti. Doduše još uvek nesvesni i prilično uspavani. I sve dok ne otvorimo sve svoje oči i sva svoja čula i sve dok ne propustimo svu energiju osećanja kroz svoje biće, mi ćemo udarati u tamne senke kao nevidljive prepreke na putu do radosti, na putu do razumevanja da je sve povezano i samim tim nema potrebe da se dodatno vezujemo. Jer zašto bismo radili dupli posao? To je kao kada bismo u patikama imali duple pertle ili kućnog ljubimca vodili na dva ili tri povoca.

Ljubav je polje sveukupne povezanosti, zato ni­kog i ništa ne moramo dodatno ničim da vezu­jemo. I zato ništa nije i ne mora biti „moje“. Za­hvaljujući zadatoj temi, upravo sam sebi razjas­nila šta su svi ti mudraci i avatari pokušavali da nam kažu. I moje i tvoje i naše, prepreke su u razumevanju života. To su ograde koje polako nestaju u ovim vremenima samo pred očima onih koji sanjaju i žive budni na javi i u snu.

Mene je ovo putovanje sa rečenicom sa počet­ka dovelo do njenog razumevanja. Zadala sam je sebi jer me je žuljala, jer sam se čitav život koprcala ne razumevajući je. Ljutila me je, tako me je ljutila i tako sam se ljutila. Sada sam ko­načno u miru sa njom. Hvala sveMIRu.

JaSAN je put i jaSNO je da dišem i plešem u tom kolu postojanja koje se zove Ljubav.

ŠTA MISLITE?

102 Poena
Upvote Downvote

СВАКО ЈЕ БАРЕМ ЈЕДНОМ ВОЛЕО

”BOLJE ISTO SRCE IMATI NEGO ISTI JEZIK GOVORITI”