in

LJUBAV PREVAZILAZI GRANICE PROSTORA I VREMENA

PIŠE: MONIKA FUDERER MAŠIREVIĆ

“LJUBAV ĆE PRONAĆI PUT, MAKAR IŠLA STAZAMA KOJIH SE I VUKOVI BOJE.” LORD BAJRON

Kada ljubav struji kroz našu svest, čitav orga­nizam joj odgovara i čini da svaka ćelija zatitra od ljubavi. Kosmos se pokreće da odgovori na zov. Usaglašavaju se sve frekvencije na koje smo se baždarili tokom života. I onda počinje da se događa čarolija. Tu, na nekoj raskrsnici gde se slični svetovi susreću.

I dok razmišljam o ljubavi, pitam se kako li se stvara, kako li se rađa. Kako dolazi, kuda prolazi, odakle li silazi? I kako nastaje? Naj­češće se, kada se najmanje nadamo, samo stvori. Onako, odjednom. Ne vidiš je, ali ona je tu, osećaš je. Iz čega li nastaje, kad je toliko moćna? Ume da zgrabi, da te zavrti, ošamuti, uđe u tebe i izbezumi te od ludosti, podivlja od strasti. Ne dozvoljava ti da mirno spavaš, tera te da drugim očima gledaš svet, zavoliš život i sve oko sebe.

I svaki put se pitam, kada me obuzme taj ose­ćaj ljubavne preplavljenosti, šta li ću sve biti spremna zarad nje da uradim. Koje li ću gra­nice pomeriti, gde li ću se zateći? Hoću li se popeti više od Himalaja dok me vetar kovitla u vrtlogu snežne oluje, a ja se ne dam i samoj sebi govorim „možeš ti to, Monika“? Uradi još ovo da dokažeš koliko voliš. I ne mogu a da se ne zapitam – hoću li makar ovaj put dobiti istu količinu pružene ljubavi? I treba li da uopšte išta dobijem, treba li da je vagam ili da taj fluid što teče pustim da ide svojim putem?

Znam, treba samo da volim zbog lepote volje­nja. Zbog onog divnog osećaja koji tada nosi­mo celim svojim bićem. Ne znam, ali mene već sada i pomisao na nju ruši kao lavina koja se odvaljuje od stoletnih glečera i kamenitih str­mih litica. Lomi me i cepka u sitne komadiće. Mene, tako ogromnu ženu. Već sada posusta­jem od pomisli na nalete moćne sile ljubavi.

Ljubav je večna, najsnažnija i najmoćnija sila koju imamo. Treba samo da je probudimo u sebi. Moramo biti spremni da volimo, da daje­mo i primamo. Jedino tako ćemo biti u balan­su, jednim potezom pokrenuti Himalaje ili za­vrteti vasionu. Svet ne treba da posmatramo isključivo umom. Njega treba gledati srcem, kao Mali Princ. Onda ćemo imati najbolju na­vigaciju koja će nas dovesti do Boga, najlakše ćemo pronaći put do njega i upoznati božan­sku prirodu.

Tragam za izvorom odakle potiče ta silina, ta predivna snaga koja nas obuzme pa klizi pu­tanjom srca kao kap kristalne rose koja se bo­jažljivo sliva niz latice lotosa. Čudno se pojavi, baš kada si skroz nespreman, kada je uopšte ne očekuješ, kada o njoj čak ni ne sanjaš. Ona dođe sama, stvori se kao čarobnjak iz bajki. Začara te, pospe magičnim prahom, pa te po­tom opauči, tresne kao prangijom il‘ ošine ko kamdžijom, a ti sav zaprepašćen stojiš bez snage, jedva možeš da se pokreneš, sav si zanesen, neotrežnjen. Nemaš ni vremena da počneš da se trezniš, jer je ona pukla po tebi kao grom iz vedra neba. Raspolovila te. Za­svetliš u trenutku kao munja, pokušavaš da se razelektrišeš. Ne vredi, već si preplavljen, nemoćan da se boriš sa tom silinom. Gotov si, jača je od smrti, moćnija od vremena. Pobe­diće, jer nadživljuje sve živote koje si do tada proživeo. Samo ona opstaje.

Udario me je nedavno grom ljubavi. Pokrenuo je novi život u meni, transformisala sam se još dok sam u daljini posmatrala kupolu Tadž Mahala. Moćno me je preplavila i odmah sam osetila da je jača od vremena, od smrti, jača i snažnija od mene. Znam, ona je večna. Ona nadživljuje sve živote. Ona se vrti u svakom krugu i jedino ona ne izlazi iz tog čarobnog kruga samsare. Ona je pozitivna sila koja se odupire karmi. Ona je poboljšava, daje joj ve­tar u leđa. Ljubav je ta preuzvišena božanska snaga koju nam on daje da bismo ga bolje ose­tili. Univerzum postoji da bismo izrazili svoju ljubav. Ona je, kao i duša, večna i neuništiva.

Agra koja uz ozvaničenu i davno ovekoveče­nu Šah Džahanovu ljubav u belom mermeru krije još jednu čije se tajne kupole ne vide, ali se temelji itekako naziru. Već sada osećam da ću se zbog nje ovde uskoro vratiti. Srce mi je ostalo zarobljeno na obalama Jamune gde se nepregledni lotosi prepliću pod vodom baš kao i naši pogledi.

Posmatrala sam Tadž Mahal sa terase hotela. Zamislila sam se nad tom građevinom, prise­tila se svih istorijskih podataka i događaja koji su mi tog dana prohujali mislima i shvatila da svako ima neki svoj Tadž. Pitala sam se je­sam li ja u životu već imala dovoljno materijala da sazidam svoj san u kamenu za ljubav svog života. Jesam li je okusila ili tek treba? Hoću li ikada imati još jednu ljubav koja ne pita za godine, poreklo, koja bezglavo samo voli, ne­sebično daje i jedva čeka da uzvrati?

Nije Tadž samo u Indiji. On je u svima nama, sa dubokim temeljima, samo čeka da bude sa­građen. Svi mi imamo neku svoju Mumtaz ili nekog Šah Džahana, kojima bismo spomenik podigli, ali tako da drugi ne znaju. Da ga ne obznanimo i da ga čuvamo i nosimo u sebi, odnoseći ga i na onaj svet.

I dok sam napuštala Agru, vozeći se pod nekim drugim nebom, pitala sam se kakvo li je sada nebo nad njom. Kojim je nijansama obojeno kada više nismo pod njim? Plače li? Ispušta li suze po Jamuni ili se svodom stidljivo smeš­ka namigujući Mesecu dok prosipa zvezdanu prašinu po spomeniku ljubavi Šah Džahana? A moja ljubav? A lepota koju sam ponela u sebi? Blista li ona sada jače od svih kapljica na laticama lotosa što se zorom razlivaju dok Jamuna tiho teče kraj Tadža? Nadleću li moju ljubav ptice širokih krila što zaranjaju po kap vode kao što sam i ja uzimala vazduh dok sam zaranjala u njegove oči i ponore svoga srca?

Samo je Tadž, koji je čistiji od suze i tiši od Ja­mune koja lagano otiče odnoseći tugu, ostao na obali da večno slavi jednu indijsku ljubav.

Bog nas ne pita prema kome smo je ispoljava­li, on se raduje ako jesmo. Za ljubav ne posto­ji razlika u godinama, pa je neću ni ja praviti. Znam da smo u još jednom ljubavnom krugu. Vrtimo se, uhvati me za ruke, okreni me u ritmu čardaša dok mi noge lete kao svetojovanske pahulje. Ne smanjuj ubrzanje, dodaj još malo tog ljubavnog žara. U istom smo se veku rodili, dočekali smo da se sretnemo. I ne sprečavaj taj ringišpil da se okreće. Zavrteo se. Ovo je naš ringišpil, pusti sad malo ruke i pogledaj u nebo. Vidiš, čuda se događaju kad Bog kaže – vreme je.

ODLOMCI IZ MOJE KNJIGE „Namaste, Indi­jo!“

Setne i krupne oči, zenica poput rastopljene čokolade, kao da su se stidele da me pogle­daju. Obarao si pogled na dole dok je u tebi pupela strast. Osetila sam taj blagi dodir po­gledom kojim si me milovao. Posedovao si neku razneženu nevinost, neku suprotstavlje­nu energiju sa kojom si se iznutra borio poku­šavajući da je ukrotiš i ne dozvoljavjući joj da te uzme celog, jer u sebi si bujao, kao one ero­tične scene na reljefima hramova u Kađurahu, ali si pogledom ublažio i držao pod kontrolom tu nadolazeću strast.

***

Osmehom razigranim kao anđeo si me osvo­jio. Osmehivao si se celim svojim bićem. Terao si me da zurim u te tvoje napućene i navlaže­ne usne koje su disale poput pupoljka ovlaže­nog monsunskim kišama. Ta bogata senzual­na usta davala su kontrast devičanskom i ipak nežnom momačkom licu uokvirenom razbaru­šenom kosom, niskom bisera i osmehom ra­zvučenim kao vašarska šatra. Ja sam bila kao hodač na žici. Nevešti žongler sa previše kon­trole i balansa. Očas bih se stropoštala i pala da sam samo sekund duže zadržala pogled na tom tvom lepom licu.

***

Nisam smela dugo da te gledam niti da to­nem u te duboke tamne oči poput ebanovine. Otkrio bi sav moj svet, osetio bi svaki impuls moga tela. Razgolitio bi me i pre nego bih se ukazala pred tobom kao Madona. Iščitavao si iz njih šta mi telo ište a duša govori. Gubio si se u podacima, zatrpavali su te talasi i plime mojih emocija. Vešto si upravljao svim infor­macijama držeći sve pod kontrolom. Htedoh da ti uzviknem ime, da ti već tada glasno ka­žem koliko te volim. Ali zastadoh iz straha da ne padnem i ne raspršim se u kapljice pre ne­goli ti uronim u lice i zablistam poput kapi rose na latici lotosa što se svakog jutra ogledaju i slivaju u Jamunu.

***

Odavno je Flečer rekao da je ljubav u očima. Povremeno sam tražila tvoje oči kao svetionik u gustom mraku dok si mi pričao o poslu. Ne znam kada sam se tačno zaljubila u tebe, da li svaki put kada bi mi se osmehnuo ili kada sam ti se zagledala u oči. Mislim da se to de­silo onog časa kada sam u njih duboko uroni­la, onog trenutka kada su se snažno zacaklile u tami te martovske noći pod nebom Agre, a mesec ti se zaplitao u kosi i stidljivo izvirivao iz svakog štrkljavog i neukroćenog pramena te tvoje garave kose.

***

Želim da ostanem dugo u toj čaroliji kojom si me začarao poput čarobnjaka. Lebdim, lebdim nad ovom svetom zemljom i osećam snagu lju­bavi koja me nosi, uznosi lagano ka večnosti. Opet sam dotakla najsvetliju zvezdu na nebu. Opet sam otvorila svoj davno zaključani dom. Ovo će da mi se računa, koliko sam u životu volela, koliko sam za ljubav davala i koliko sam bila u tom ružičastom balonu blistajući svojim unutrašnjim sjajem.

ŠTA MISLITE?

102 Poena
Upvote Downvote

IN THE NAME OF LOVE

SVE ŠTO PLETEMO JE LJUBAV