HEDONIZAM

PIŠE: AMELA IVKOVIĆ O‘REILLY, NUTRICIONISTA, ČLAN UDRUŽENJA NUTRICIONISTA IRSKE, ČLAN UDRUŽENJA NUTRICIONISTA VELIKE BRITANIJE, ČLAN KRALJEVSKOG MEDICINSKOG UDRUŽENJA VELIKE BRITANIJE

NUTRICIONISTA.BA WEBSITE
NUTRICIONISTA.BA FACEBOOK

Hedonizam je pojam koji dolazi od grčke riječi “hēdonē” (ἡδονή) i znači užitak.

Hedonizam je izraz koji se koristi i za opisivanje zadovoljstva hranom. Poput životinja, ljudi su se hranili za preživljavanje i rast. Zbog dostupnosti hrane, sada jedemo radi uživanja, distrakcije i za­dovoljstva.

TV reklame, društvene grupe, hormonalni znako­vi i potpuno zadovoljstvo izazivaju neke od nas da jedemo previše. Ovo nije da ispunimo potrebe za fizičkom energijom, već da bismo zadovoljili naše sisteme nagrađivanja.

Mozak je pod snažnim uticajem naše ishrane. Kada jedemo ugljikohidrate, oni pokreću dopa­minski odgovor. Drugim riječima, neurotransmi­ter sreće preplavi mozak, čineći da se osjećate dobro. To je isti neurotransmiter koji se otpušta prilikom uzimanja rekreativnih droga; međutim, hrana nije tako moćna.

Kao što možete zamisliti, zbog ovog dopamin­skog kruga, hrana koju vežemo za osjećaj zado­voljstva, poput šećera i prerađene hrane, stvari su u kojima uživamo. Postoje mnoge druge stva­ri u vašem životu koje također aktiviraju ovaj krug kao što su slušanje muzike, maženje psa, seks, nasmijana, privlačna lica, prepoznavanje majke i djeteta i ljubav.

Što je snaga nagrade jača, hrana postaje prijat­nija. Tako da je izuzetno teško suzdržati od kon­zumacije visoko energetske hrane, jer možemo postati ovisni o jedenju.

Razmislite šta zapravo jedete. Zvuči jednostav­no, ali većina ljudi jede podsvjesno i automat­ski. Prije nego što počnete jesti, zapitajte se zašto jedete.

Svi trebamo definirati što zdravo znači za nas.

To je stil života, a ne samo zbirka rezultata ispi­tivanja.

Nedavno izraelsko istraživanje o „personalizova­noj ishrani“ uzburkalo je malo medijske pažnje izvodeći zaključke da hrana dobra za većinu lju­di, poput paradajza, može biti loša za druge.

Otac medicine Hipokrat je rekao: “Meso je ne­kom otrov, a nekom lijek.“

Zbog toga je fraza „zdravo uživanje“ postale jed­na od najvećih izreka u nutricionističkim krugovi­ma u posljednje vreme.

Hrana za koju su mnogi mislili da je sama po sebi loša, poput jaja, kafe, pa čak i maslaca, je­ste zdrava.

Zdravi hedonist pokazuje kako se zabaviti s ma­nje žaljenja, više energije sa manje krivnje i užit­ka bez kajanja.

Nova matematika oko hrane puno je nijansiranija i suptilnija.

U životu ne postoje apsoluti

Zdravi hedonisti ne jedu jer su gladni, već uživaju! Hrana mora biti bogata i ukusna, iskustvo samo po sebi i puna dobrih stvari: vitamina, dobrih ma­sti, dobrih ugljikohidrata i proteina.

Zdravi hedonisti vole uživati u hrani u javnosti ili grupama, te se međusobno podržavaju i razve­seljavaju.

Zdravi hedonizam kao format

Zdravi hedonizam je i puno više od stava prema odluci ŠTA želimo jesti i kakvog kvaliteta je naša hrana – veganska, bez glutena, organska, sezon­ska, bez ugljikohidrata, niskomasna, regionalna, domaća…

To je i mjesto gdje kupujemo hranu, gdje pripre­mamo i konzumiramo našu hranu. I sa kim.

Odlazak u restoran da jedemo, jer smatramo da je hrana tamo zdrava i ukusna, nije samo za nas hrana koja je lijepa izvana (i izgleda odlično na našim fotografijama na socijalnim mrežama). To nas također tjera da tražimo unutrašnje vrijedno­sti kao što su gore spomenuti – veganski, bez­glutenski, organski, sezonski, sa malo ugljikohi­drata, sa malo loših masti, regionalni, domaći, na bazi biljaka, obavještavajući nas o jako bitnom lancu hrane- odakle dolazi i ko ju je za nas pro­izveo.

Hedonista je u svom hedonizmu superioran, jer vlada situacijom i postigao je unutašnji mir. On nije rob zadovoljstva – njegovo zadovoljstvo po­sljedica je slobode!

Ugodno i dobro za nas ne moraju biti međusob­no isključivi. Tost od avokada i kvinoa salata od kelja ili hamburger, kad se dobro pripremi i poslu­ži na lijepom mjestu, možda uz čašu organskog vina, daje nam osjećaj ugodnosti, čak i dekaden­cije.

Hedonizam je vještina uz pomoć koje crpimo maksimum iz sebe!

[social_share show_share_icon="yes"]