in

ŽIV I DOBAR ČOVEK

PIŠE: DRAGANA STOJIĆ

Neobičan je trenutak u kome pišem ovaj tekst. Trenutak je zahtevniji od bilo kog do sad. Trenu­tak u kome je potrebno da jasno, ražložno i sa puno razumevanja pristupimo. Ostaje nam da živimo od onog sadržaja koji je u nama. Ovo je trenutak kada se okrećemo sopstvenom misli­ma, emocijama i odabiru načina na koji reagu­jemo na zadato. Zato je potrebno da razvijemo unutrašnju podršku. Da bismo bili podrška dru­gima. Svojom unutrašnjom emocijom stvaramo svoju budućnost. Verujem da postoji.

U skladu sa ovim momentom u kome smo svi zajedno, dajem doprinos našem životu od A do Ž

A – AUTENTIČNOST je sposobnost da iskažete sebe na drugačije načine. Sada je pravo vreme. Odaberite koja je vaša Ambicija u skladu sa ovim trenutkom. Tu emociju živite.

B – BLAGO, to ste vi, i nije važno da drugi vide ko­liko blaga ima u vama koliko je važno da vi sami u sebi blago prepoznate. Ne potiskumo Bol, jer je bol najveći učitelj. Tu gde nas boli, tu je lekci­ja. Kad naučimo tu lekciju, isceljujemo bol. Post­ajemo Bliski sa sobom. Bliskost osnažuje naše Biće.

C – CELOVITOST je sposobnost da vidimo svoje i loše i dobre strane. Kada prihvatimo svoje loše strane, povećava nam se mogućnost da prihva­timo i loše strane drugih. Da razumemo bolje i sebe i druge, a i situacije u kojima smo.

Č – ČISTOTA, dobijamo je čistim mislima. Neuprl­jani lošim scenariom u kojem smo skloni da vi­dimo sebe. Čista misao ne dolazi spolja, sami je stvaramo. Čitajte, vi ste upravo ono što čitate.

Ć – ĆAR je kad osetite neočekivani dobitak sa kategorijom zadovoljstva. Za mene je trenutno čist ćar kad pomognem nekome kome je pomoć potrebna, a taj mi uzvrati osmehom i ličnim na­pretkom.

D – DOBAR ČOVEK je čovek koji je prestao da laže sebe, onaj ko oseća svoju Dovoljnost i Dos­tojanstvenost. Dobrota je za Divljenje. Što više dajete, dobijate Dijamantni sjaj.

DŽEP će nam biti pun znanjem, koliko god mi mislili da nam je potrebno da napunimo džepove novcem. Prvo znanje, pa novac.

Đ – ĐAK je svaka osoba koja želi da uči. Bez učenja nema napretka. Ne verujte učitelju koji nije učenik.

E – EMOCIJA je ključni alat za kreaciju. Ne dešava se nama ono čemu mi težimo i o čemu maštamo, već kojom emocijom regujemo na ono što se dešava. Za to nam je potreban ent­uzijazam.

F FASCINANTNOST Više težimo da se bavimo ljudima koji nas fasciniraju umesto da naučimo kako da sebe fasciniramo sobom. Fascinirajte sebe svojim vrlinama.

G GORDOST je kada mislite da sve znate, kada osuđujete sebe i druge, kada ne želite da čujete niti da išta u svom ponašanju menjate. Treba li vam to?

H – HRABROST je danas ostati kod kuće i ispuni­ti sebe uprkos preprekama koje evidentno post­oje. Unutrašnja Harmoničnost je spas.

I – IZUZETNOST koju vidite u sebi pomoći će vam da ne obraćate pažnju šta drugi ljudi misle o vama. Vaša Istina je vaša i važno je da vam koristi. Inspirisanost za nova otkrića u sebi i Is­trajnost da ostanemo smireni daje nam snagu.

J JEDINSTVO nam je više nego potrebno. Važno je da svesno doživljavamo sebe.

K – KREACIJA je način na koji posmatrate život. Svoj originalni pristup unosite u sve što radite i način na koji živite.

L – LEPOTA je moj izbor. Biram da verujem da lepota spašava svet, da postoji i da izlazi iz nas. Tako stvaramo Luksuz koji nije ništa drugo sem čista Lekovita ljubav.

Lj – LJUBAV U SEBI je onoliko ljubavi koiko da­jete drugima.

M – MOTIVISANOST svakoga dana za sve ono što je podsticajno za zdravu Misao, Magičnost, Mir i Mudrost.

N – NESEBIČNOST, Nežnost i Nadahnuće.

Nj – NJIVA je kao život. Šta zasadite, to izra­ste. Imati Njuh za ono što je najbolje je mud­rost.

O – ODGOVORNOST prema sebi je bila moja lekcija. Uglavnom nas uče da smo odgovorni da drugima bude bolje. Ostanite Odani sebi, Odustanite od svega što vam šteti, Odvažite se i Opraštajte.

P – PRIHVATANJE situacije je početak Preo­bražaja i postojanja.

R – RAZUMEVANJE situacije probudiće vašu Razboritost. Neka pažnja bude na Rečima koje izgovarate sebi. I eto Radost .

S – SAMODISCIPLINA neka podrži Samoinici­jativu. Tako razvijamo Smirenost, Spretnost, Strpljivost, Slobodu i Samovrednovanje.

Š – ŠTIT naš je ljubav. Sve dok se ljubavlju šti­timo, bezbedni smo.

T – TOPLINA doma neka puni vaše srce. Kada nosimo Teret osuđivanja i kritike, praznimo srce.

U – UČENJE nam donosi usmerenost na usavršavanje i ulepšavanje sadašnjeg trenut­ka.

V – VERA je dar da verujemo da postoji i ono što trenutno ne vidimo. Volim te, najvažnije reči.

Z – ZDRAVLJE neka počne od Zahvalnosti.

Ž – ŽIVOT je sve što imamo.

U ovom trenutku negujemo Život. Sve dok smo Živi imamo šansu da oživimo svoje vrline i da budemo to što želimo biti.

Živ i dobar Čovek.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

NEW YORK

HEDONIZAM