in

GALA LIFE RETREAT

PIŠE: ANIMA MUNDI
INTERVJU: DR MIRJANA MILUTINOVIĆ, ANJA KLOBAS
FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

DR MIRJANA MILUTINOVIĆ I ANJA KLOBAS, AUTORKE RETREAT PROGRAMA „GALA LIFE RETREAT“, NA KORČULI, OD 3. DO 9. JUNA 2019. GODINE. U BAJKOVITOM AMBIJENTU VILLE MAISON LUCANTE, UČESNICE OVOG PROGRAMA ĆE RADITI NA SEBI INTENZIV­NO 7 DANA, U KOJIMA ĆE SPOZNATI DUBINE SVOJE DUŠE KROZ RAZLIČITE SADRŽAJE I EDUKACIJE, ANTI AGE TRETMANE, DETOKS PROGRAM.

DR MIRJANA MILUTINOVIĆ JE SPECIJALISTA ORTOPEDIJE VILICE. VLASNICA JE STOMA­TOLOŠKE ORDINACIJE „GALA DENT“ KOJA SE, OSIM PROBLEMIMA ZUBA, BAVI I ESTETIKOM LICA. PREDUZETNIČKI DUH, ŽELJA ZA ZNA­NJEM, INTERESOVANJE ZA PSIHOLOGIJU, DOVODI JE DO IDEJE DA SE BAVI SADAŠNJIM TRENUTKOM, TJ. GEŠTALTOM. 2014. GODINE ZAVRŠAVA ZA GEŠTALT LIFE COACHA, NA­KON 360 SUPERVIZIRANIH SATI. KAO COACH, POSEBNO SE BAVI TEMOM SAMOPOUZDA­NJA I POWER LIFE DIZAJNA. VREDNA, AMBI­CIOZNA, MOTIVIŠUĆA, MIRJANA OSNAŽUJE ŽENE IZ REGIONA SVOJIM ZNANJEM I VIZI­JOM U DOMENU FIZIČKE I DUHOVNE LEPOTE.

ANJA KLOBAS JE SVOJU PREDUZETNIČKU KARIJERU ZAPOČELA NAKON UČESTVOVA­NJA U PROGRAMU ‘’MLADI PODJETNIK’’ U LJUBLJANI, SEPTEMBRA 2018. GODINE. TO JE BILO ZNAČAJNO ZA NJU, JER JE DUGO­GODIŠNJI RAD NA SEBI, GEŠTALT I NLP EDU­KACIJE OBJEDINILA I POSVETILA SE TOME. IZ TOGA SU NASTALI COACHING PROGRAMI „WORKOUT YOURSELF’’ I „GALA RETREAT”.

ROĐENA JE 1991. U SOMBORU. NA UNIVERZI­TETU U BEOGRADU JE DIPLOMIRALA PSIHO­LOGIJU 2014. GODINE. ZATIM JE U MILANU, NA UNIVERZITETU ‘’CATTOLICA DEL SACRO CUORE’’, ZAVRŠILA MEĐUNARODNI MARKE­TING I MENADŽMENT, 2016. GODINE. POSLE TOGA JE OTIŠLA DA ŽIVI I RADI U SLOVENI­JI, U KOJOJ JE TRENUTNO. U VREME DOK JE STUDIRALA U BEOGRADU, IŠLA JE NA GEŠTALT COACHING KOD KATARINE KRSTIĆ STANIĆ. IZ TOG RADA JE STEKLA ISKUSTVO, ZNANJE I IDEJE O PROJEKTIMA VEZANIM ZA PSIHOLOGIJU. PO ZAVRŠETKU MASTE­RA, POČELA JE DA RADI INDIVIDUALNE COA­CHING SEANSE SA ELEMENTIMA GEŠTALT I NLP PRAVCA U PSIHOLOGIJI. U TOKU SVOG RADA JE NAPRAVILA COACHING PROGRAM „WORKOUT YOURSELF”, NA TEMELJIMA GE­ŠTALT I NLP PRAVCA, KOJI BUDI I POKREĆE LJUDE NA PROMENU.

OVE DVE SJAJNE DAME SU UČESNICE REGIO­NALNE KONFERENCIJE PRO-FEMINA, MAGA­ZINA „LEPOTA I ZDRAVLJE”, KOJA ĆE SE ODR­ŽATI U HOTELU HYATT REGENCY, 15. APRILA 2019. GODINE, U BEOGRADU.

DR MIRJANA MILUTINOVIĆ

KADA STE SHVATILE DA JE LJUBAV KA PSI­HOLOGIJI TOLIKO JAKA DA NE MOŽETE DA JOJ SE ODUPRETE?

MIRJANA: Svoju ljubav prema psihologiji izjed­načila bih sa ljubavlju prema ljudima!

Druželjubiva sam i uvek sam volela da slušam ljude i njihove doživljaje, situacije, mišljenja, i iz toga izvlačila sopstvene zaključke i iskustva. To me je navelo da verujem da svaka osoba pose­duje svoju unutrašnju mudrost i filozofiju i da, ako odstupi od nje, neće biti srećna i dobra sama sebi! Čula sam za geštalt, pravac u psihologiji koji se bavi isključivo sadašnjim trenutkom, koji se zasniva na unutrašnjoj mudrosti i čije tehni­ke nisu sugestivne i direktivne. Geštalt nam daje alate za srećan život! I šta biste poželeli više za sebe!?

ANJA: Mislim da se moja iskrena ljubav prema psihologiji rodila tokom studiranja, a onaj osećaj da je to ono što želim da radim ceo život je bio trenutak kada sam počela da radim sa ljudima.

Osećaj da ljudi uz tvoj program rastu, da postaju osobe za divljenje, da su srećne, nasmejane, da prave hrabre korake i idu ka svojim snovima je neprocenjiv. Rad sa ljudima daje ti i snagu da si ti najbolja verzija sebe, jer sam tako možeš da budeš najbolji za druge. Velika energija i želja je potrebna da te vodi u radu sa ljudima, jer ti iz njih izvlačiš najbolje, što znači da to treba da nosiš u sebi. Svakodnevni rad na sebi i životu koji volim i koji sam sebi sama napravila, daju mi moć da idem napred i da još više učim i rastem i dajem sebi i klijentima najviše. Klijenti i rad sa ljudima i učenje od njih bili su onaj momenat kada sam shvatila da je psihologija i ljubav prema njoj moj životni poziv.

NA KOJA PITANJA STE TRAŽILE ODGOVO­RE?

MIRJANA: U geštaltu sam tražila odgovore na pitanja kao što su:

– Da li je sreća u nama ili izvan nas?

– Koji su moji potencijali i da li sam ih iskoristila?

– Šta mi je važno?

– Zašto mi je to važno?

– Ko sam ja?

– Kako da budem otvorena ka životu?

– Kako da otpustim ljutnju?

– Kako da budem zahvalna i bolja?

ANJA: Uvek sam tražila odgovore na pitanje kako su neki uspešni i srećni, a drugi ne?

– Zašto neki ostvare svoj pun potencijal, zrače, fe­nomenalno izgledaju, a drugi ne mogu da ustanu sa fotelje?

– Da li je to do njih ili do spoljašnje sredine?

– Kako da se promenim?

– Kako probuditi i ostvariti svoj pun potencijal?

– Kako da uzmem od života najbolje? I kako tome da naučim ljude sa kojima radim?

– Koji je „tajni” napitak uspešnih?

To su bila pitanja koja su me vodila u mom radu – oduvek me je zanimalo koja je to „tajna” formula uspeha.

ANJA KLOBAS

NEVIDLJIVA RUKA SUDBINA UVEK NAS VODI DO ONIH LJUDI SA KOJIMA SMO NA NEKI NAČIN POVEZANI. KAKO STE SE VAS DVE PREPOZNALE I SPOJILE U SARADNJI?

ANJA: Radom na sebi i kroz geštalt sam uvide­la da nas sudbina uvek spaja sa ljudima uz koje rastemo i od kojih učimo. Kada se osvrnem una­zad, vidim da su svi ljudi koji su ulazili u moj ži­vot imali svrhu da me za nešto pripreme, da me nauče lekcije koje će mi sutra život doneti i da budem spremna na njih.

Mirjana i ja smo se povezale i upoznale na ge­štaltu, najlepšem mogućem mestu, jer smo još tada donele odluku da radimo na sebi i da bude­mo sebi najbolje, jer ćemo tako biti i drugima.

Mislim da smo mi idealni spoj, jer Mirjana svojim uspehom, znanjem i iskustvom dopunjuje moje ambicije, želje i mladalački polet. Zbog toga, mi možemo da radimo sa ženama različitih godina, jer ih razumemo, osetimo. Iz našeg prijateljstva, koje se rodilo i na kom smo posle radile i održa­vale ljubav prema psihologiji, razvila se ideja za „Gala Life Retreat”, sa vizijom da radimo sa žena­ma koje žele više od života. Žene koje znaju da sve počinje od njih i da je najvažnije da budu do­bre sebi, da bi od svog života dobile maksimum.

OSMISLILE STE PROGRAM POD NAZIVOM „GALA LIFE RETREAT“, U KOJEM STE UKLO­PILE FIZIČKE VEŽBE, BEAUTY COACHING, POWER LIFE DESIGN, DETOKS PROGRAM, MASAŽE, ANTI AGE TRETMANE, GEŠTALT COACHING. EKSKLUZIVNO I LEPO ISKU­STVO NA BOŽANSTVENOJ KORČULI. DA LI STE ZADOVOLJNE OSMIŠLJENIM? KOJI JE CILJ OVOG PROGRAMA?

MIRJANA: Cilj programa „Gala Life Retreat”je da se napravi prostor u vremenu, kako bi se napra­vio novi udah za novi izdah i novu akciju! Da se zastane na trenutak i uzme od života, makar na kratko, ono najbolje!

Najbolja hrana, najbolji vazduh, najbolje okruže­nje i puno nege DUHA I TELA! Kao doktor, znam da je, pored terapije, NEGA možda i važnija, ona osigurava uspeh terapiji! Samo zadovoljna so­bom, svojim izgledom, odlukom i stavom, svaka žena će biti nasmejana i privlačna, zračiće samo­pouzdanjem!

ANJA: Prezadovoljne smo osmišljenim. Dok smo koncipirale program, znale smo da je to sve što je potrebno jednoj ženi da izađe iz svakodne­vice i dođe na božanstvenu Korčulu, na kojoj će sebi da pruži nezaboravan tretman koji obuhva­ta celokupnu njenu ličnost. U radu sa klijentima sam uvek isticala da je holistički pristup najdra­goceniji da bi osoba osvestila i živela svoj puni potencijal. Mi smo ovo čarobno putovanje obo­gatile, dodajući mu i notu više – odlučile smo da žene dobiju i više od onoga što mogu da zami­sle. Od izbora hrane, koja će da bude pripremlje­na samo za retreat, zdrava hrana koja hrani naš um i telo, preko svakodnevnog rada na sebi kroz coaching radionice i posebno kreirane power life design radionice, u kojima žene posebnim tehni­kama uče da dobijaju znanje i moć da kreiraju kako one žele u svom svakodnevnom životu. Za veče smo spremili tajanstvenu notu koja nas ra­zlikuje od svih drugih ponuđenih programa, a to je beauty coaching. To je nešto novo, nešto što spaja um i telo.

Cilj ovoga programa je da ženama koje se odluče da pođu na putovanje sa nama ponudimo najbo­lje, da se osećaju još više osnažene, sa dodatnim samopouzdanjem. Žene će iz našeg programa izaći osnažene, podržane, negovane, lepe, one žene za kojima se svi okreću, jer imaju dovoljnu moć u sebi da znaju da je nebo njihova granica. To su žene koje su odlučile da će one da vode svoj život, a ne život njih.

ŠTA UČESNICE DOBIJAJU TOKOM TRAJA­NJA PROGRAMA, ZA KOJI JE OGRANIČEN I BROJ MESTA?

ANJA: Broj mesta je ograničen, jer je ovo ek­skluzivni program u kome žene dobijaju potpunu negu i transformaciju duše i tela. Ovaj program je za one žene koje se već osećaju snažne, ali žele još više od života, za žene koje pomeraju sop­stvene granice, za žene koje znaju da je ljubav prema sebi i visoko samopoštovanje najvažnija stvar, za žene koje su spremne da se prepuste to­talnom radu i investiranju u sebe. Žene koje znaju da je u njima moć i koje žele da kada uđu u sobu i u sopstveni život, očaraju prvo sebe, pa sve oko sebe.

Učesnice dobijaju intenzivne coaching radionice sa power life design radionicama, u kojima one kreiraju svoj život. Dodatna vrednost ovoga pro­grama i nešto što nisu do sada sjedinjavali – be­auty coaching sa elementima mezo terapije, ma­saže, maske – sinhronizovano ojačavanje tela i uma.

KOLIKO PUTA GODIŠNJE ĆETE ORGANIZO­VATI OVAKVA OKUPLJANJA?

MIRJANA: „Gala Life Retreat” planiramo da or­ganizujemo dva puta godišnje – jednom na moru, drugi put na planini.

RECEPT ZA SAMOPOUZDANJE?

MIRJANA: Moj recept za samopouzdanje jeste ljubav! Ljubav koju dajemo od sebe za sve one male stvari i to svakodnevno! Ljubav prema deci, ljubav prema starim ljudima, ljubav prema ne­moćnima, ljubav prema moćnijim od nas. Onda kada to pustimo iz sebe, možemo očekivati lavi­nu ljubavi sa svih strana, ljubav od koje vam po­rastu krila i sa njima možete stići do svog, samo svog cilja! To se zove samopouzdanje!

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

SUSRET SA DRUGIMA JE SUSRET SA SOBOM

SAN ILI JAVA PODJEDNAKO SIMBOLIČNO