in

SAN ILI JAVA PODJEDNAKO SIMBOLIČNO

AUTOR TEKSTA: JASNA LOVRIĆ, KONSTR. KOUČING PSIHOLOG
FOTO: ANIMA MUNDI

San je prostor u kom prosečna osoba provodi pet godina života. Ostalo je „java“, stvarnost. Da li je baš tako? “San je zemljište iz koga samoniklo raste najveći broj simbola vezanih za naš život.“ (Jung) U starom Egiptu se snovima pripisivalo pre svega značenje predskazanja. “Bog je stvo­rio snove da bi ljudima pokazao put kad ne mogu videti budućnost.” Hajde da proširimo svoje mo­gućnosti i moći predskazivanja i na javu.

Može izgledati veoma čudno na koji način, kroz san, nesvesni um sređuje svoj materijal naizgled na sasvim drugačiji način od prividno kontrolisa­nog i ukroćenog modela koji mislima namećemo u budnom stanju, na javi. Suprotnosti i protivu­rečnosti u ogoljenosti sna iniciraju nas da mu pri­znamo argumente samo do mere do koje nam je udobno, do koje razumemo. Do koje ne obesmi­šljavaju naše budne racionalizacije. Kontroliše­mo da nas san ne uznemiri nekom drugačijom ili dubljom istinom. To je upravo razlog što je čovek sklon da snove zanemari i smesti ih u sanovnike i zabavu. Javu smeštamo na neku drugu ravan, javom kao formom odslikavamo ono što nam je želja da ljudi znaju i misle o nama. U javi smo „ra­cionalni i svesni“, java je stvarnost. Kakva zablu­da! Java podjednako kao i san priča svoju priču, svakim svojim detaljem i odnosima u noj. Kao simbolima istih tih paketa svesnih izbora i nesve­snih izbora, osvešćenih i neosvešćenih sadržaja. San je lako sakriti i od sebe i od drugoga. Na javi prividno pazimo… i tu život postaje duhovit i sme­je nam se u lice. Čuveno je: „Đavo dođe po svoje.“ Od života nema sakrivanja.

LOGIKA KAO SAN

Ideje kojima se bavimo u budnom stanju nisu baš tako sistematizovane i disciplinovane kao što bismo želeli da ih predstavimo. Ako zavirimo dublje u njih, pa još dublje, što ih iz veće blizine ispitujemo, to će njihov smisao postajati sve ne­određeniji. Naša logika, struktura misli budnog stanja, ako je pobliže sagledamo, ima mnogo više sličnosti sa snovima nego što nam je prijat­no da priznamo. Pre svega, zato što su sadržaji odabrane „logike“ i ono što smo čuli ili iskusili, ali smo ga iz nekog razloga smestili u „potpraž­no“ (ispod praga svesti), odakle utiče na naše ponašanje, mnogo više po strukturi slični meta­forama i kontradiktornostima snova, nego što to prividno izgleda.

Veoma poštovani i priznati autori, kao što je Karl Gustav Jung, pisali su da kroz snove otvaramo kontakt sa delom svoje svesti koje ne kontroliše­mo uverenjima i pretpostavkama, pa nam tako i daju informacije, koje su pročišćene i autentične, neizmerno korisne. Susrećemo se kroz snove sa tumačenjima, upozorenjima, ogoljenim emocija­ma i uspomenama. Preko snova tumačimo svoju sadašnjost, prošlost i budućnost, koristeći infor­macije pretvorene u slike. Nesvesni vidovi opa­žanja nam u snovima otkrivaju u celosti sve ono što smo videli i shvatili, ali sebi nismo dozvolili da razumemo. Spoznajemo kroz snove ulogu i mesto u stvarnom životu naših prijatelja i ljuba­vi, tako jasno ocrtane da pokazuju najskriveniju i najintimniju spoznaju naših odnosa.

Razlika između sna i jave je samo doživljaj vre­mena

Snovi su čudan, metafizički prostor, mesto spaja­nja ovog sveta i „nekog drugog sveta”, gde vreme više ne postoji i gde se u istu ravan i isti trenutak smeštaju naši pokojnici, ljubavi, izgubljeni prija­telji i pritajene nade. Naš um ne može da spozna psihičku supstancu sna koji je sazdan od preple­taja informacija i događaja prividno „nesaznatlji­vog” porekla. Snovi su mesto u kojem ne postoji vreme i sve što sanjamo je samo naše doživljeno iskustvo, pa kao takvo, smešteno u trenutak.

FOTO: NEIL BATES WWW.UNSPLASH.COM

Snovi su mesto spajanja nas bezvremenih i nas koji postojimo kroz vreme – i to je jedina istina sna. Šta sami sebi poručujemo? Hajde da u oba prostora, sna i jave, smestimo najbolje potencija­le sebe! Hajde da i dan tumačimo kao san, kroz simbole.

Pokušajmo sada da napravimo jedan eksperi­ment i da simbolici snova dodamo ogledalo, još jednu paralelnu stvarnost koja je „sanjana“, koja ima karakteristike sna utoliko što ćemo pošteno i pravilno iščitavati ono što smo smestili u stvar­nost. Hajde da u tom smislu izjednačimo san i javu. Da principe tumačenja nesvesnog i sve­snog prenesemo i na deo dana kada smo budni (a kada smo takođe nesvesni i svesni). Kao što tumačimo prizore sna, hajde da pokušamo da tu­mačimo prizore budnog života i da razlučimo šta nam govore.

Zamislite da je naš dnevni život, na primer, holo­gramska struktura slika, privid i proizvod naših strahova i želja, naših nastojanja i odustajanja. Šta vam govore? Na kakvo iščitavanje budućno­sti vas upućuju?

Soba u kojoj se sada nalazite, stolica, sofa u toj sobi, simbolično su proizvod vašeg odnosa pre­ma tim aspektima života. Sofa i fotelja su simboli opuštanja ili nemogućnosti da budemo opušteni, ako je stolica koju smo uneli u prostor neudobna ili je ne koristimo. Da li je predviđena da sedne više ljudi ili možemo da se smestimo samo mi? Spavaća soba, kuhinja, kupatilo – sve je simbol energije koju reprezentuju u vašem životu. Ka­kav vam je odnos prema svom telu i izgledu, koja sredstva za negu koristite – smatrate li da će vam lepota vašeg tela još trebati ili ste odustali od nje, pa se u krajnjem čudite što telu nije dobro? Vi ste odabrali i privukli sve svoje izbore i iskustva, po onome šta njihovo osnovno značenje predstavlja za vas. Ako je telo pretnja, jer vas može dovesti u opasne i bolne situacije ponovnog gubljenja lju­bavi partnera i bolne povređenosti, zanemariće­te telo da biste pokazali prvo svoju ljutnju zbog gubitka, a zatim da bi tako „zamaskirani“ izbegli buduće potencijalne udvarače (gubitke).

Krevet je energija intimnosti, ljubavi ili sna ili ne­dostatka sna – u zavisnosti od vase lične per­cepcije značenja ovih oblasti u vašem životu i rezultata tih značenja. Kako izgleda vaš krevet? Kako izgleda vaša odeća za spavanje? Da li kada se spremite za odmor izgledate tako da sebe plašite u ogledalu ili ste sebi lepi i ženstveni, mi­rišete? Da li u krevet idete mirni ili sa krivicom i neprijateljstvom prema sebi? Postoji li nešto što već sutra možete drugačije uraditi?

Telo, različiti delovi tela su simbol njihove upo­trebe ili nedostatka upotrebe, ili su simbol nedo­statka onoga što želite za sebe, ali nemate. Čuli ste da alternativna medicina tumači bolesti kao zastoj energije u delovima tela koji su u rasponu frekvencije istom kao i vrsta negativnih emocija i misli koje dozvoljavate da budu deo vaše stvar­nosti. Da li imate dovoljno zahvalnosti za svoj život i da li koristite svoje mogućnosti? Da li po­štujete i volite svoje telo, svoj um, svoje emocije, svoje srce koje vas nosi kroz vreme, dane i sve vaše odluke?

Hrana koju jedete je simbolična i ukazuje na vaš odnos prema sebi, na vašu glad za emocijama. Novac je simboličan i ukazuje na vaše vrednosti i koliko sebi obilja dozvoljavate. Vrsta posla koju radite je simbolična. Pad imuniteta je simboličan.

Sreća je simbolična. Tuga je simbolična. Obilje je simbolično – ono pravo obilje: zdravlja, ljubavi, prijatelja, radosti, materijalnog. Vaše misli su fre­kvencija koja nosi simboliku značenja i emocija. Čuvena je rečenica oca Tadeja: „Kakve su ti mi­sli, takav ti je život.“ Da li prepoznajete značenje koje određene osobe imaju u vašem životu, me­sto koje im dajete? Određeni predmeti? Šta pred­stavljaju ti predmeti, šta čuvaju, šta ispunjavaju?

Način na koji se oblačite, način na koji se šmin­kate ili ne – sve simboliše nešto što upućuje na dublje sadržaje u vama. Lepota je simbolična, ženstvenost je simbolična, nedostatak iste je simboličan. Čuli ste mnogo puta o „ružnim“ že­nama koje su lepe i seksi, jer se tako osećaju, o lepim ženama koje su se ugasile i proporcije nji­hovog tela i lica više ništa ne predstavljaju?

FOTO: CHRISTOPHE CAMPBELL WWW.UNSPLASH.COM

Vaše dnevne aktivnosti i iskustva, ljudi koje sre­ćete tokom dana, simbolični su, jer ukazuju na vrstu iskustva kroz koju prolazite, a koju ste sve­snom ili potpražnom nivou odabrali. Ako je neko grub ili vas kinji, ako negde kasnite, ako vas je neko gurnuo, sapleo, presekao dok vozite, ako ste pali, deo tela koji ste udarili – sve ima svo­ju simboliku i ukazuje na vaše izbore, strahove i razvoj. Da li stvarno mislite da se išta dešava slučajno i da vi nemate nikakvog učešća u izboru svojih iskustava?

Pokušajte malu vežbu: zatvorite oči i zamislite svoj život kao da je vaš san. Šta vam ono što ste sanjali u vašem životu govori? Šta vam prija, a šta ne? Čega se plašite, koja mora se neprekidno ponavlja?

Sve se neprekidno menja i razvija. Možda su nes­porazumi i nesuglasice koje imate znak da treba da krenete dalje. Ali pazite! Da li da krenete dalje u izboru novih ljudi i situacija ili da krenete dalje u svom iskrenom i istinitom doživljaju i tumačenju svega onoga gde ste već u odnosu? To su dva različita izbora. Ostavljajući nešto iza sebe, a da niste shvatili šta se u stvari desilo, samo dovodi do toga da opet ponovite isto iskustvo.

Odaberite dobru promenu! Ne morate biti prepa­metni, prehrabri, prejaki, ali bi bilo dobro da bude­te svesni svog učešća u svom životu. Jer kao što ne sporite simboliku snova i noći i svoje učešće u njima, nemojte sporiti simboliku dana i događaja i svoje učešće u njima.

Za početak, obgrlite sa ljubavlju i prihvatite sve izbore koje ste do sada napravili. Niste mogli, umeli, znali drugačije. Zatim sagledajte izbore koji vam više „ne služe“, koji više ne rade za vas, u kojima nema ljubavi za vas i za druge. Zamisli­te ovaj trenutak kao poslednji dan vašeg života. Šta biste promenili u svojim izborima i doživljaju onog što je vaš dan, da znate da vam je poslednji. Gde bi bio vaš fokus? Da dobijete šansu da tog, poslednjeg dana svog života, krenete ispočetka, šta biste uradili? To je moje pitanje za vas.

Prihvatite ovaj dan kao prvi dan vašeg Novog Ži­vota. I krenite!

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

GALA LIFE RETREAT

BAJKA O NEVIDLJIVOJ I O TRNORUŽICI